Tre viktiga egenskaper – så vässar du dem för framtiden

Efter ett par annorlunda år har vi inte bara snabbspolat våra verksamheter in i en digital transformation - vi har också utvecklat våra egna personliga förmågor. Här listar vi tre egenskaper som har visat sig vara viktigare än någonsin, och tipsar om hur du vässar dessa inför framtiden.

Tre vita vässade pennor mot rosa bakgrund

Samarbetsförmåga

Även om formerna har förändrats har vi i allra högsta grad fortsatt att samarbeta med varandra. Distanssamarbete handlar inte bara om att logga in på sina möten i tid – tvärtom ställer det extra höga krav på att vara tillmötesgående och tillgänglig, noga med återkoppling och tydlig i sin kommunikation.

Vässa din samarbetsförmåga för framtiden:

 • Var lyhörd. Oavsett om dina samarbeten sker över skärm, telefon eller fysiskt underlättar samarbetet om vi är mottagliga för omgivningen. Någon kanske behöver extra stöd eller det finns en irritation i gruppen – bemöt det och fokusera på att alla mår och presterar bättre i ett välfungerande samarbete.
 • Arbeta tvärfunktionellt. Att kunna samarbeta med andra team och andra kompetenser är väsentligt för framtiden. Ta för vana att tänka tvärfunktionellt i samarbetet och bjud in kollegor från andra områden som kan bidra med nya perspektiv.
 • Återkoppla. Distanssamarbetet har lärt oss vikten av tydlig kommunikation och regelbunden återkoppling. Var också tydlig med om du förväntar dig återkoppling från de du samarbetar med.
 • Tänk tillsammansskap. Tillsammansskap är ett begrepp vi använder inom Amendokoncernen som står för att känna sig trygg att vi backar upp varandra, stöttar varandra i motvind och firar i medvind. Genom att applicera tillsammansskap i samarbetet skapar ni ett gemensamt ansvar och suddar ut gränser mellan ”vi och dem”.
 • Använd digitala verktyg anpassade för syftet. Samarbetet blir så mycket enklare, roligare och mer produktivt när det sker med rätt verktyg. Evighetslånga mailtrådar har vi lämnat bakom oss.

Flexibilitet

Att flexibilitet finns med på listan är ingen överraskning. Förmågan att kunna anpassa sin arbetsvardag, sina verktyg och till viss del även arbetsuppgifter har blivit väsentlig. Att vara flexibel handlar inte bara om att anpassa sig till en ny vardag utan också om att kunna prestera under de formerna.

Vässa din flexibilitet för framtiden:

 • Var öppensinnad. Din inställning styr mycket över hur du tar dig an uppgifter och hanterar förändringar. Att ha ett öppet sinne hjälper dig att hitta lösningar, överkomma hinder och se nya möjligheter.
 • Lär dig hantera press. Flexibilitet innebär också att kunna hantera förändrade deadlines, nya uppgifter och andra ansvarsområden – ibland med kort varsel. Genom att fokusera på målet och strukturerat arbeta dig framåt ror du uppgiften i land.
 • Prioriteringsförmåga. Att lära sig prioritera, och kanske främst omprioritera, utvecklar din flexibilitet. Prioriteringsförmåga handlar inte bara om rangordna uppgifter efter hur akuta eller viktiga de är, utan också om att kunna skapa en överblick över tidsomfattning, i vilka delar du är beroende av input från andra och vilken slutgiltig kvalitetsnivå som krävs.
 • Bli en mästare på unitasking. Med unitasking lär vi oss att fokusera på en sak i taget. Det låter kanske inte speciellt flexibelt, men faktum är att unitaskare har en bättre förmåga att kunna byta från en uppgift till en annan, avslutar sina uppgifter snabbare och hanterar stress bättre.

Upskilling

Upskilling handlar om att uppdatera och fylla på sin befintliga yrkesroll med ny kompetens. Pandemin har bidragit till att vi är många som har uppskillat oss på ett eller annat sätt, och i vår snabbrörliga värld är förmågan att kompetensutveckla sig själv knappast något som kommer att avta.

Vässa din upskilling-förmåga inför framtiden:

 • Var inititativtagande. Till stor del behöver du själv ta ansvar för att utveckla dina kunskaper. Föreslå för din chef vad du vill eller behöver utveckla och hur du kan gå tillväga för att göra det. Ta initiativ till saker som hela gruppen kan göra, var för sig eller tillsammans, och hur ni kan lära av varandra.
 • Var kreativ och innovativ. Tänk framåt – hur ser du på din roll, på företaget, branschen och omvärlden i framtiden? Vilka kompetenser behöver du utveckla idag för att ta dig dit? Våga tänka stort, annorlunda och nytt.
 • Väck nyfikenheten. Kurser och utbildningar i all ära, men du kan utveckla mycket genom att inkludera lärandet i vardagen. Läs, lyssna på poddar, titta på tutorials, sök information och omge dig med människor som kan mycket om det du vill lära dig. Att vara intresserad och nyfiken kan ta dig långt.