5 framtidstrender inom bank och finans

Internet of Things, millennials och ny mobilteknik. Vilka faktorer kommer att påverka hur framtidens bank- och finansbransch kommer se ut? Vi har samlat 5 framtidstrender att hålla koll på.

Person håller i surfplatta med diagram på, Amendo

Att hålla sig à jour med ny teknik och aktuella beteendemönster hos potentiella kunder är idag inte längre nog för att säkra sin ställning på marknaden. Med den nya snabbrörligheten och den tekniska utvecklingshetsen behöver företag ligga ett steg före för att inte halka efter. Vi har samlat ett antal framtidstrender att hålla koll på om du arbetar inom bank och finans.

1. Millennials styr trenden mot tredjepartsleverantörer

Då millennials upptar en dryg fjärdedel av dagens konsumentstock har det blivit allt viktigare för banker att anpassa sitt tjänsteutbud till dessa kunders beteendemönster. Millennials rör sig i allt större utsträckning till digitala och framförallt mobila kanaler för att utföra sina banktjänster, och är även mer benägna att ta hjälp av tredjepartsleverantörer för specifika banktjänster. Effekten på sikt tros bli att banken blir mer en transaktionsleverantör, medan tredjepartsleverantörer i större utsträckning tar över den personliga bankkontakten till kunderna. Som bank blir det därför än viktigare att anpassa sina affärsmodeller för integration med tredjepartsleverantörer.

Källa: Business Insider

2. Växande äldre population kräver nya tjänster och produkter

Den demografiska utvecklingen kommer styra hur världens banksystem kommer att se ut. Trenden visar att världsbefolkningen kommer att passera 8 miljarder människor innan år 2030, där vi dessutom kommer se en växande äldre och mer urban population, vilket kommer kräva nya affärsmodeller för världens banker, inte minst vad gäller sparprodukter.

Källa: EY: Building the bank of 2030

3. The banking of things – ökad efterfrågan på automatiserade, personliga, mobila tjänster

Framtidens kund vill i större utsträckning slippa genomföra återkommande banktjänster manuellt. Efterfrågan på automatiska betalnings- och sparprodukter förväntas bara öka i framtiden. Med tanke på att alltmer banktrafik sker mobilt, kan vi i framtiden även förvänta oss fler tjänster som analyserar vår besökstrafik och automatiskt anpassar tjänsteutbudet till våra digitala beteendemönster.

På samma sätt förväntas the Internet of Things göra sitt intåg i bankvärlden, där tekniska integreringar kommer kunna underlätta vardagliga transaktioner som exempelvis betalning av parkeringsavgifter, bussbiljetter och dylikt.

Källa: AccentureTemenos: What the Internet of Things Brings to Banking (pdf), PwC: Retail Banking 2020

4. Dagens tillväxtländer – morgondagens kassakor?

De regioner som idag anses vara tillväxtländer, kommer inom 20 år ha hunnit mogna. Redan nu ses växande medelklasser i dessa länder vilket har lett till många möjligheter för globala banker och tjänsteleverantörer, och i framtiden kan det även dyka upp ökad konkurrens från lokala leverantörer som slår sig in på världsmarknaden.

Källa: EY: Building the bank of 2030

5. Fler statliga regleringar

I takt med att banker, affärssystem och geografiska regioner blir mer integrerade, kommer även de statliga influenserna att öka. De huvudsakliga långsiktiga finanspolitiska målsättningarna som flertalet av G20-länderna satt upp syftar till att dels minska beroendet av finansiella institut som är TBTF (Too Big To Fail), och som därmed historiskt även mottagit stora statliga stöd i kristider, dels öka säkerheten och riskanalysen i det finansiella systemet samt även förbättra det allmänna kund- och konsumentskyddet.

Källa:Oliver Wyman: The Future of Banking, McKinsey & Co: The Future of Bank Risk Management