Hur ökar du motivationen på arbetsplatsen?

Att vi tappar motivationen då och då är inte ovanligt - speciellt inte under årets kallare månader eller efter en lång och skön semester. I stunder som dessa är det viktigt att du som chef vet hur du kan öka inte bara din egen motivation utan också hur du på bästa sätt kan öka motivationen bland dina medarbetare. Här ger vi tips på hur du kan öka motivationen inom din organisation!

Man skriver på post-it lappar uppsatta på vägg.

Det kan ibland vara lättare sagt än gjort att motivera andra, men för ett framgångsrikt ledarskap är motivationen viktigare än någonsin! Så hur ökar du motivationen inom din organisation och hur undviker du de vanligaste fallgroparna? Här är våra bästa tips och tillvägagångssätt på hur du som chef bibehåller din egen motivation – och hur du ökar den hos dina medarbetare.

  • Satsa mindre på styrning och mer på kommunikativ närvaro

Oavsett om ni arbetar på kontoret eller på distans, är en bra chef närvarande i det dagliga arbetet. Ställ frågor och lyssna på dina medarbetares utmaningar. Att alla ska kunna påverka sin egen arbetsmiljö är väldigt viktigt för motivationen. Skapa strukturer för hur ni jobbar med er miljö tillsammans och låt det arbetet vara under ständig utveckling. Beslut ska fattas där de får sina konsekvenser! 

  • Uppmuntra kompetensutveckling

Att låta medarbetarna fortsätta utbilda sig inom sitt område är en framgångsfaktor för både individen och företaget. Uppmuntra dem att själva komma med förslag på de områden där de känner ett behov av större kunskap. Om de känner sig trygga i att de själva är experter på sitt område ger det resultat också för ansvarstagandet. Var också med och stötta dina medarbetare i deras karriärer och hjälp dem att se vilka utvecklingsmöjligheter de har i företaget. Då är chansen större att de stannar längre.

  • Sätt upp utvecklingsmål tillsammans

I rollen som chef är det viktigt att stötta och hjälpa sina medarbetare att sätta upp bra och väl genomtänkta mål. Ett mål ska vara tydligt formulerat och mätbart – man ska veta när man är framme vid målet. Det ska också vara realistiskt, men samtidigt utmanande, och ha en tydlig tidsram. Att dela upp stora mål i små delmål är alltid hjälpsamt för att veta att man rör sig i rätt riktning.

  • Låt uppgifterna nå från ax till limpa

Ett sätt att öka motivationen inom organisationen är att se över hur medarbetarnas uppgifter ser ut i förhållande till alla stora projekt som genomförs inom bolaget. Istället för att bara låta alla göra en liten del i en lång process kan det vara bra för motivationen att istället vara delaktiga i ett projekt från start till mål. Vi människor gillar att se saker slutföras och det ger dessutom en känsla av att man bidragit till något som är viktigt för hela företaget. Glöm inte heller att fira alla framgångar tillsammans!

  • Ta din egen motivation på allvar

En omotiverad chef har en mycket större uppförsbacke framför sig än en motiverad chef. Hur ofta prioriterar du att fundera över dina egna drivkrafter och vad du behöver för att bibehålla dem? Avsätt tid för att identifiera vad som motiverar dig och säkerställ att du skapar förutsättningar för att ta dig dit.

Allt detta är färskvara och behöver därför vara en naturlig och frekvent återkommande i ditt ledarskap.

Är du intresserad av att ta del av fler tips på hur du ökar motivationen och tar din karriär i rätt riktning? Läs hur du på bästa sätt vänder dina motgångar till framgångar.