Sökt jobb via oss? Så här går det till

Har du sett ett spännande jobb hos oss som du ansökt till? Då kanske du funderar över vad som händer härnäst. Vår rekryteringskonsult berättar närmare om hur processen ser ut - från ansökan till ett påskrivet kontrakt.

Processen vid en rekrytering ser ibland lite olika ut. Här har vi sammanställt hur det vanligtvis brukar se ut när du söker en tjänst via oss.

Du skickar in din ansökan

Så fort du klickat på ”Ansök” hamnar din ansökan i vår databas och du finns med som kandidat för den aktuella tjänsten. Alla som sökt en tjänst får ett svar som bekräftar att vi tagit emot ansökan. Vi går löpande igenom alla ansökningar och gör ett första urval för att se vilka som har rätt kompetens och profil för tjänsten. Om du går vidare till nästa steg kontaktar vi dig via telefon. Du får alltid återkoppling från oss, antingen via telefon eller mail.

Telefonintervju och djupintervju hos oss

Om du blivit utvald i det första urvalet gör vi först en telefonintervju för att stämma av din lämplighet för tjänsten lite närmare. Därefter får du komma in till oss på en djupintervju för att vi ska få en bättre bild av vem du är, vad du vill och om du matchar kravprofilen för tjänsten du sökt. Djupintervjun hålls av ansvarig rekryterare hos oss och brukar vanligtvis ta mellan 1 – 2 timmar. Beroende på vilken typ av tjänst du sökt får du även göra olika typer av personlighetstester som vi sedan använder som hjälp för att få en bra bild av dig. Personlighetstesterna görs antingen innan eller efter du presenteras för arbetsgivaren. När du lämnar intervjun ska du ha fått en bra bild av hur både tjänsten och arbetsplatsen ser ut. Efteråt utvärderar vi och gör ytterligare ett urval för att få fram de kandidater som lämpar sig allra bäst för den aktuella tjänsten. I det här läget kontaktar vi dig alltid via telefon och meddelar om du gått vidare i processen eller inte.

Intervju hos arbetsgivaren

Om du gått vidare till nästa steg presenterar vi din profil för arbetsgivaren som du sedan får träffa under en intervju. I det här skedet återstår det vanligtvis 3-5 kandidater. Intervjun sker antingen i deras eller våra lokaler och oftast är det rekryterande chef som håller intervjun, men även någon från HR kan delta. Beroende på vilka som närvarar kan man sedan behöva gå på ännu en intervju hos det rekryterande företaget. Vi försöker dock alltid i möjligaste mån se till att du får träffa rätt personer direkt för att undvika extra intervjutillfällen.

Referenstagning och bakgrundskontroll

Nu är du i slutfasen av rekryteringsprocessen. Vi tar referenser och kontaktar minst två av dina tidigare chefer och gör även en kreditupplysning. Beroende på krav och önskemål från arbetsgivaren kan vi även beställa utdrag från belastningsregistret och kontrollera din examen.

Arbetsgivaren fattar beslut och avtal skrivs

Vi ger våra rekommendationer till arbetsgivaren som sedan tar sitt slutgiltiga beslut om vem anställningen går till. Alla kandidater kontaktas via telefon av oss med beskedet, sedan skrivs anställningsavtal mellan slutkandidat och arbetsgivare. Det allra vanligaste är att man startar med en provanställning på 6 månader som sedan övergår till en fast anställning om allt går bra.

Uppföljning och avstämning

Efter några månader stämmer vi alltid av med båda parter att allt löper på bra. Det är minst lika viktigt att du får jobba med det du anställdes för, som att din arbetsgivare är nöjd med dina prestationer för att alla ska känna sig nöjda.

Funderar du över någonting i rekryteringsprocessen? Kontakta gärna någon av våra rekryterare så hjälper vi dig gärna!