Vad kännetecknar en bra ledare?

Vad är viktigt att tänka på när du vill klättra i karriären och ta ett större ansvar för en grupp medarbetare? Här delar vi med oss om vad som krävs av och kännetecknar en bra ledare - samt vilka utmaningar det finns i ledarskapet.

Två personer håller möte, Amendo

Chef vs ledare

Vad är skillnaden mellan en chef och en ledare? Även om svaret på den frågan kan kännas ganska självklar, blandas begreppen ofta ihop. Chef är en position där någon tillsätts – ledare är en relation där någon utses. Med andra ord är ledarskap något som sker i relation till andra, inte minst till sig själv, och går till stor del ut på att få sina medarbetare motiverade och engagerade. 

Ledarens arbetsuppgifter 

Vad kännetecknar då en bra ledare? Det finns många olika definitioner på vad ledarskap är men vi kan nog alla hålla med om att en ledares främsta (och kanske viktigaste) egenskap är att kunna delegera arbetsuppgifter till sina medarbetare. Även förmågan att tydligt kunna motivera, inspirera och skapa engagemang hos sina medarbetare ligger till grund för ett bra ledarskap – likväl förmågan att kunna hantera och lösa konflikter. Vilket du i rollen som ledare ofta kommer att stöta på. Det kan till exempel handla om att hantera medarbetare som inte presterar i grupp eller andra konflikter som uppstått i teamet.  

Även om många kan känna sig redo att axla rollen som ledare ligger mycket tid, engagemang och erfarenhet bakom ledarrollen. Att bli en bra ledare handlar helt enkelt om mycket mer än bara rätt utbildning i bagaget. Även om en grundläggande utbildning i ledarskap kan ge dig värdefull kunskap att ta med dig in i rollen är det din inställning, dina utmaningar och misstag samt hur du är som person som formar dig som ledare. 

Utmaningar i ledarskapet

En av de vanligaste utmaningarna för en ledare är att driva sin egen utveckling. Men om du leder dig själv rätt, kommer andra att följa. Därför är det viktigt att du som ledare har en god självkännedom och att du även kan prata om dina starka och utvecklingsbara sidor. Precis som dina medarbetare måste vara öppna för kritik och kunna ta emot feedback, måste även du följa liknande koncept. Att lyssna på dina medarbetare och kunna ta till dig både positiv och negativ feedback utan att förminska den är viktigt i ledarrollen. 

För ett bra ledarskap krävs givetvis också rätt förutsättningar! För att du i rollen som ledare ska kunna göra ett bra jobb är det viktigt att din arbetsplats har och erbjuder de förutsättningar som krävs för att du ska kunna skapa dig en balanserad vardag. Överlasta inte ditt schema och se till att lämna jobbet när du stämplar ut för dagen – att hitta tid till privatliv och träning är nödvändigt för att du ska kunna åstadkomma resultat och orka i längden.

En ledares främsta kännetecken

  • God självkännedom
  • God kommunikativ förmåga
  • Stor tillit till sin egen förmåga
  • En ambition att förändra både sitt och andras beteende till det bättre
  • En balanserad vardag

 

Vill du läsa mer om ledarskap och vilka utmaningar en ledare kan ställas inför? Läs också Att leda förändring i digitaliseringens tid.