Snabbrörlig, tillfällig och lojal – paneldebatt i Almedalen

Under Almedalens tisdag arrangerade Amendo en paneldebatt tillsammans med Chef; Snabbrörlig, tillfällig och lojal - nya flexibla arbetslivet ställer höga krav på cheferna. Inför en fullsatt publik på Hotel Wisby diskuterades vad den nya tillfälliga arbetsmarknaden innebär och hur vi kan bemöta den.

Kalender, kaffekopp och grön växt på träbord

Hur kan chefer bemöta det nya gig economy och hur skapas lojalitet i en värld av tillfälliga anställningar? Det var några av frågorna som diskuterades på Amendos och Chefs seminarium under Almedalsveckan.

Katarina Önell från Sifo inledde med att visa färska siffror på att antalet bemanningsanställda fortsätter att öka och att 40% av Sveriges chefer har använt interimschefer under de senaste tre åren. Panelen är överens om att antalet tillfälliga anställda kommer öka ytterligare även i framtiden.

– Detta är bara början. Vi går mot att alla vill bestämma över sin egen anställningsform, sin egen tid. Man vill ha flexibilitet och kunna kombinera arbetet med sin livssituation, säger Ingalill Holmberg, professor på Handelshögskolan i Stockholm.

Gig economy – den nya trenden

Rikard Josefson, VD på Länsförsäkringar Bank är inne på samma spår.
– Vi kommer bli ännu mer tillfälliga framöver. Vi blir mer uppgiftsorienterade och tittar på uppgiften snarare än företaget. När vi är klara med uppgiften vill vi gå vidare till nästa gig, säger Rikard Josefson.
– Interimsuppdrag ökar drastiskt inom alla roller och branscher. Tittar vi på USA är gig economy en trend som bara går uppåt, säger Lisa Gunnarsson, Nordenchef på LinkedIn.

En flexibel omvärld ställer krav på rörlighet

– Banken blir mer och mer flexibel och vi behöver rörligheten för att kunna matcha det. Spetskompetens behövs inte tolv månader om året. I perioder har vissa avdelningar högre arbetsbelastning och då behöver vi tillfällig arbetskraft för att inte fastna, säger Rikard Josefson.

– Digitaliseringen har skapat många nya jobb och strukturer. Företagets uppgift är att ta till vara på detta, hitta sätt att hantera den nya strukturen och bygga sin organisation utifrån det, säger Ingalill Holmberg.

Flexibilitet viktig motor på arbetsmarknaden

Flexibiliteten är också en viktig motor för till exempel unga och nyanlända som behöver skaffa sig arbetslivserfarenhet. Då kan tillfälliga anställningar vara en chans att komma in på arbetsmarknaden.

– Vi får in folk på arbetsmarknaden genom ökad flexibilitet. Unga människor idag kommer in och bygger upp sin erfarenhet genom tillfälliga anställningar, säger Rikard Josefson.

Lisa Gunnarsson menar också att kortare eller tillfälliga anställningar har gått från att vara accepterat till meriterande.

– För att vara attraktiv på arbetsmarknaden behöver du vara rörlig. Du behöver skaffa dig erfarenhet från olika arbetsplatser och organisationer. I Sverige ser vi just nu att 10% av LinkedIn-användarna byter företag årligen, säger Lisa Gunnarsson.

Lojalitet och engagemang bland tillfälligt anställda

Rikard Josefson menar att företagen fortfarande behöver ha en majoritet av fast anställda.

– En fast personalstyrka behövs för att skapa starka värderingar, lojalitet och varumärke. Sen är det bra ur ett dynamiskt perspektiv att kombinera med tillfällig kompetens och få influenser på det sättet, säger Rikard Josefson. Han upplever inte heller att tillfälligt anställda skulle vara mindre lojala eller engagagerade.

– Min erfarenhet är att de som är tillfälligt inne brinner för sin uppgift. De är måna om att leverera i tid och göra ett bra jobb. Samtidigt är det viktigt att de går igång på uppgiften och känner att de får vara en del av framgången, säger han.

Tillfällig kompetens kan också ha en positiv inverkan på innovation och drivkraft.

– En framtidsdriven organisation måste våga tänka stort. Här kan man använda den tillfälliga kompetensen. Dessa personer vågar ofta tänka större då de inte har något att förlora, säger Lisa Gunnarsson.

Ingalill Holmberg avslutar paneldebatten med vikten av att involvera alla medarbetare, oavsett anställningsform.

– Även om landskapet förändras finns allas behov av att bli sedda kvar. Det finns två huvudfaktorer som behövs för att skapa engagemang och inkludering oavsett anställningsform; att känna tillhörighet och få göra sin röst hörd.

Stort tack!

Stort tack till panelen och moderator Cissi Elwin för intressanta diskussioner! Vi vill självklart också tacka alla som kom och lyssnade på oss och hoppas att vi kan bidra till fortsatta diskussioner i framtiden.