Framtidens ledarskap – vilka egenskaper krävs?

Ett av nyckelorden just nu är hållbarhet vilket inte minst ställer krav på våra organisationer och ledare. Framtidens ledarskap ska vara hållbart för dig, dina medarbetare och för klimatet. Men för att bli en bra ledare under 2020-talet krävs mer än en hållbar livsstil. Här listar vi fyra egenskaper vi tror kommer att krävas av framtidens ledare.

Hand och glaskula på lila basketplan, framtidens ledarskap, Amendo

Framtidens ledarskap – en hållbar förebild

Klimatfrågan är högt upp på våra agendor och det är nog just miljöfrågor många associerar med begreppet hållbarhet. Vi ser en utveckling där fler och fler företag gör miljöarbete till en del av sin företagskultur och chefer som integrerar miljöarbete och miljötänk som en självklar del av sitt ledarskap. Att ta sitt ansvar i miljöfrågan kan få positiva effekter på hur ditt företag uppfattas både inifrån och utifrån.

– Företag med miljösmarta värderingar, hållbart ledarskap och en klimatmedveten företagskultur uppfattas som mer attraktiva. Dels av kunder, men också av medarbetare som ser sig om efter möjliga framtida arbetsgivare, skriver Malin Kaldo i tidningen Chef. 

Ett miljöengagemang visar att du som ledare tar ansvar och bryr dig om din omvärld. Vad är då viktigt att tänka på när det kommer till klimatsmart ledarskap? En av de viktigaste faktorerna är att gå från ord till handling – tomma ord gör inget gott! Att satsa på miljöarbete bygger upp trovärdighet, och en medveten ledare bör sträva efter en hållbar livsstil även utanför jobbet. Osanningar och överdrifter riskerar att rasera både din egen och ditt företags trovärdighet.

Agilt ledarskap – våga släppa kontrollen

Marknaden och det digitala landskapet är under ständig förändring. Trender, ny teknik och inte minst digitaliseringen skapar nya förutsättningar och behov av specialistkompetens. Som ledare kan du förvänta dig att leda en allt mer komplex arbetsstyrka där olika kompetensområden finns representerade. Christos Voglis från vårt systerbolag Lagotto tror att utvecklingen kommer göra att allt fler ser fördelarna med ett agilt ledarskap och att en ledares viktigaste egenskap inte längre är spetskompetens, utan förmågan att främja samarbetet inom teamet.

– Vi ser en utveckling där chefer leder allt mer komplexa team. En agil ledare tror inte att den har all kunskap som behövs för att ta de rätta besluten. Istället litar han eller hon på sitt team och på sina medarbetares förmåga att ta kompetenta beslut inom sina expertområden.

En agil ledare tror inte att den har all kunskap som behövs för att ta de rätta besluten. Istället litar han eller hon på sitt team och på sina medarbetares förmåga att ta kompetenta beslut.

Med tanke på att vi går mot allt mer komplexa team menar Christos Voglis att det är viktigt att en ledare kan skapa psykologisk säkerhet för att bra samarbete och förtroende i gruppen.

– En agil chef supportar sina medarbetare, röjer undan hinder och ser till att medarbetarna vågar lita på sin förmåga att utvecklas. Framtidens chef vågar släppa kontrollen och lita på sina medarbetares förmåga och kompetens.

Nedkopplat ledarskap – begränsa skärmtid

Den digitala utvecklingen har gjort oss mer uppkopplade än någonsin vilket gör det nödvändigt för oss att hitta utrymme att koppla ned – och koppla av. Som ledare måste du kunna sätta gränser mellan när du är tillgänglig och när du inte är det. Samma sak gäller för dina medarbetare. Det är viktigt att du som ledare skapar ett klimat med rimliga förväntningar kring tillgänglighet och skärmtid. Som ledare är det viktigt att sträva efter att vara ett gott exempel och en förebild för dina medarbetare.

Att hela tiden hoppa fram och tillbaka mellan arbetsuppgifter, email och sociala medier gör oss distraherade, mindre koncentrerade och att vi glömmer bort att umgås med de i vår närhet. Enligt en studie från Göteborgs Universitet kan intensiv mobilanvändning hos unga leda till stress, psykisk ohälsa och sömnsvårigheter. Det är därför viktigt att hitta tider på dygnet där vi inte är uppkopplade eller tittar på en skärm.

Samtidigt är all vår skärmtid inte frivillig. Att ständigt vara tillgänglig, även utanför arbetstid, gör det svårare att slappna av, tröttar ut oss i längden och minskar vår energi och produktivitet på ordinarie arbetstid. Det är därför viktigt att hitta utrymme för återhämtning – både för ditt eget ledarskap och dina medarbetares.

Kommunikativt ledarskap – involvera och engagera

En god kommunikativ förmåga och ett kommunikativt ledarskap är en nyckelkompetens som vi tror kommer bli allt mer efterfrågad hos framtidens ledare. Ett kommunikativt ledarskap gör inte bara att medarbetare mår bättre, det ökar även trivseln och gör att de kan uppnå sin fulla potential. Men trots att de flesta ledare ägnar stor del av sin arbetstid åt att kommunicera – i allt från medarbetarsamtal till avstämningar och möten – är det långt ifrån alla ledare som reflekterar över sitt kommunikativa ledarskap. För att lyckas måste det finnas en delaktighet, en dialog och tvåvägskommunikation mellan medarbetare och ledare där ledarens uppgift är att engagera och bjuda in medarbetaren i dialogen.