AML – ett växande område inom finansbranschen

Antalet fall av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism ökar och arbetet kring AML har aldrig varit viktigare eller mer uppmärksammat än vad det är idag. Men vad innebär egentligen AML, varför är det viktigt, vad ställer det för krav på dagens banker och finansbolag - och hur kan du som är intresserad av att arbeta inom området få en fot in? Amendo är specialister på att rekrytera och bemanna med kompetens inom AML och KYC. Här delar en av våra Talent Consultant Managers med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom området.

Tre höghus mot rosa bakgrund.

AML är ett finansiellt regelverk som ställer höga krav på dagens banker och finansbolag. Amendos Talent Consultant Manager har stor erfarenhet av att rekrytera och bemanna med kompetens inom AML och penningtvätt. Här delar han med sig av sina kunskaper inom regelverket – och hur vi på Amendo som specialister inom området arbetar med kompetens inom AML och KYC.

Vad är AML?

– AML står för Anti-Money Laundering eller anti-penningtvätt och är ett regelverk som banker och finansbolag använder sig av för att förhindra ekonomisk brottslighet. Det är Finansinspektionen som har det övergripande ansvaret att se till att bankerna följer de regler som finns för att förhindra att de utnyttjas för penningtvätt.

Varför är AML viktigt?

– Att motverka penningtvätt är av högsta prioritet då det utgör ett hot inte bara mot banker och hela det finansiella systemet, utan även mot demokratin och samhället i stort. AML och KYC är viktigt för banker och finansbolag eftersom det bidrar till att identifiera misstänkt aktivitet och förhindrar att de används för att tvätta pengar.

Varför är AML ett området som växer så mycket just nu?

– AML är ett väldigt hett område just nu där det investeras mycket för att utveckla rutiner men också kompetenser. Regelverket är även mycket intressant och uppmärksammat eftersom det finns så många olika sätt att begå finansiella brott på idag. Oftast är det bankerna själva som blir till ett medel för de brottsliga organisationerna då de genom deras system kan begå penningtvättbrott eller finansiera terrorism. Men viktigt att komma ihåg är att det inte bara räcker med att granska privatpersoner. Det är också viktigt att granska företag och deras organisation då brotten kan begås på många olika nivåer. De senaste åren har det även fastställts allt hårdare regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism från Finansinspektionen. Dessa regler har såklart alltid funnits men den senaste tiden har vi sett en ökning av resurser till avdelningar som jobbar med dessa frågor.

– Finansinspektionen nämner i sin nationella riskbedömning att cirka 130 miljarder kronor tvättas varje år i det svenska finansiella systemet. Detta är pengar från exempelvis människohandel, prostitution, svartarbete och bedrägerier. Även miljontals kronor passerar systemet för terrorismfinansiering.  Arbetet för att motverka penningtvätt och finansiering är därför väldigt viktigt för samhället och den finansiella marknaden, men även för den enskilda individen.

Bemanning & rekrytering av AML-kompetens

– Som specialister på att bemanna och rekrytera med kompetens inom AML och KYC är vi på Amendo en aktiv och trygg partner inom området. Vi har långa samarbeten med flera banker och finansbolag runt om i landet där vi har tillsatt allt ifrån AML-administratörer och AML-advisors till processägare, gruppchefer och regelverksspecialister. Vi arbetar med allt från enstaka konsultbehov till omfattande projekt där vårt mål är att hitta de bästa kandidaterna på marknaden.

Läs mer om hur vi på Amendo arbetar med bemanning och rekrytering av AML-kompetens.

 Amendo och AML-tjänster

– Vi på Amendo arbetar kontinuerligt med att tillsätta kompetens inom AML och KYC hos våra kunder. Därav söker vi alltid nya kandidater, juniora som seniora, som vill bli en del av vårt nätverk. Vi erbjuder både konsultuppdrag inom AML och KYC, och möjligheten att bli rekryterad direkt till våra kunder. På vår karriärsida kan du läsa mer om de tjänster vi har ute inom området just nu. Där har du även möjligheten att connecta med oss för att hålla dig uppdaterad om framtida tjänster inom AML och KYC hos oss.

Besök Amendos karriärsida.