5 frågor du kan få under en arbetsintervju

Ska du på en arbetsintervju hos oss? Grattis! Då har du klarat den första gallringen. Att gå på intervju kan dock vara nervöst för många och man vill vara väl förberedd innan. Tillsammans med vår rekryteringschef har vi samlat några frågor som kan dyka upp under en intervju hos oss, med en kort förklaring kring syftet med frågorna.

 1. Vilka arbetsuppgifter trivs du bäst respektive mindre bra med?
  Det är viktigt för oss att veta vad du som kandidat lockas mest av att få göra i yrkesrollen. Om du är på intervju för en tjänst med mycket säljfokus men främst drivs av andra delar i tjänsten så är det bra för oss att få veta.
 2. Vad skulle kunna hindra dig från att prestera på topp?
  Här söker vi efter självinsikt och vill få reda på vilka faktorer som skulle kunna påverka ditt yrkesutövande negativt. Exempelvis att behöva tala inför grupp, jobba med försäljning eller liknande. Kom ihåg att ge konkreta svar med direkt koppling till den aktuella tjänsten.
 3. Vilken typ av ledarskap behöver du för att fungera bäst?
  Olika människor behöver olika typer av ledarskap för att prestera bra. Här kan vi även prata om arbetskultur och struktur. Behöver du en flexibel arbetsplats med mycket eget ansvar eller fungerar du bättre med tydliga ramar? Det är viktigt att dessa saker stämmer mellan båda parter.
 4. Vad motiverar dig varje dag?
  Här vill vi få en bild av vad som verkligen driver dig. Var hela motorn och den äkta glädjen ligger. Är det i mötet med nya människor? Eller kanske att få ge service och hjälpa till? Alla har sin egen drivkraft och motivation. Den vill vi gärna se!
 5. Var ser du dig själv om fem år?
  Den här frågan ställer vi ofta när vi vill få reda på hur målfokuserad du är. Vissa människor har klart för sig vart de vill och hur de ska ta sig dit medan andra har mer kortsiktiga planer. Genom att fråga om detta får jag en bild av dina karriärplaner. Kanske vill du bara stanna en kortare tid för att sedan gå vidare, eller så vill du utvecklas inom företaget. Ingenting är fel, men det kan påverka hur väl det passar med arbetsgivarens planer.

Vi jobbar med kompetensbaserad rekrytering. Det innebär att det är din kompetens som styr om du passar för tjänsten. Inte ålder, kön eller andra faktorer som är ointressanta för att avgöra lämplighet.

Under intervjun vill vi få en bild av vem du är. Det får vi bäst genom ärliga och konkreta svar med tydliga exempel. Kom ihåg att det är ok att ta lite tid på sig att svara på frågorna och att vi har förståelse för om du är nervös.

Lycka till, hoppas att vi ses!