Employer branding – så attraherar du rätt kandidater

Universums årliga rapport visar att employer branding har blivit ett allt viktigare område för både stora som små organisationer och företag. Att framstå som och vara en attraktiv arbetsgivare är därför en prioritet för många företag. Dock råder det fortfarande stor osäkerhet kring hur företagen på bästa sätt kan attrahera rätt kandidater. Här är de viktigaste faktorerna och växande trenderna att hålla koll på för att lyckas skapa ett framgångsrikt employer branding.

Färgglada post it-lappar på glasvägg, employer branding, Amendo

Bland dagens heta arbetsmarknad och det stora och varierande utbudet av arbetsgivare har arbetet med att skapa ett framgångsrikt employer branding aldrig varit viktigare. Enligt Universums årliga employer branding rapport är det hela 84 procent av världens mest attraktiva arbetsgivare som aktivt arbetar med och prioriterar arbetet med att skapa ett framgångsrikt employer branding. Tack vare digitaliseringens framväxt skapas nya trender och förutsättningar för företagen att attrahera rätt kandidater där även marknaden är i en förändring. Från att ha varit arbetsgivarnas marknad, är det nu kandidaterna som styr marknaden – och det gäller att man som företag hänger med!

Sociala medier fortsätter att växa 

Det kommer troligtvis inte som en överraskning att sociala medier intar förstaplatsen över kanaler företagen väljer att investera mer pengar och engagemang i för att attrahera kandidater. Sociala medier har kommit att bli en allt viktigare kanal när det kommer till att stärka företagets employer branding. Kanalerna ger företagen inte bara möjligheten att via foto och film skapa delaktighet och engagemang som stärker företagets interna kultur, de sociala kanalerna är även viktiga plattformar som tillåter företagen att befinna sig där kandidaterna finns.

Sociala medier är helt avgörande såväl nu som i framtiden och Universums årliga employer branding rapport visar att sociala medier och andra digitala plattformar kommer fortsätta att hålla förstaplatsen över kanaler företagen väljer att investera i för att skapa employer branding. Tack vare sociala medier kan företag som satsar mycket pengar på rekryteringsarbete minska sina kostnader på marknadsföring, eftersom den sociala webben varken är särskilt dyr eller svår att starta igång.

Medarbetarna styr bilden av företaget 

Medarbetarnas engagemang är idag en viktig förutsättning för att företag i alla storlekar ska framstå som attraktiva arbetsgivare. Arbetet med employee advocacy är därför viktigare än någonsin för att attrahera rätt kandidater och anses redan idag vara nästa stora trend inom sociala medier. Fler och fler företag inser vilken potential medarbetarnas nätverk har och ställer sig positivt till att de anställda delar företagets innehåll på sociala medier. Att medarbetarna själva delar och sprider foton, videos och ”inside” stories ger nämligen betydligt högre trovärdighet än om det kommer från företagets egna kanaler.

Videobaserat innehåll – en stark växande trend 

Allt fler och fler företag använder sig av videos för att skapa employer branding. Av världens mest attraktiva arbetsgivare var det 2016 endast 48 procent som använde sig av videobaserat innehåll för att attrahera kandidater – en siffra som idag har stigit till 70 procent. Anledningen till den procentuella ökningen är att dagens kandidatstyrda marknad kräver att företagen inte bara befinner sig där kandidaterna finns, de måste även skapa innehåll som kandidaterna efterfrågar. Videos och annat rörligt material har därför kommit att bli en växande trend eftersom det är den typen av innehåll som den yngre generationen som snart kommer ut på arbetsmarknaden, genration Z, efterfrågar. 

Det ställs även allt högre förväntningar på vad videoklippen bör innehålla. Enligt rapporten vill kandidaterna att företagen visar transparent och äkta innehåll som rymmer inslag av människor – allra helst de anställda själva. De vill även att videos och annat rörligt material ska hållas kort, liknande de videoklipp som finns på foto- och multimediaappen Snapchat. Företagen, som innan har satsat på långa videoklipp på Youtube, står därför inför en stor utmaning genom att behöva lämna det långa videoformatet för att istället börja producera kortare videos som uppfyller kandidaternas förväntningar. 

Artificiell intelligens  

Artificiell intelligens har ljusa framtidsutsikter inom rekryteringsbranschen. Genom ett massivt register av insamlad information kommer arbetet med AI inte bara att effektivisera rekryteringsarbetet genom att företagen snabbare kan identifiera kandidater som matchar en specifik tjänst, användandet av AI innebär även att företagen kan identifiera sådant som annars är oidentifierbart. AI och dess algoritmer gör det nämligen möjligt för företagen att hitta kandidater som de inte hade hittat i en enkel sökning och faktorer som är nödvändiga för att identifiera och attrahera rätt kandidater, men även för att behålla de anställda, kan tydliggöras.  

Att AI frigör mycket tid i rekryteringsarbetet råder det inga tvivel om, men ändå visar Universums rapport att det fortfarande är många företag som är osäkra på hur de ska förhålla sig till intelligensen. Endast 24 procent av de mindre företagen och 34 procent av de medelstora företagen ställer sig positivt till AI, jämfört med en siffra på 59 procent bland världens mest attraktiva arbetsgivare. Trots de låga siffrorna förväntas företag, oberoende storlek, investera betydligt mer resurser i AI det kommande året. 

Nedåtgående trend för VR och chatbotar 

Medan artificiell intelligens tar rekryteringsbranschen med storm har intresset för VR och chatbotar, som var heta trender 2017, blivit betydlig lägre. För bara något år sedan trodde man att datorteknikerna skulle bli framtidens stora trend. Anledningen till det minskade intresset grundas dels på det faktum att VR scenarios ger kandidaterna en orealistisk inblick i en vardag på en arbetsplats där verkligheten inte motsvarar deras VR-bild.