Hitta balans i livet

Många slits periodvis mellan åtaganden och förväntningar från både arbetsplatsen och hemmet. Att hitta balansen mellan vad vi vill, borde och måste göra är inte alltid det lättaste. En bra början till förändringar som ger bättre balans i livet är att börja budgetera tiden.

Fot med rosa strumpa balanserar böcker och glas, Amendo

I samma stund som känslan av stress infinner sig kan man reflektera över hur man försöker komma tillrätta med denna återkommande känsla av obalans. Ofta löser vi akuta problem med akuta handlingar istället för att se vilka övergripande förändringar vi borde göra. Därför är det nu ett bra tillfälle för dig att hitta nya och bättre sätt att fördela din tid och ditt engagemang.

Förändringar som kan hjälpa dig att hitta bättre balans:

 • Budgetera tiden

  Dygnet har exakt 24 timmar, varken mer eller mindre. Det gör att sömn, restid, föräldramöten, vila, egen tid, arbete, träning, sociala aktiviteter osv. måste rymmas inom den tidsramen. Var realistisk när du budgeterar din tid.

 • Gör riskanalys, vilka marginaler vill du ha?

  Identifiera kritiska punkter och flaskhalsar. Hur pressad vill du egentligen att vara i din vardag? Ingen mår bra med för liten eller för stor anspänning. Det viktiga är att hitta en egen nivå som är rätt för dig i den fas du befinner dig i livet just nu.

 • Utvärdera utfallet

  Du kommer inte att lyckas med balans i livet om du inte utvärderar utfallet av dina handlingar. Med hjälp av utvärdering kan du öka frekvensen på lyckade handlingar och minska gångerna du lyckas sämre med dina strävanden.

 • Utvärdera dina framgångar

  Det är lätt att gräva ner sig i sina misstag när saker inte gått som man tänkt sig. Du behöver inte sluta med det, men se till att vara precis lika flitig på att se dina framsteg. När du utvärderar dina framgångar lika mycket som dina misstag har du kommit långt.

Slutligen, varför inte prova ett annorlunda sätt att skapa balans i ditt liv? Börja med att koordinera din fritid och privata tid för att därefter titta på hur du behöver anpassa arbetstiden efter detta. Hur skulle din kalender då se ut?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa till med utveckling av organisationen på både chefs- och gruppnivå? Läs mer om chefs- och grupputveckling här.