Det nya jobbsökandet

Har det digitala nätverkandet tagit över jobbsökandet och vad har hänt med det traditionella CV:t? Här delar en av våra seniora rekryteringskonsulter inom ekonomi och finans med sig av sina tankar och bästa tips kring det nya jobbsökandet.

Vit stol mot vit bakgrund, Amendo

Våra seniora rekryteringskonsulter har lång erfarenhet av att arbeta med rekrytering och interim management inom ekonomi och finans. De senaste åren har vi tydligt sett hur jobbsökandet har förändrats bland kandidaterna. Den största utvecklingen har skett på LinkedIn som kommit att bli en självklar kanal för rekryterare att söka upp och underhålla kandidatnätverket på. Och även om traditionella ansökningar fortfarande är en stor del av jobbsökandet, är digitala nätverk den kanal som växer allra snabbast. I arbetet med rekrytering av interimskonsulter är Linkedin en viktig kanal för att söka upp kandidater. Särskilt för mer seniora roller.

– Det gäller att vi som rekryterar hänger med i utvecklingen och finns där våra kandidater finns. Vi lägger stor vikt vid att använda oss av den här typen av nätverk, berättar vår seniorkonsult.

Allt viktigare med digitala nätverk

För oss på Amendos del, som har en så tydlig nisch, är det ännu viktigare med den här typen av nätverk. Det blir väldigt riktat och en självklarhet att ha kontakt med relevanta personer inom ekonomi, bank, finans och försäkring eftersom det är en del av vår stora konkurrensfördel. Men även kandidater har mycket att vinna på att synas digitalt.

– Samtidigt som jag använder olika digitala kanaler för att söka upp och ta kontakt med personer, är det också kandidater som hör av sig till mig. Man skickar mail och kontaktförfrågningar för att etablera kontakt redan innan en eventuell ansökningsprocess.

CV inte längre centralt

Något annat som våra rekryteringskonsulter tycker har fått sig ett lyft är just det traditonella CV:t. I dag är de allra flesta duktiga på att skriva sina CV:n. De är stilrena, tydliga och snygga. Kanske tack vare alla mallar och hjälpmedel som nu enkelt finns att hitta. Samtidigt har det traditionella CV:t gått från att vara centralt i jobbsökningsprocessen till att bli mer av ett komplement.

– När du söker jobb i dag vill du vara delaktig i processen på ett annat sätt – inte bara vara ett papper i en hög. Du vill synas och marknadsföra dig själv och nu finns alla möjligheter att kunna göra det, vare sig det är genom en proffsig Linkedin-profil, en videoansökan eller ett telefonsamtal, menar vår rekryteringskonsult.

Tips för att lyckas med din digitala närvaro

  • Var synlig i olika former av nätverk som är relevanta för dig, allt från sociala medier till forum, branschnätverk och fysiska träffar.
  • Håll din Linkedin-profil uppdaterad. Att uppdatera när du byter jobb eller har läst klart en utbildning är kanske självklart, men glöm inte att också uppdatera dina kompetenser. Kanske har du varit delaktig i ett projekt, licenserat dig eller fått ett eget ansvarsområde.
  • Se till att ha dina kontaktuppgifter lättillgängliga. Vare sig det är på din profil, i ett mail eller på ett forum – tänk på att ha kontaktinformation tydligt och tillgängligt.
  • Tänk på att ett professionellt nätverk bör hållas just professionellt. Du behöver inte bjuda in dina professionella kontakter till samma forum som dina vänner. Tänk också på hur du kommunicerar – självklart kan man vara personlig men håll det på en professionell nivå.