Second Opinion

Få ett professionellt och oberoende utlåtande av kandidater i slutskedet av din egna rekryteringsprocess.

Ibland kan hjälp behövas i delar av rekryteringen. När ni behöver en sista objektiv och professionell bedömning av slutkandidaterna kan vi hjälpa till. Det ger en bra kvalitetssäkring innan det slutgiltiga beslutet tas.

Second Opinion innebär att ni får ett strategiskt stöd i slutskedet av er egna rekrytering. Genom väl beprövade metoder testar och intervjuar vi kandidaterna för att ta reda på vem som lämpar sig bäst för tjänsten och organisationen. Vi tar helt enkelt fram underlag som gör det enklare för er att fatta rätt beslut.

Passar bra när:

  • ni rekryterar internt och behöver ett oberoende utlåtande
  • en chefs- eller ledarroll ska rekryteras
  • ni vill kvalitetssäkra den egna organisationen.

Fördelar med Second Opinion

Oberoende utlåtande

Ni får ett professionellt och oberoende utlåtande baserat på ert behov och kandidaternas kompetens.

Förtroende

Ofta är kandidater öppna på ett annat sätt mot oss jämfört med en intern rekryterare. Det ger oss extra bra beslutsunderlag.

Nya perspektiv

Ni får nya perspektiv och infallsvinklar från externt håll som är värdefulla för organisationen.

Så går det till

En Second Opinion utgår alltid från er specifika organisation, kultur och den aktuella tjänsten. Med det som utgångspunkt tar vi fram en kravprofil som ringar in vilka egenskaper som är viktiga att utvärderas. Sedan är det dags för våra intervjuer och tester.

Följande delar ingår i Second Opinion:

  • Framtagande och/eller genomgång och diskussion av kravprofil.
  • Djupintervju.
  • Arbetspsykologiska tester (personlighets- och problemlösningstest). Testresultaten återkopplas och valideras med kandidaten i samband med djupintervjun.
  • Återkoppling av kandidatens profil till kund.

Vi erbjuder även en skriftlig kandidatrapport med kandidatens styrkor och utvecklingsområden tillsammans med förslag på individanpassat ledarskap för den nya medarbetaren.

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt! Du når oss också på 08-545 880 55.