Agil rekrytering: vad är det och varför är det viktigt?

Agil rekrytering - ett hett och omtalat ämnet inom branschen. Men vad är agil rekrytering, varför är det viktigt och hur påverkar samt förändrar digitaliseringens tidevarv vårt sätt att arbeta med rekrytering? Här delar Amendos Head of People and Culture, Erika Brännström, och en av våra medarbetare inom rekrytering, med sig av sina tankar och insikter.

Personer åker slänggunga i rosa skymning, Amendo

Att vi lever i digitaliseringens tid är troligtvis ingen nyhet för någon. Vi befinner oss i ett paradigmskifte där utvecklingen går snabbt och som förändrar både hur (och för många av oss även vad) vi gör varje dag på jobbet och i livet i stort. Så vad innebär denna utveckling – och vad brottas företag och organisationer med? 

– Många företag står inför att identifiera vilka behov de har idag och kommer att ha i framtiden. Vi befinner oss i en tid som för många kräver kompetensväxling, skiften, utveckling och förändring i såväl business som i arbetsbeskrivning, säger Amendos medarbetare inom rekrytering.

Vi på Amendo för många dialoger med kunder rörande den kompetensväxling de är i – eller är på väg in i. Att det är snabbföränderligt och därmed svårare att veta vilken kompetens man behöver i dag och på längre sikt är påtagligt. Så hur ska företagen tänka här?

– Jag tror att man behöver bli ännu bättre på att våga resursstärka organisationen med ett behov som är just nu, och i andra sammanhang rekrytera med ett mer långsiktigt mål och fokus. Vi tror att utvecklingspotential, ambitionen att utvecklas och viljan att lära nytt är viktiga egenskaper idag och för framtiden parallellt med att organisationen har ambitioner och planer för att kompetensutveckla befintlig personal, säger Erika Brännström. 

Vilka krav ställer då den tid vi befinner oss i på vårt sätt att rekrytera? Och vilka krav ställs idag för att en rekrytering ska bli rätt och framgångsrik?

En rekryteringsprocess i förändring

Metodiken i hur en rekryteringsprocess går till har länge sett likadan ut. Under de senaste åren har vi dock märkt en förändring. Den ”traditionella” rekryteringsprocessen utmanas och ifrågasätts – vilket ställer högre krav på rekryterare att vara lyhörda för behov och förväntningar: en stor förändring jämfört med tidigare då vi i högre utsträckning rekryterade mer utifrån en given roll och befintlig arbetsbeskrivning. Dagens rekryteringsprocesser behöver göras snabbare, med samma eller högre kvalitet, vara mer flexibla och anpassade efter sitt sammanhang. För att lyckas med det tror vi att digitala hjälpmedel är en mycket viktig förutsättning. De gör också processen mer effektiv och träffsäker – och ökar förutsättningarna till ett objektivt och fördomsfritt urval.

– Vi behöver idag arbeta än mer flexibelt, transparent och föränderligt genom hela rekryteringsprocessen. Vi behöver ha ett agilt förhållningssätt som utmanar det etablerade och traditionella. Vår dialog behöver föras kontinuerligt med både rekryterande kund och kandidat. Vi vet att förutsättningar snabbt kan ändras, nya insikter och behov gör att kravprofilen kan behöva uppdateras under vårt pågående arbete. Därför är en dialog och nära samarbete så viktigt, säger Erika Brännström. 

Tre viktiga nycklar för ett framgångsrikt rekryteringsarbete:

  • Lägg tillräcklig tid på att först identifiera och successivt involvera organisationen i kompetensväxlingsresan för att medvetandegöra var ni är på väg.
  • Säkerställ ett agilt och innovativt förhållningssätt, lita på och utgå från ditt nu- och framtidsläge.
  • Jobba med och säkerställ att er kultur, ert employer brand och hur ni attrahera kandidater speglar den förändring ni är i. Insidan ska säga samma sak som utsidan.

 

Vill du ta del av fler insikter om agil rekrytering – och hur det påverkar vårt sätt att rekrytera? Här kan du ladda ner en film från samtalet om agil rekrytering från vårt #amendoinspire-webinar.