En bransch i förändring

Försäkringsbranschen har stått inför stora utmaningar med generationsskifte och större krav på att möta kundernas behov. Med en aktiv satsning på unga ledare och fokus på service har mycket hänt på försäkringsbyrån If.

Färgglada hustoppar mot blå himmel, Amendo

– Tidigare utvecklades produkterna mer utifrån försäkringsbolagens perspektiv. Idag utgår vi främst från kundernas behov för att kunna erbjuda vad de efterfrågar. Innovation är något vi arbetar mycket med, och då handlar det inte om att uppfinna en ny iPhone, utan mer om hur servicen för våra kunder kan förbättras, berättar Niclas Ward, chef för försäljning & underwriting inom företagsförsäkring Sverige på if.

Mer extern rekrytering

De nya behoven påverkar också hur rekryteringarna ser ut. I samband med att mycket data behöver hanteras finns ett stort behov av medarbetare med analytisk kompetens.

– För att få in specifik kompetens till vissa ledarroller och för kundkommunikation genom CRM, har vi tagit in hjälp från Amendo. När vi rekryterar externt vänder vi oss ofta direkt till exempelvis KTH, där vi vet att det finns intressanta personer, säger Niclas Ward.

Personlighet viktigast

Utöver specifika kompetenser har de personliga egenskaperna fått större utrymme vid nya rekryteringar. Enligt Niclas är personligheten hos en medarbetare den allra största och viktigaste talangen, andra saker går ofta att lära sig.

– Jag vill komma ut från en intervju med mer energi än jag hade innan. Det viktigaste är att mina medarbetare är positiva, energigivande och balanserade som människor, först därefter är kandidatens CV intressant, berättar Niclas Ward.

Generationsskiftet spelar roll

Många stannar kvar länge inom försäkringsbranschen. Att få in yngre förmågor i ledningen har därför varit viktigt och något som If arbetat aktivt med.

– Vi gjorde en satsning och tog in unga ledare genom ett traineeprogram. Det resulterade i att vi nu har en hel del unga ledare. De har en bra förståelse för utvecklingen i samhället och har i sin tur rekryterat in yngre förmågor så vi fått en bra mix i bolaget, berättar Niclas Ward.

Google som konkurrenter

Konkurrensen är hård, både om kunder och bra medarbetare. Att locka till sig skarp kompetens har varit en av försäkringsbranschens största utmaningar.

– Vi konkurrerar inte bara med andra försäkringsbolag. Google, H&M och andra heta företag kan vara stora konkurrenter när vi letar efter duktiga och moderna ledare. Det är viktigt att tänka på, avslutar Niclas Ward.