Artificiell intelligens – så påverkar det framtidens arbetsmarknad

Vad är egentligen artificiell intelligens och hur kommer automatisering och robotar påverka framtidens arbetsmarknad? Fredrik Ljungdell är föreläsare inom ämnet och en av grundarna till hives.co. Här berättar han om vad vi kan förvänta oss i framtiden och vad som kommer hända om vi inte är beredda på den nya tekniken.

Mobil och neonlampor mot rosa bakgrund, artificiell intelligens, Amendo

AI, vad är det och hur kommer du igång?

Du har säkert hört det förut, men AI har kommit att bli en så viktig del i dagens samhälle och utveckling att dess betydelse tål att upprepas. AI, eller artificiell intelligens, är inte något färdigt program eller en färdig teknik. Det är en strävan att efterlikna det vi kallar mänsklig intelligens och kognitiv förmåga – och som byggs upp genom träning istället för programmering. 

– Man tränar sitt AI och ger det sitt syfte genom att mata det med frågor med färdiga svar, så kallad machine learning. Ett forskningsområde inom AI som går ut på att utveckla maskiners förmåga att självständigt förstå och hantera stora mängder data, säger Fredrik Ljungdell.  

Även om många företag i Sverige redan har börjat implementera AI-lösningar ligger vi fortfarande långt efter i utveckligen jämfört med många andra länder. De största globala bolagen som Google, Facebook och Microsoft har alla varit medvetna om AI sedan 2011 och har sedan dess arbetat aktivt med att låta den senaste AI-tekniken finnas med i programuppdateringarna. Därför har i princip alla bolag AI-stöd i sin verksamhet – även om de inte agerar. Samtidigt menar Fredrik att allt fler mindre bolag aktivt börjar implementera AI i sin verksamhet. Chatbotar, rekryteringsrobotar och digitala medarbetare inom kundservice är bara några exempel.

Kreativitet – en allt viktigare kvalitet

Kreativitet har på väldigt kort tid blivit en allt mer viktig kompetens på arbetsmarknaden. Från att år 2015 knappt varit med på listan över top tio mest efterfrågade kompetenser beräknas kreativitet att inom tre år inta top tre. Samtidigt har förmågan att lösa komplexa problem och systemkunskap minskat i värde. Varför? Enligt Fredrik är det artificiell intelligens som händer. 

  Artificiell intelligens är inte bara snabbare och bättre på att lyssna och förstå än oss människor, det kan även göra långt mer komplexa arbetsuppgifter. Ett AI kan till exempel läsa tre miljoner sidor i sekunden! Men även om AI kan göra mycket, kan det inte göra allt. Människans sociala förmåga är något som AI inte kan efterlikna och kvalitéer som kreativitet och interaktion har därför fått ett allt högre värde, säger Fredrik Ljungdell.

Moral och etik

Debatten om moral och etik har väckt många frågor i takt med den snabba utvecklingen av AI. Frågan många ställer sig är: Kan en artificiell intelligens hållas moraliskt ansvarig för sina handlingar – och om inte, vem bär ansvaret när AI tar fel beslut och olyckan är framme? Fredrik menar att vi, i takt med större automatisering, behöver sätta upp ett regelverk och en gemensam mall över moral och etik för robotar. 

– Tänk dig följande scenario: En AI-robot kör en bil och kommer till en vägpunkt där det inte längre går att köra rakt fram. Till vänster befinner sig två barn och till höger tre pensionärer. Var ska bilen välja att krascha? Det är i sådana här lägen som vi måste lära AI hur det ska agera och det är upp till oss att skapa detta regelverk, säger Fredrik Ljungdell. 

Artificiell intelligens tar jobb – men skapar ännu fler

Det brukar talas om att AI och automatisering är ett hot mot jobben. Och ja, automatiseringen gör att människor byts ut mot mjukvaror, robotar och algoritmer. Men det finns också de branscher där fler arbetstillfällen kommer att skapas tack vare artificiell intelligens.

– Man kan säga att det finns två sidor av myntet. Å ena sidan kommer AI och automatisering innebära att fler blir arbetslösa, medan det å anda sidan kommer öka utvecklingstakten och öka antalet jobb för andra. Vilket i sin tur kommer göra att vi kommer ha mer tid till annat, säger Fredrik Ljungdell. 

Det är framförallt inom kundtjänst- och transportsektorn som antalet arbeten kommer att försvinna i takt med framväxten och utvecklingen av AI. Arbetslösheten beräknas öka med hela 106 procent bara inom de närmaste åren. Bland kontorsjobben ser man istället en ökning bland personalen, men rollerna kommer att bli nya. De tjänster som idag anspelar på problemlösning, systemkunskap och resonemang – ja till och med ekonomifunktionerna – kommer att ersättas av robotar. Större efterfrågan kommer istället ligga på de kreativa, innovativa och analytiska yrkena – egenskaper och kvalitéer som ett AI inte kan efterlikna.

Samtidigt som det ställs allt högre krav på oss människor att vara mer kreativa och innovativa behöver vi även se till att ha ett aktivt lärande. Digitaliseringen och automatiseringen har förändrat kompetensbehoven och vi är på väg mot en allt mer flexibel arbetsmarknad och en gig-ekonomi där en stor utmaning för oss individer kommer vara att hitta naturliga utbildningsvägar för omskolning och vidareutbildning.