Sysselsättningsbarometern 2012

Ökad internrekrytering och en mer pessimistisk syn på sysselsättningen än tidigare. Det spår finansbranschen som inkluderar bank, finans- och försäkring i årets upplaga av Sysselsättningsbarometern.

Mobil, skrivblock och penna på vitt skrivbord, Amendo

– Det man kan se är att sysselsättningstrenderna har förändrats från tidigare år. I år är synen mer negativ än tidigare, framförallt inom bankvärlden, säger Anna Reimfelt, Undersökningskonsult på 3S.

Olika trender inom branscherna

Majoriteten i undersökningen tror att sysselsättningen kommer att vara oförändrad under 2012, men svaren skiljer sig åt mellan branscherna. Inom bank och finans tror en tredjedel att sysselsättningen kommer att minska med mer än tio procent. Men inom försäkringsbranschen tror motsvarande del att den kommer att öka med mellan en och tio procent.

– Det är en tydlig skillnad mellan branscherna. Anledningen kan vara det generationsskifte som sker inom försäkringsbranschen just nu och att de inte är lika konjunkturkänsliga över tid, säger Amendos medarbetare som arbetar med HR och verksamhetsutveckling.

Utmaning att attrahera nya kandidater

Av de som tror på en ökad sysselsättning, kommer 41 procent att lösa det ökade personalbehovet genom nyanställningar, men även de interna rekryteringarna ökar. En fjärdedel av de tillfrågade väljer nu att i första hand internrekrytera.

Trots att företagen tycker sig ha rätt förutsättningar och goda kunskaper kring vilka kanaler de kan använda för att hitta nya kandidater, upplever de ändå att det är svårt att attrahera och få in ett större urval på utlysta tjänster.

– Man kan fundera lite över vad detta beror på. Attraherar andra branscher denna typ av kompetens mer så kandidaterna väljer att gå någon annanstans? Vad kan man i så fall göra åt saken för att attrahera fler? Säger Amendos medarbetare.

Engagerad personal föredras

Kraven på personalen har ökat de senaste två åren visar undersökningen. De egenskaper som har ökat mest i betydelse är ökad flexibilitet, engagemang, servicekänsla och stresstålighet bland medarbetarna.

Om sysselsättningsbarometern

Sysselsättningsbarometern genomfördes i samarbete med tidningen Finansliv bland 3500 chefer, HR-specialister och beslutsfattare inom bank-, finans- och försäkringsbranschen i hela Sverige, samt 4000 aktivt sökande kandidater i samma sektor.

Syftet med undersökningen är att få en bild av hur finansbranschen ser på det kommande årets sysselsättning och identifiera både kort- och långsiktiga utmaningar för branschens ledare gällande att attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare.