Så får du mest nytta av din konsult

Att ta in en konsult för att täcka toppar i arbetsflödet är en smart och effektiv lösning. För att så snabbt som möjligt lyckas avlasta ordinarie personal är det däremot viktigt med en felfri in- och utslussning. Det menar i alla fall en av Amendos många fina kunder, som genom åren har bemannat upp sin avdelning med värdefull kompetens på alla nivåer. Här delar hon med sig av sina bästa tips för att du ska få mest nytta av din konsult.

hand_kaffekopp_dator

Fem tips på hur du får mest nytta av din konsult

  • Planera i god tid och var inte för snål som arbetsgivare. Konsulterna måste få god tid på sig för inlärning!
  • Välkomna konsulten in i det sociala. Det är viktigt att teamet fungerar som ett team, vilket inkluderar både anställda och konsulter.
  • Skapa tydliga rutinbeskrivningar samt riktlinjer, då dessa underlättar både den som ska lära ut och för den som ska lära sig.
  • Låt din konsult lära upp nästa konsult (möjligt om flera konsulter överlappar varandra).
  • Få din konsult att känna sig trygg. Trygghet resulterar nämligen i en trogen konsult som är mer engagerad till sin arbetsgivare.

 

– Jag är positivt överraskad. Jag har i fyra år använt mig av konsulter och de överträffar alltid mina förväntningar. Även om många av våra konsulter är unga så är de oftast väldigt drivna och tar för sig, berättar en av Amendos kunder.

Vår kund betonar även vikten av att planera inför sina behov av konsulter. En tydlig rutinbeskrivning, skapad med bild och text, underlättar både för den som ska lära ut och den som ska lära sig. Amendos kund försöker även själv tänka på att ta in konsulterna med lite spridning. Detta i syfte att underlätta upplärningsprocessen och möjliggöra för konsulterna att kunna lära upp varandra.

– Som arbetsgivare får man inte vara för snål i sådana lägen. I längden tjänar du på att ta in din konsult två veckor tidigare, så att konsulten får komma igång i upplärningsprocessen och skapa den sociala tryggheten med övriga i teamet. Genom att ta in konsulter på detta sätt kan ordinarie personal fokusera på sina uppgifter, då väl upplärda konsulterna kan dela med sig av sina nyförvärvade kunskaper till nästa konsult som tillsätts, förklarar Amendos kund.

Är en ny konsult påväg in i din verksamhet? Här kan du läsa mer om hur du tar hand om din nya konsult på bästa möjliga sätt.