Därför uppskattar kandidater att intervjuas av AI – 3 fördelar

Den artificiella intelligensen har tågat in i rekryteringssammanhang med stormsteg, och kan bland annat effektivisera rekryteringsprocesser och bidra till fördomsfria och rättvisa urval. Men hur är det egentligen från kandidatens perspektiv? Amendos Talent Recruitment Manager Helena Persson jobbar nära både vår alldeles egna AI-kollega Hubert och våra kandidater. Här delar hon med sig av sina erfarenheter av att använda artificiell intelligens i rekryteringsprocessen - och ger tre anledningar till att kandidater uppskattar att intervjuas av AI.

AI bokstäver mot gul bakgrund.

Användandet av artificiell intelligens i rekryteringssammanhang har under de senaste åren vuxit enormt. Från AI-skrivna jobbannonser, intervjurobotar och plattformar som rensar omedvetna fördomar under urvalsprocesser, till videointervjuverktyg som bedömer personlighet efter ansiktsuttryck och röstläge samt analysverktyg som med machine learning kan förutspå om en kandidat passar i rollen, kan vi enas om att det är en utveckling som kastar om rekryteringsyrket i grunden.

Ett rättvist och kompetensbaserat urval med artificiell intelligens

Amendo har i ett par års tid använt sig av AI-assistenten Hubert som ett hjälpmedel i processer med många sökande. Helena Persson är Talent Recruitment Manager på Amendo och använder Hubert främst i volymrekryteringar och större processer.

– Det går till så att kandidaten får svara på intervjufrågor i en chat med Hubert, ofta som ett första eller andra steg i rekryteringsprocessen. Alla kandidater får samma frågor och får ta den tid de behöver för att fundera och ge exempel, säger Helena Persson.

Hubert intervjuar kandidater i ett första skede i chat-format, där fokus ligger på ett antal kompetensbaserade urvalsparametrar som är viktiga för rollen. Kandidaternas svar ligger sen till grund för nästa steg som oftast är en telefon- eller videointervju.

– Hubert hjälper oss delvis att effektivisera arbetet, men framför allt att göra ett rättvist, kompetensbaserat och fördomsfritt urval, säger Helena. Hon menar att från en rekryterares perspektiv är det den absolut största fördelen – vetskapen om att det blir ett objektivt och konsekvent urval.

Positiv feedback från kandidater – modernt och ett bra första steg

Och hur är det då från kandidatens perspektiv? Att låta en AI-assistent avgöra dina chanser för att få komma på intervju innan du ens har hunnit presentera dig för en person, kan låta… opersonligt? Helena menar att feedbacken från kandidater är positiv, och att bara för att artificiell intelligens stöttar olika delar av rekryteringsprocessen så minskar inte den personliga kontakten. Hon ser det snarare som något som kompletterar den. När rekryterarna pratar med kandidaterna efter att de har intervjuats av Hubert får de ofta återkopplingen att det känns modernt och som ett bra första steg.

3 fördelar – därför uppskattar kandidater att intervjuas av AI

Vad är det då som kandidaterna uppskattar med att ha en AI-intervju tidigt i rekryteringsprocessen? Helena listar tre vanliga fördelar som kandidaterna upplever efter sina AI-intervjuer.

Du får tid att fundera på dina svar i lugn och ro.
– När du sitter i en intervju med en rekryterare kan många känna sig nervösa eller pressade att behöva ge ett bra svar snabbt. När du istället intervjuas av en AI-assistent har du möjlighet att fundera, tänka igenom dina formuleringar och svara utifrån det du verkligen vill få fram, säger Helena.

Du får samma chans som alla andra, där din kompetens är det enda som spelar roll.
– Med hjälp av AI får vi ett strukturerat och helt objektivt urval. Vi sätter upp kriterier som bygger enbart på kompetens, och dessa kriterier ligger sen till grund för AI-assistentens arbete. Vi får en kompetensbaserad, fördomsfri och väldigt konsekvent process. Det ger kandidaterna en känsla av rättvisa och att alla får samma frågor, samma möjligheter och samma objektiva bedömning, säger Helena.

Du får en snabbare process.
På samma sätt som att AI-assistenten effektiviserar ett annars ganska tidskrävande urvalsarbete för rekryterarna, förkortar det också tiden för återkoppling och utdragna rekryteringsprocesser. Kandidaterna kommer snabbare igång med rekryteringsprocessen och får också besked snabbare.

– Det blir en effektiv process vilket ger oss som rekryterare möjlighet att kunna återkoppla snabbare. Det är något som är uppskattat bland kandidater, oavsett vad beskedet är så vill man veta, säger Helena.

Och nackdelar då? Helena har inte stött på så mycket nackdelar mer än att det kan kännas ovant för vissa, vilket inte är konstigt. Det bästa är att försöka sitta ostört, ta din tid och inte stressa igenom dina svar och svara så ärligt som möjligt. Se till att du får en tidsuppskattning innan på ungefär hur lång tid intervjun tar, och meddela rekryteraren om du behöver hjälpmedel eller ett annat språk till exempel. När det sen är dags för en intervju med en rekryterare hittar du massor av tips på hur du förbereder dig här!