5 vanliga fällor vid förändringsarbete

I början av året genomförde vi en undersökning i branschen som visade att chefer inte alltid lägger tillräckligt fokus på förankring i organisationen. Här har vi samlat några vanliga fällor kring förändringsarbete som kan vara bra att undvika.

Händer håller i ljusslinga mot blå bakgrund, Amendo

1. Effektiva metoder sprider sig själva

En välarbetad metodik och effektiv plan är sällan tillräcklig i sig själv för att omsätta förändringsbehoven bland medarbetare och nå förväntade resultat i praktiken. Underskatta därför inte förankringsarbetet i organisationen.

2. Information räcker för att åstadkomma förändring

Information ska definitivt inte underskattas i förändringsarbeten, men är sällan tillräckligt för att åstadkomma förändringen. Lägg mycket fokus på att omsätta informationen i praktisk tillämpning och införlivande i arbetet.

3. Utbildning leder automatiskt till användning

Utbildningsinsatser, särskilt bedrivna genom traditionella föreläsningar, är sällan effektiva i sig själva. Komplettera alltid ny kunskap med verksamhetsnära handledning och praktisk tillämpning.

4. Förändring sker snabbt

Implementering av förändring är en process över tid och kan i mycket begränsad omfattning ses som en ”engångsaktivitet”. Underskatta inte den styrning, aktivitet och tid det tar innan en ny metod eller ett nytt sätt att arbeta har integrerats och används generellt i verksamheten.

5. Det räcker att man tror på det man gör för att det ska bli bra

Gör en noggrann utvärdering om hur väl den metod du tror på och vill implementera överensstämmer med vad verksamheten behöver. Om metoden inte kan införlivas så som den är avsedd, kanske det inte finns tillräckligt stöd för att den ska fungera i verksamheten.

Källor:
Sysselsättningsbarometern, Amendo Bemanning & Rekrytering AB, 2014
Om implementering, Socialstyrelsen, 2012