AML och KYC

Behöver du kompetens inom finansiella regelverk och processer så som AML och KYC? Amendo är specialister på att rekrytera och bemanna med kompetens inom AML och KYC på alla nivåer.

AML, eller Anti-Money Laundering, är ett finansiellt regelverk som ställer höga krav på dagens banker och finansbolag. Vi är en rådgivande partner från initialt behov till att ni har rätt kompetens på plats.

Penningtvätt och finansiering av terrorism är ett prioriterat område för hela finansmarknaden. Regelverken som reglerar arbetet kring penningtvätt ställer höga krav på banker och finansbolag. Många av våra kunder inom AML arbetar med processer inom KYC (Know Your Customer) vilket gör att vi har stor vana av att tillsätta kompetens även inom det området.

Rekrytering och bemanning av AML-kompetens

Vi har stor erfarenhet av att rekrytera och bemanna med kompetens inom AML och penningtvätt. Vi arbetar med allt från enstaka konsultbehov till omfattande projekt där enda målet är att hitta de bästa kandidaterna på marknaden. Vi kan hjälpa till med konsulter och rekrytering av allt från AML-administratörer och AML-advisors till processägare, gruppchefer och regelverksspecialister.

Vad Amendo kan hjälpa till med

  • Rekrytering och konsulttillsättningar av AML-kompetens på alla nivåer.
  • Allt från enstaka konsulter till bemanning av hela avdelningar.
  • Volymprojekt där det behöver byggas upp en avdelning eller team.
  • Expertkompetens inom finansiella regelverk och penningtvätt.
  • Administration och avlastning i befintliga team.

Vi är experter på kompetens inom AML

Gedigen erfarenhet inom AML

Vi har under lång tid varit partner inom AML till kunder som byggt upp och förstärkt avdelningar, på finansbolag i alla storlekar.

Förståelse för rollen

Vi har tillsatt ca 500 medarbetare inom AML vilket gör att vi förstår rollen för såväl kund som kandidat.

Snabbfotade och flexibla

Som närvarande och insatt samarbetspartner kan vi snabbt förändra vårt arbetssätt och skruva om processen för att passa era specifika behov.

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt! Du når oss också på 08-545 880 55.

Vad är AML?

AML står för Anti-money laundering eller anti-penningtvätt.

Det är ett regelverk som banker och finansbolag använder sig av för att förhindra ekonomisk brottslighet. Det är Finansinspektionen som har det övergripande ansvaret att se till att bankerna följer de regler som finns för att förhindra att de utnyttjas för penningtvätt.