Framtidens viktigaste kompetenser

Vad kommer att krävas av framtidens medarbetare och ledare? Under en föreläsning på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm delade vår konsultchef Oskar Windolf och searchkonsult Christos Voglis från vårt systerbolag Lagotto Executive Search & Interim med sig av sina kunskaper om vilka kompetenser som efterfrågas på framtidens finansiella arbetsmarknad. Här kan du ta del av deras insikter!

Närbild på person i profil bärandes glasögon, framtidens viktigaste kompetenser, Amendo

Digitaliseringens utveckling medför stora förändringar på arbetsmarknaden. Allt fler arbeten ersätts av artificiell intelligens – och vi ser hur bolag börjar implementera allt från chatbotar och rekryteringsrobotar till digitala medarbetare inom kundservice i sina verksamheter. Denna utveckling kommer inte stanna av, den kommer snarare accelerera där robotar och automation inte bara kommer ersätta människans muskelkraft – utan även hennes intelligens.

Mjuka kompetenser framför hårda kompetenser

Hårda färdigheter som programmering, kodning och kunskaper i bland annat matematik och språk har länge legat i toppen över kompetenser arbetsgivare söker hos medarbetare. Men i en tid där artificiell intelligens och maskiner blir allt smartare har de mänskliga förmågorna blivit allt viktigare – vilket ställer nya krav på färdigheter hos morgondagens kompetens. Vilka förmågor är det som avses? Nedan har vi listat top tio färdigheter som kommer att bli allt viktigare i framtiden!

Läs också: Egenskaperna som uppskattas mest på arbetsplatsen

Komplex problemlösning. Problemlösningsförmåga, att kunna se förhållandet mellan branscher och finna kreativa lösningar på problem är grundläggande för att kunna hålla jämna steg med utvecklingen av AI. 

– Att kunna hantera komplex problemlösning är en av framtidens viktigaste kompetenser. Detta då den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen sätter nya krav på framtidens medarbetare. De personer som har en förmåga att hantera komplexa situationer har lättare att möta oväntade problem i framtiden och att kunna vända dessa till en möjlighet, säger Oskar Windolf.

Kritiskt tänkande. En förmåga som är nära relaterad till den förgående. För att lösa ett problem krävs nämligen inte bara en lösning – ett svar på frågan – du måste även kunna ställa de rätta frågorna, analysera och kritiskt tänka vad som faktiskt orsakade problemet. Människor som kan tolka data och förvandla det till värdefull information förväntas bli allt mer eftertraktade av arbetsgivare. 

Kreativitet har kommit att bli en av de mest värdefulla egenskaperna hos morgondagens kompetens. Förmågan att kunna skapa något utifrån en idé, att tänka nytt, vara innovativ och att kunna applicera teorier i praktiken öppnar upp för möjligheter och väcker nyfikenhet hos arbetsgivare.  

Kreativa medarbetare hittar morgondagens lösningar.

People Management. Artificiell intelligens kommer att ersätta de matematiska och analytiska färdigheterna – men inte människans kompetens när det kommer till att leda, motivera, inspirera och uppmuntra. Har du någonsin, eller kommer du någonsin, se en robot som kan hantera konflikter eller bygga en företagskultur? Troligtvis inte, situationer som dessa kräver mänsklig intelligens. 

Samarbetsförmåga. Nyckeln till ett bättre samarbete är god (och effektiv) kommunikation! Samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga är två egenskaper du bör se till att ha med i bagaget för framtiden.  

Emotionell intelligens handlar om förmågan att både förstå dig själv och andra människor – och går att dela in i fem kategorier:

  • Självkännedom
  • Självkontroll
  • Självmotivation
  • Empati
  • Social kompetens

Studier visar att människor med högre emotionell intelligens inte bara är bättre på att samarbeta, de är även mer flexibla och har lättare att anpassa sig till förändringar.

Bedömning och beslutsfattande. Förmågan att samla stora mängder data till värdefull och mätbar information – och att kunna göra bedömningar och fatta snabba beslut – kommer bli allt viktigare i morgondagens informationssamhälle.

Serviceorientering. I en tid där artificiell intelligens och automation får allt större utrymme i vår vardag har egenskapen att vara medveten om vikten av god service gentemot både medarbetare och kund, likaså kunna anpassa dig till kundens värderingar, aldrig varit viktigare!

Förhandlingsförmåga. Att kunna förhandla med både företag och individer för att komma fram till en win-win lösning kommer vara en viktig (och nödvändig) kompetens i framtiden.

– Marknaden har förändrats. Oavsett senioritet och status har vi alla samma utbud av produkter idag. Priset på produkter har dock minskat, vilket innebär att alla som arbetar i samma bransch konkurrerar med varandra. För att nå en win-win lösning, både för dig själv och kunden, krävs en god förhandlingsförmåga, säger Christos Voglis.

Kognitiv flexibilitet. Överallt idag möts vi av distraktioner – störningar som kallar på vår uppmärksamhet och som tvingar oss att byta (i värsta fall tappa) fokus. Allt från en blinkande telefon och plingade mailkorg till kunders förväntningar och förändringar i processer ställer krav på vår kognitiva flexibilitet. Att snabbt kunna skifta mellan olika uppgifter, kunna anpassa dig till givna situationer och vara förändringsbenägen kommer bli allt viktigare.

 

Christos Voglis och Oskar Windolf under föreläsningen Nya kompetenser efterfrågas på framtidens finansiella arbetsmarknad – vi vet hur du rustar dig för framtiden på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Vill du läsa mer om artificiell intelligens, framtidens arbetsmarknad och morgondagens viktigaste kompetenser? Läs vår artikel Artificiell intelligens – så påverkar det framtidens arbetsmarknad.