Få mest nytta av din konsult

Marjan Morh är Head of Corporate Action in Sweden på Nordea. Varje år jobbar hon aktivt med konsulter för att täcka toppar i arbetsflödet. Ett tiotal konsulter slussas årligen in och ut ur hennes verksamhet, och varje gång är det lika viktigt att processen går felfri för att så snabbt som möjligt avlasta ordinarie personal.

Kvinna arbetar vid skrivbord, Amendo

Fem tips på hur du drar mest nytta av din konsult

  • Planera i god tid och var inte för snål som arbetsgivare – ge konsulterna god tid för inlärning
  • Välkomna konsulten in i det sociala – det är viktigt att teamet fungerar som ett team, och det inkluderat både anställda och konsulter
  • Skapa tydliga rutinbeskrivningar/riktlinjer som underlättar för både den som ska lära ut, och för den som ska lära sig
  • Låt din konsult lära upp nästa konsult (möjligt om flera konsulter överlappar varandra)
  • Få din konsult att känna sig trygg. Trygghet ger en konsult som är mer engagerad sin arbetsgivare

– Jag är positivt överraskad. Jag har i fyra år använt mig av konsulter och de överträffar alltid mina förväntningar. Även om många av våra konsulter är unga så är de oftast väldigt drivna och tar för sig, säger Marjan Mohr.

Marjan betonar också vikten av att planera inför sina behov av konsulter. En tydlig rutinbeskrivning, skapad med bild och text underlättar för både den som ska lära ut och den som ska lära sig. Dessutom försöker Marjan ta in konsulterna med lite spridning för att upplärningsprocessen ska underlättas och för att konsulterna i sin tur sen kan lära upp varandra.

– Som arbetsgivare får man inte vara för snål i sådana lägen. I längden tjänar du på att ta in din konsult två veckor tidigare för att komma igång med upplärningsprocessen och för att skapa det sociala med övriga i teamet. När nästa konsult sen är på plats kan vår ordinarie personal fokusera på sina uppgifter, och vår första konsult lära vidare det som han eller hon precis lärt sig.