Så attraherar du framtidens talanger

Att rekrytera topptalanger kan vara en utmaning. På Amendo arbetar vi dagligen med att rekrytera studenter och nyexaminerade talanger inom ekonomi, bank, finans, försäkring, HR och kommunikation. Här delar vi med oss av våra tips till dig som chef.

Kvinna skriver i kalender, Amendo

På Amendo har vi lång erfarenhet av att rekrytera akademiker i början av sin karriär. Under de senaste åren har vi bland annat märkt hur stora stabila företag med starka varumärken fått lämna plats åt start-ups och snabbväxande småbolag

– Mindre, entreprenöriella företag erbjuder ofta en mycket snabbare karriärutveckling än större bolag. Talangerna vet, och drivs av, att rollen som de anställs på kan komma att se helt annorlunda ut om ett år eller två, säger en av våra rekryteringskonsulter som arbetar med att rekrytera nyexaminerade akademiker.

Chefen spelar en viktig roll

Hur du är som ledare spelar en stor roll för att fånga, och inte minst behålla, toppkandidaterna.

– Chefen är en av de absolut viktigaste faktorerna när dagens talanger väljer jobb. Kan du visa på att du är engagerad i företaget och dina medarbetare, kunnig i ditt område och ger utrymme för personer som visar framfötterna – då har du mycket att vinna.

Är det en sak du som ledare bör fokusera på är det att vara generös med feedback.

– Det här är en generation som är van att få snabb återkoppling. De vill ha bekräftelse och känna sig sedda och hörda. Kontinuerlig uppföljning och snabb respons är två nycklar du som chef bör använda dig av för att motivera talangerna, säger vår rekryteringskonsult.

Hitta potential mellan raderna

I jakten på topptalangerna söker företag lika mycket efter personliga egenskaper som fasta meriter. Men går det att bedöma potential genom ett förhållandevis kort CV?

– Det kan absolut vara en utmaning när kandidaterna inte har jättemycket arbetslivserfarenhet eller tydliga karriärvägar att gräva ner sig i. Däremot går det att identifiera driv och arbetskapacitet på olika sätt.

Olika erfarenheter visar engagemang

Att ha börjat jobba tidigt och skaffat sig olika erfarenheter, oavsett om det är genom studier, arbete, ideellt eller andra projekt är några exempel som våra rekryteringskonsulter letar efter.

– Det visar på ett engagemang som ofta är värdefullt även i arbetslivet. Men det är också viktigt att tänka på att begreppet “talang” ser olika ut för varje roll och organisation. Det som är top talent för mig behöver inte vara det för dig.

Det finns dock vissa egenskaper som ofta faller inom ramen.

– Med ett eget driv, hög arbetskapacitet, genuint intresse för uppgiften eller branschen och en förmåga att kunna prioritera kommer man väldigt långt.

Våra 5 bästa tips för att attrahera talanger till din organisation

  • Visa på success stories. Framhäv medarbetare som gjort karriär i bolaget eller haft en imponerande utveckling. Det fungerar både i marknadsföring och sociala medier som i intervjusituationer och interna forum.
  • Visa att det finns en utstakad plan. Det här är personer som vill ha nya utmaningar och erfarenheter och därför är det viktigt att det finns en utvecklingskurva. Ta fram ett upplägg för den nya medarbetaren som visar på det – det kan vara utbildningar, nya projekt, andra arbetsuppgifter, eller mer ansvar som väntar längre fram.
  • Sätt tydliga mål och förväntningar. Precis som med utveckling är det viktigt att det finns en tydlighet kring vilka förväntningar som finns på personen. Sätt upp konkreta och realistiska mål och visa på hur ni tillsammans kan arbeta för att uppfylla dessa.
  • Investera i introduktionen. Om du ger den nyanställda bra förutsättningar från början att lära känna bolaget och kulturen får du mycket tillbaka i längden. Var tillgänglig och mottaglig. När du inte har den möjligheten – se till att det finns andra som personen kan vända sig till.
  • Utvärdera din ledarstil. Försök att leda med frihet under ansvar, och snåla inte med återkoppling och konstruktiv feedback. Genom att låta den nya medarbetaren vara med och utveckla processer och komma med förändringstänk behåller du entusiasmen och får personen att snabbt känna sig delaktig.