AML – ett växande område inom finansbranschen

Antalet fall av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism ökar och arbetet kring AML har aldrig varit viktigare eller mer uppmärksammat än vad det är idag. Men vad innebär egentligen AML? Och hur kan du som är intresserad av att arbeta inom området få en fot in? Här berättar en av Amendos konsultchefer allt vi behöver veta om det växande området!

Skyskrapor mot blå himmel, AML, Amendo

AML – vad betyder det och varför är det ett området som växer väldigt mycket just nu? Amendos konsultchef arbetar med många affärer inom AML och har under den senaste tiden tillsatt ett flertal tjänster inom området. Här delar han med sig om sina kunskaper och berättar allt du behöver veta kring ämnet.

Vad är AML?

– AML står för Anti Money Laundry och är ett regelverk som banker och finansbolag använder sig utav för att förhindra ekonomisk brottslighet. Detta regelverk gör att bankerna måste hitta rutiner och system för att identifiera och kartlägga kunder som bryter mot regelverket. Det är Finansinspektionen som har det övergripande ansvaret att se till att bankerna följer de regler som finns för att förhindra att de utnyttjas för penningtvätt.

Varför är AML ett området som växer så mycket just nu?

– AML är ett väldigt hett område just nu där det investeras mycket för att utveckla rutiner men också kompetenser. Regelverket är även mycket intressant och uppmärksammat eftersom det finns så många olika sätt att begå finansiella brott på idag. Oftast är det bankerna själva som blir till ett medel för de brottsliga organisationerna då de genom deras system kan begå penningtvättbrott eller finansiera terrorism. Men viktigt att komma ihåg är att det inte bara räcker med att granska privatpersoner. Det är också väldigt viktigt att granska företag och deras organisation då brotten kan begås på många olika nivåer.  De senaste åren har det även fastställts allt hårdare regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism från Finansinspektionen. Dessa regler har såklart alltid funnits men den senaste tiden har vi sett en ökning av resurser till avdelningar som jobbar med dessa frågor.

– Finansinspektionen nämner i sin nationella riskbedömning att cirka 130 miljarder kronor tvättas varje år i det svenska finansiella systemet. Detta är pengar från exempelvis människohandel, prostitution, svartarbete och bedrägerier. Även miljontals kronor passerar systemet för terrorismfinansiering.  Arbetet för att motverka penningtvätt och finansiering är därför väldigt viktigt för samhället och den finansiella marknaden, men även för individen.

 Amendo och AML-tjänster

– Vi på Amendo arbetar kontinuerligt med att tillsätta tjänster inom AML. Vi har haft långa samarbeten med flera banker där vi kontinuerligt under 4-5 år har tillsatt resurser inom deras AML-avdelningar. Vi har även andra samarbeten med andra banker och finansbolag inom just AML och compliance-området. Eftersom AML är ett växande område just nu där det satsas mycket pengar är det även många tjänster som dyker upp och som behöver tillsättas. När vi söker efter kandidater till tjänster inom AML letar vi efter både juniora och seniora kompetenser. Det viktigaste är bara att personerna i fråga har arbetat ett par år i branschen och kan området, eftersom det är de kandidaterna som gynnar kunden.