Att ta in en interimskonsult – vanliga frågor och svar

När är det lägligt att ta in en interimskonsult och hur fungerar det att hyra en chef? Här delar vi med oss av vanliga frågor och tips till dig som funderar på en interimslösning.

Kaffekopp, glasögon, mobiltelefon, block och penna mot vit bakgrund

Vilka är det vanligaste anledningarna till att ta in en interimkonsult?

Den vanligaste orsaken är att verksamhetsområdet har varit eftersatt på något sätt, eller att kunden temporärt behöver lyfta in spetskompetens som inte finns i organisationen i dag. För vår del handlar det främst om specialister med lång erfarenhet och djupa kunskaper, eller erfarna ledare som hyrs in för att hålla ihop gruppen. Andra anledningar kan vara vid organisationsförändringar, föräldraledighet, för att bryta en negativ trend eller som en tillfällig lösning under rekryteringsprocesser.

Hyra en chef – går det?

Just ledarskap är en viktig kompetens som blir allt mer efterfrågad på konsultbasis och att ta in interimschefer under tidsbegränsade perioder är vanligt. Den erfarenhet vi har via våra interimschefer är att konsulten snabbt sätter sig in i verksamheten och situationen. Därför kan de från första stund bedriva ett aktivt och framgångsrikt ledarskap.

Hur ser efterfrågan ut just nu?

Generellt syns vissa trender inom förändringsledning där våra kunder, oavsett bransch, står inför större förändringar. Det kan vara stora systembyten, organisatoriska förändringar eller liknande. Där behövs interimskonsulter som har erfarenhet av change management på olika nivåer. Dessa konsulter är ofta erfarna ledare eller projektledare med god branschkunskap, som kommer in och analyserar befintliga processer eller kartlägger kompetens inför till exempel en outsourcing.

Finns det någon spetskompetens som är extra efterfrågad?

I stort sett alla våra kunder agerar idag under någon form av tillsyn. Konsulter med expertis inom regelverkstolkning är därför väldigt vanligt och eftertraktat. Det kan röra sig om kunskaper inom IFRS, Solvens, compliance, Basel, MiFID, AML, GATCA och liknande. Här hjälper våra konsulter till med tolkning av regelverken och skapar de förändringar som krävs inom organisationen för att reglerna efterlevs.

Tips till dig som funderar på en interimslösning

  • Ta reda på vilken kompetens du faktiskt är i behov av och fokusera på det. Du behöver inte fundera på vilken potential kandidaten ska ha eller hur du kan stimulera personen på sikt.
  • Var inte rädd för att ta in en konsult under turbulenta förhållanden. Den typiska interimaren är ofta en person som vill och kan kliva in i ett förändringsläge, och som stimuleras av utmaningar.
  • Var tydlig med de mål och förväntningar som finns. Våra konsulter är vana att kliva in i en mängd olika miljöer och organisationer – de behöver bara information om förväntningar och tillgängliga verktyg.

Läs mer om hur vi arbetar med interim management här.