Att inspirera ungdomar att tro på sig själva

Sedan 2014 har Amendo samarbetat med My Dream Now, ett socialt företag som arbetar med att inspirera ungdomar att tro på sig själva. My Dream Now växte fram ur insikten att förebilder är en viktig del för att få ungdomar att nå sina mål - och trots det är bristen på förebilder stor i vissa områden.

konfetti_blå_mörkrosa

Alla elever förstår inte vad de ska ha skolan till, och kanske är det inte så konstigt om det inte finns vuxna runt omkring att inspireras av. Eller om du har föräldrar med hög utbildning men som ändå inte får kvalificerade jobb.

Bristen på förebilder i vissa områden är en avgörande faktor till att elever saknar motivation i skolan. Försämrade studieresultat, ökade klyftor mellan skolorna och en större tröskel in i arbetslivet är några av bieffekterna som kommer från avsaknaden av förebilder. Och samtidigt som arbetsmarknaden verkar glida allt längre från skolan står näringslivet och skriker efter arbetskraft.

Samtliga sektorer rapporterar brist på arbetskraft

Konjunkturinstitutet rapporterar att bristen på arbetskraft ökar i samtliga sektorer. Det om något är väl en anledning att inventera vår framtida kompetens och se till att vi tar till vara på våra ungdomar, deras idéer, kunskaper, drivkrafter. Helt enkelt för att vi är beroende av dem.

Vi kan inte kräva att ungdomar ska hitta dit på egen hand om de inte har förebilder att ta efter. Vi kan skylla på att skolorna saknar kontakt med näringslivet, vi kan skylla på politiker, lärarbrist eller betygssystem. Men vi får aldrig skylla på våra ungdomar. Vi är övertygade om att alla elever gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Och om inte det är tillräckligt är det för att förutsättningarna inte är tillräckliga. Då måste vi – företag, samhället, vuxna – hjälpas åt. Vi måste ta vårt ansvar och se till att alla elever har samma förutsättningar.

Olika branscher, karriärer och bakgrunder inspirerar

Det är inget lätt jobb men vi vill försöka. Och en del av det är vårt samarbete med My Dream Now, där vi är ute på skolorna, pratar, bollar, försöker inspirera och motivera. Att få medarbetare i olika branscher, med alla möjliga karriärer, bakgrunder och intressen att dela med sig av sina erfarenheter är en enorm tillgång för unga.

Därför är vi väldigt stolta över det här samarbetet och vill med en kort film dela med oss av det. Kanske vill du själv vara med och engagera dig, bli klasscoach eller företagspartner. Vi hoppas det, för förebilder behövs. Och vi lovar att det kommer ge dig riktigt mycket tillbaka.

Läs gärna mer om My Dream Now på deras hemsida.