Så tar du hand om din konsult på bästa sätt – 7 tips

Är en konsult på väg in i verksamheten? Då finns det en del bra saker att tänka på för att ge konsulten goda förutsättningar att kunna göra ett bra jobb. Vi har sammanfattat de viktigaste punkterna som kan användas som en checklista i samband med att uppdraget sätter igång.

Hjärta, tangentbord.

1. Förbered redan vid första intervjun

Redan när ni träffar konsulten under första intervjun är det bra att passa på att berätta om hur saker fungerar på företaget. Till exempel om arbetstider, gruppdynamik, framtida utmaningar och vilka projekt som kommer att pågå. Det förbereder konsulten på vad som väntar redan från start.

2. Var tydlig

Tydlighet är grunden för ett lyckat samarbete. Se till att ha en bra arbetsbeskrivning i botten och håll gärna löpande avstämningar med både konsulten och konsultchefen, framförallt i början av uppdraget. Var hellre övertydlig än tvärtom. Berätta vad som ska göras och vad som förväntas, vilka rutiner som gäller och vem som bestämmer vad etc. Då blir det lättare för konsulten att veta vad som gäller istället för att gissa sig fram.

3. Ordna behörigheter

Det är vanligt att konsulter börjar på kort varsel och det kan vara svårt att hinna få allt på plats. Det är konsulterna medvetna om men det är bra att försöka förbereda så många praktiska saker som möjligt som behörigheter, inlogg, datorer, passerkort. På så sätt slipper ni onödig ställtid och kan komma igång snabbare. Tänk också på att informera gruppen om att det kommer en konsult och vilken roll denne kommer att ha.

4. Introducera rätt

Även om det är en hektisk tid när konsulten kommer in i verksamheten är en bra introduktion väl investerad tid som lönar sig i längden. Se till att introducera företaget, kontaktytorna som används och tydliggör vilka förväntningar som finns på konsulten. Presentera även konsulten för personerna hen kommer att ha kontakt med. Utse gärna en person som konsulten kan vända sig till vid frågor i början. Det ger en bra start och grund att stå på för alla parter.

5. Överlämna arbetet

Se till att konsulten får en grundlig genomgång redan från start. Tänk dock på att det är bra att börja med en överblick av hela processen innan ni går in på specifika detaljer och arbetsuppgifter. Finns det manualer över arbetsrutiner och liknande som konsulten kan ta del av så är det bra. Att konsulten sedan får sitta bredvid någon och successivt ta sig an egna uppgifter är en vanlig och smidig introduktion till arbetet.

6. Återkoppla tidigt och regelbundet

Återkoppla gärna tidigt kring hur arbetet går till konsulten. Redan efter en vecka kan det vara bra att stämma av, sedan efter en månad igen. På så sätt fångar man upp eventuella frågetecken eller saker som inte fungerar på ett tidigt stadium och det är alltid lättare att ordna upp eventuella problem när det inte gått så lång tid. Om ingen säger något är det omöjligt för konsulten att veta att något inte står rätt till och få en rimlig chans att göra annorlunda. Naturligtvis finns våra konsultchefer nära hela tiden, så kontakta ansvarig konsultchef om något inte fungerar så hjälper vi till. Vi finns här för er!

7. Inkludera mera

Konsulterna är ofta vana vid nya sammanhang och kan ta ett stort eget ansvar över att komma in i gruppen, men se gärna till att inkludera er konsult i både arbetsrelaterade och sociala sammanhang såsom interna möten, luncher, gemensamma aktiviteter och fikaraster. Om konsulten känner sig inkluderad och som en del av företaget kommer det bidra till ökad trivsel och konsulten kommer säkerligen att göra det där lilla extra för dig som kund. Konsulter är förstås medvetna om att de inte alltid ska vara med på allt. Här är tydlighet och en öppen kommunikation a och o så alla vet vad som gäller.

Lycka till!