Rekrytering

Framtidens agila, kompetensbaserade och datadrivna rekrytering.

Dags att rekrytera? Då är du i goda händer. Genom vår kompetensbaserade och fördomsfria rekryteringsprocess hjälper vi dig att snabbt och effektivt hitta rätt medarbetare för just ditt kompetensbehov. Självklart arbetar vi även datadrivet - och låter fakta styra urvalet.

Sedan 2001 har vi på Amendo arbetat med hållbar och fördomsfri rekrytering av kompetens inom ekonomi, bank, finans, försäkring, HR och kommunikation till några av branschens största bolag. Varje år sätter vi flera hundra medarbetare i arbete och matchar kompetens med behov. Vilket har bidragit till unika insikter i våra kunders branscher och marknadens, vad vi vågar påstå, största och mest relevanta nätverk av kandidater på alla nivåer.    

Att hitta rätt medarbetare bygger på ett nära samarbete och en god förståelse för olika tjänster och kompetenser. Våra rekryteringskonsulter har gedigen erfarenhet och expertis inom branschen och har ständigt örat mot rälsen för att lyssna in våra kunder och kandidater. Det gör att vi vet vad som efterfrågas på marknaden – och garanterar dig en trygg och kvalitetssäker partner oavsett kompetensbehov.

Står du inför att rekrytera? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig. 

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt! Du når oss också på 08-545 880 55.

Amendos agila och kompetensbaserade rekryteringsprocess

Förutsättningar, behov och omständigheter skiftar idag snabbt. Det ställer krav på oss som experter inom rekrytering att vara lyhörda och anpassa vårt arbete för att optimera förutsättningarna till att hitta rätt kandidat i varje given rekryteringsprocess. Därför har vi på Amendo utvecklat en agil, kompetensbaserad och datadriven arbetsmetodik.

Vår process är fullt digitalt utvecklad och vi arbetar kompetensbaserat för att säkerställa ett hållbart, objektivt och fördomsfritt urval som främjar inkludering och mångfald. Vår process är skalbar för att passa alla olika typer av behov och vi arbetar i nära partnerskap med våra kunder för att få en grundlig förståelse för både möjligheter och utmaningar. Tack vare våra digitala stödsystem i respektive urvalssteg möjliggör vi en process helt eller delvis på distans.

Klicka på symbolerna nedan för att läsa mer om vår rekryteringsprocess olika urvalssteg.

Kravprofil

Kravprofilen utgör varje rekryterings utgångspunkt och röda tråd. I kravprofilen definierar vi, tillsammans med dig som kund, vilka kompetenskrav som måste uppfyllas. Kraven kan innefatta utbildning, erfarenheter, personliga egenskaper, utvecklingspotential etc. Därmed är det också kravprofilen som avgör vilka urvalssteg som bäst hjälper oss att optimera förutsättningarna till att attrahera rätt sökande - och främja ett objektivt och fördomsfritt urval.

Annonsering

Vi arbetar med datadriven och målgruppsanpassad annonsering. Varje enskild annons är unik och skapas utifrån den specifika målgruppen för att attrahera och engagera rätt kandidater. Våra annonser är innehållsrika och ger en så tydlig och ärlig bild av tjänsten som möjligt. Vi ser alltid till att rätt annonseringskanaler tillämpas. Parallellt med annonsering söker vi även vid behov efter kandidater i vårt breda och upparbetade nätverk.

Tester

Inom Amendo jobbar vi med kvalitetssäkrade testverktyg. I detta urvalssteg utgår vi från de kriterier som vi tillsammans med dig som kund har definierat i kravprofilen. Vi rekommenderar att tester används tidigt i processen för att optimera förutsättningarna att selektera rätt. Det kan till exempel handla om personlighetstester, begåvningstester eller färdighetstester inom ett specifikt område.

Telefonintervju

För att säkerställa en effektiv och kvalitetssäker process bokar vi alltid en telefonintervju innan steget för djupintervju. Vid en telefonintervju säkerställer vi kompetensområden och andra relevanta krav som har definierats i kravprofilen.

Djupintervju

I djupintervjun säkerställer vi kandidatens potential och hur väl han eller hon uppfyller uppställda kompetenskrav enligt kravprofilen. Varje kandidat får samma kompetensbaserade frågor enligt en strukturerad intervjumall anpassad för den specifika tjänsten.

Sammanfattande bedömning

I detta steg sker sammanfattande värdering, bedömning och beslut om vilka som går vidare till presentation för dig som kund.

Kandidatpresentation

I detta urvalssteg presenteras de kandidater som gått vidare i urvalet för dig som kund.

Intervju hos kund

Vi på Amendo bokar upp de kandidater du som kund vill träffa för en intervju.

Bakgrundskontroll

I alla våra rekryteringar ingår ett baspaket om bakgrundskontroller.
 Vi kan även erbjuda fördjupad kontroll i samarbete med en extern leverantör.

Referenser

I vår digitala referenstagning utgår vi från uppställd kravprofil. Samtliga referenser i aktuell process tilldelas samma frågor. Vi efterfrågar alltid minst två referenter - och de mest relevanta utifrån förutsättningarna i varje givet sammanhang. Självklart kan vi även ta referenstagningen via telefon, om referenten så önskar.

Anställning & onboarding

Vi vet värdet av en lyckad rekrytering - och att en bra introduktion ökar förutsättningarna för en långsiktig anställning. Därför är vi gärna bollplank och stöttepelare vid anställning och onboarding.

Uppföljning & garanti

Vi följer vi alltid upp våra rekryteringar. Under vår rekryteringsgaranti på sex månader följer vi upp rekryteringen med dig som kund vid två tillfällen. Vår garanti gäller vid genomförandet av en full rekryteringsprocess.

Därför är vi rätt rekryteringspartner för dig

  • Genom ett samarbete med Amendo får du som kund tillgång till marknadens, vad vi vågar påstå, mest relevanta nätverk av kandidater på alla nivåer inom ekonomi, bank, finans, försäkring, HR och kommunikation. Vi kan snabbt och effektivt hjälpa dig med ditt kompetensbehov.
  • Vi jobbar fullt ut kompetensbaserat med en fördomsfri, agil och datadriven rekryteringsprocess. Genom olika digitala verktyg, som bland annat screeningtester, bakgrundskontroller och referenstagning, ökar vi vår process träffsäkerhet och effektivitet.
  • Att hitta rätt kompetens bygger på ett nära samarbete och en god förståelse för olika tjänster och kompetenser. Här slår ingen oss på fingrarna! Våra rekryteringskonsulter har gedigen erfarenhet inom de områden de tillsätter inom och är experter på rekrytering. Men vi är inte nöjda med det. Vi har ständigt örat mot rälsen och lyssnar in våra kunder och kandidater. Det gör att vi vet vad som efterfrågas på marknaden – och vilka kompetenser som behövs i framtiden.
  • Vi har kontor och stark lokal närvaro i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Luleå. Samtidigt är vi, tack vare våra digitala lösningar och verktyg, geografiskt obundna och kan hantera uppdrag i hela Sverige.

Uppskattar Amendos förmåga att lyssna in, anpassa och bekräfta våra behov och önskemål. Amendo skapar snabbt en god relation med alla inblandande i rekryteringsprocessen. De är metodiska, flexibla och ger alltid professionella återkopplingar som förenklar vårt val av kandidat.

Ulrica Lindgren, HR Business Partner

Vi har haft en bra dialog med Amendo både före, under och efter rekryteringsprocesser. Det mest uppskattade med vårt samarbete är att de har varit bra på att lyssna och ta till sig information. Det har bidragit till att de har kunnat tillgodose våra önskemål samtidigt som rätt medarbetare har rekryterats utifrån vårt behov.

Kim Brändström, Head of KYC Operations

Amendo hade mycket bra struktur i projektet. Första mötets frågor var heltäckande och gav en bra start för rekryteringen. Vi fick träffa flera relevanta kandidater som hade olika styrkor, vilket var givande för oss som kund. Övergripande ett effektivt och mycket trevligt samarbete. Tack! 

Salla Österman, Head of Asset Management Operations

Exempel på roller vi har rekryterat

Ekonomi

Redovisningschef, redovisningsekonom, ekonomiansvarig, ekonomichef, ekonomiassistent, Business/Financial Controllers, roller inom Treasury och Cash Management.

Bank, finans & försäkring

Analytiker, kapitalförvaltare, bolånespecialist, kravhandläggare, kredit-/bolånehandläggare, backoffice-medarbetare, skadereglerare, försäkringsadministratörer, roller inom AML och KYC.

HR & kommunikation

HR-chef, HR-specialist, HR-assistenter, HR-administratörer, marknadsassistenter, webbredaktörer, copywriters, kommunikatörer, Social Media Managers, Content Managers, CRM-ansvariga.

Fler rekryteringstjänster

Second Opinion

Få en kompetensbaserad och objektiv bedömning av kandidater i din egna rekryteringsprocess.

Läs mer om Second Opinion