En digitaliserad bank- och finansbransch: 6 trender och spaningar

Vad händer inom bank- och finansbranschen just nu, och vilka faktorer kommer att påverka hur branschens framtid kommer att se ut? Vi djupdyker och diskuterar trender inom branschen - som präglas av digitalisering och automation, ökade regulatoriska krav, effektiv kundupplevelse och ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor.

Höghus mot rosa himmel.

Bank- och finansbranschen befinner sig på en fortsatt transformationsresa. En resa som bara har börjat och som drivs till stor del av kunderna. Av deras behov och krav på tillgänglighet, effektivare processer, träffsäker kundupplevelse samt hållbara och innovativa lösningar. Men branschen utmanas lika mycket av nya regelverk som kräver ständiga anpassningar av processer och flöden. På toppen av isberget finner vi hållbarhetsfrågorna som fortsätter vara konkurrenskraftiga parametrar.

Med detta i ryggen finns det mycket för banker och finansbolag att hålla sig á jour med för att som aktör fortsätta vara relevant – idag och i framtiden. Här har vi samlat sex trender att hålla koll på om du arbetar inom bank och finans.

6 trender inom bank och finans

 

1. Digitalisering och automatisering

Kundernas allt högra krav på tillgänglighet och självbetjäning skyndar på den redan snabba utvecklingen av digitalisering och automatisering. Men frågan är komplex och utmanande, främst för storbankerna som har ett bagage fullt med omfattande system och strukturer. Samtidigt utmanas den traditionella bankverksamheten av nya, snabbfotade aktörer och uppstickare – fintechbolag som ökar konkurrensen och vars startsträcka in i den digitala sfären är betydligt kortare.

Källa: Wasa Kredit

2. Fortsatt utvecklad kundupplevelse och personalisering

Med den nya tekniken skapas bättre förutsättningar till mer effektiv kundupplevelse. Vilket även har visat sig vara en av de viktigaste konkurrensparametrarna inom finansbranschen idag. I en studie framtagen av Salesforce framgår det att personalisering toppar listan på saker kunderna ofta saknar inom branschen. Efterfrågan på bland annat personlig support i form av snabb och enkel kommunikation samt mer personligt och anpassat innehåll är ett faktum. För att öka personaliseringen och genom den skapa bättre kundupplevelser måste företag identifiera och leverera rätt upplevelse till rätt kund – vid rätt tidpunkt. Något som möjliggörs genom att använda kunddata för att förbättra interaktioner utifrån kundens historia, preferenser och sammanhang.

Källa: Salesforce

3. ”Brand Loyalty” – varumärkeslojalitet

Det digitaliserade landskapet har gjort det allt viktigare för företag att arbeta med sin varumärkeslojalitet. Brand loyalty handlar om den emotionella kopplingen mellan kund och företag. Hållbarhet, etik, gott rykte och andra kundnära frågeställningar är värdedrivande faktorer som kommer bli allt viktigare för företag att arbeta med för att stärka sitt varumärke. 

Källa: Wasa Kredit

4. RegTech

Kraven på rapportering, datahantering och regelefterlevnad fortsätter att sätta stor press på branschen. Ständigt nya och mer komplexa krav, löpande regleringar och direktiv från såväl Finansinspektionen som EU:s tillsynsmyndigheter har gjort RegTech till ett växande område. RegTech, Regulatory Technology, syftar till att automatisera och digitalisera ”Compliance”. Det är ett samlingsnamn för de lösningar, system och tekniker som hjälper företag att uppfylla de regulatoriska kraven på ett mer effektivt, säkrare och kostnadseffektivt sätt. 

Källa: PwC

5. En hållbar bank- och finansbransch

Grön finansiering och hållbarhet fortsätter att vara prioriterade frågor för hela branschen. Som bank och finansbolag är det än viktigare att hänga med i utvecklingen och ha ett aktivt hållbarhetsarbete för att som aktör vara relevant i framtiden. FN:s initiativ Principles for Responsible Banking (PRB), som lanserades 2019, är en viktig och stor del av det globala hållbarhetsarbetet. Bakom initiativet står ledande banker, kapitalförvaltare och försäkringsbolag som tillsammans arbetar för att öka och synliggöra den globala banksektorns bidrag till en hållbar utveckling. Avsikten med principerna är också att understryka behovet av att finanssektorn styrs i linje med Parisavtalet och FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling.

Källa: United Nations Environment Programme Finance Initiative 

6. Nya krav på kompetens

Med en bank- och finansbransch i förändring kommer nya kompetenskrav vilket fortsätter att utmana den traditionella ekonomen. Efterfrågan på kompetens som kan vara drivande i den digitala transformationen har ökat – och är en stor prioritet för hela branschen.  

– Idag efterfrågas en helt annan profil jämfört med tidigare. Branschen söker kompetens som kan hantera stora mängder data och information. Bland annat eftersökt mer tekniskt lagda kandidater så som analytiker, statistiker och programmerare som kan bidra till att effektivisera processer, möta regelefterlevnad och vara en del av den digitala resan. Det är viktiga parametrar för att som bolag kunna fortsätta vara konkurrenskraftig, säger Lisa Eliasson, Head of Talent Consultant Management på Amendo.

– På grund av en ökad ekonomisk brottslighet ser vi även en fortsatt stor efterfrågan på kompetens inom penningtvätt hos våra kunder. Främst efterfrågas specialister med erfarenhet inom AML, bedrägeri och kundkännedom men även inom Compliance för att se över helheten av finansiella regelverk och processer. Vi på Amendo är experter på att rekrytera och bemanna med kompetens inom AML och KYC. Vi har ett stort och upparbetat nätverk inom området och hjälper löpande våra kunder att säkra upp sina verksamheter, säger Lisa Eliasson. 

Amendo Group hjälper dig med ditt kompetensbehov inom bank och finans

Amendo Group har arbetat med framtidens kompetens sedan 2001. I koncernen ingår Amendo Bemanning & Rekrytering, Amendo Tech och Lagotto Executive Search & Interim. Till några av branschens största banker, fond- och finansbolag samt spännande uppstickare tillsätter vi kompetens på alla nivåer. Genom åren har vi även byggt upp ett stort nätverk av kandidater och konsulter inom bank och finans – tillsammans med vår gedigna branschkännedom gör det oss till en trygg och engagerad kompetenspartner.

Exempel på roller vi har tillsatt inom bank och finans:

 

Amendo Group hjälper dig med kompetens inom bank och finans.

 

Vi möter dig där du står, och tar dig dit du vill! Hör av dig till oss på info@amendo.se så pratar vi vidare om hur vi på Amendo Group kan hjälpa dig med ditt komeptensbehov.