Bemanning löste personalbehovet

Flexibilitet, kompetens och snabb hjälp var viktiga komponenter när GPP i Göteborg behövde förstärkning till sin ekonomiavdelning. Lösningen blev inhyrd personal från Amendos Göteborgskontor.

haka_funderar_rosa_kavaj

När GPP Perimeter Protection i Göteborg blev ett eget juridiskt bolag hände mycket på företaget. Bland annat behövde man se över bemanningen på ekonomiavdelningen för att få till bra ordning och struktur igen.

– Det hade blivit ganska rörigt och oorganiserat till följd av förändringarna i bolaget. För att få en fungerande avdelning behövde vi se över vad alla gjorde och vilka behov vi kommer ha i framtiden, berättar bolagets ekonomichef Pernilla Nordström.

Rätt mix behövs

I vissa faser är det svårt att veta hur mycket resurser som behövs och under hur lång tid.

– När vi började se över ekonomiavdelningen såg vi tydligt att vi inte hade rätt blandning av kompetens. Eftersom vi inte hade klart för oss hur bemanningen skulle komma att se ut framöver behövde vi en flexibel lösning, säger Pernilla Nordström.

Lokal hjälp – snabbt

Moderbolaget i koncernen hade tidigare hyrt in en konsult från Amendo och hade på så vis redan en etablerad kontakt när behovet av att hitta rätt kompetens uppstod. Dessutom fanns kontakten på nära håll när Amendo slagit upp dörrarna i Göteborg.

– Det var viktigt att få in någon med rätt kompetens relativt snabbt och eftersom vi hade bra erfarenhet av att använda oss av inhyrd bemanning sedan tidigare kändes det som det bästa alternativet för oss, säger Pernilla Nordström.

Lika behandling för alla

Just flexibilitet är en av fördelarna med bemanning. Vid tillfälliga arbetstoppar eller under tjänstledigheter kan bemanning vara ett bra alternativ för att få in den kompetens som behövs under en begränsad tid istället för att rekrytera ny personal.

– Vi ser det som en bra möjlighet att börja med att hyra in personal för att sedan kunna rekrytera om allt fungerar som det ska. Man bör tänka på att det är viktigt att ge konsulterna en ordentlig introduktion, det har man som företag igen på lång sikt, avslutar Pernilla Nordström.