Ajöss till det personliga brevet

"Vänligen bifoga ditt personliga brev". En mening du troligtvis har stött på i ansökningsprocesser. Men det personliga brevet önskas ofta inte längre bifogas med ditt cv när du söker jobb. Istället tillämpas urvalsinstrument för att mäta och bedöma förmåga, kunskap och personlig drivkraft. Här kan du läsa mer om framtidens datadrivna och kompetensbaserade rekryteringsprocess.

Rosa bokstäver mot vit bakgrund, Amendo

Du står inför att söka ett jobb, läser igenom annonsen och klickar på ”ansök”. Kanske fyller du sedan i kontaktuppgifter och kortfattad information om dig själv samt ombeds bifoga cv alternativt länka till din Linkedin-profil. Du noterar att ett personligt brev inte efterfrågas och ställer dig frågan var och hur du ska få en chans att presentera dig närmare.

Ja, det personliga brevet önskas ofta inte längre bifogas ditt cv i ansökningsprocessen. Varför? 

Idag förväntas en rekrytering genomföras med objektiva och fördomsfria urvalsmetoder för att stärka inkludering och mångfald – och på så sätt undvika diskriminering och subjektivt ”tyckande”. Utgångspunkten förväntas även vara efterfrågade kompetenser, det vill säga de krav man ställt upp om vad man söker. Mot denna bakgrund blir det personliga brevet knepigt att värdera och jämföra kandidater emellan. Relevansen att utröna huruvida uppställda krav är uppfyllda eller inte går sällan eller aldrig att utläsa från det personliga brevet. Risken är istället att rekryteraren fastnar i subjektivt tyckande och värderar irrelevant information i det personliga brevet.

Framtidens rekryteringsprocess: datadriven & kompetensbaserad

Så vilka verktyg bör ersätta rekryterarens personliga uppfattning i mötet med kandidater? Svaret är vetenskapligt baserade tester som ger oss fakta. Användningen av tester som rekryteringsverktyg har ökat de senaste fem åren – och fungerar som ett urvalsinstrument för att mäta och bedöma förmåga, kunskap och personlig drivkraft.

Att förflytta branschen från subjektivt tyckande och magkänsla till faktisk och datadriven information är en mycket positiv utveckling. Fler talanger och kompetenser kommer att identifieras för världens framtida arbetsmarknad och vi kommer kunna ge fler kandidater möjlighet till arbete. Vi kommer kontinuerligt utbilda oss själva, våra kunder och motparter i fördomsfri rekrytering vilket skapar jämställda arbetsplatser med mångfald för framtiden.

Summan av kardemumman? Organisationer behöver släppa in de tekniska verktyg som numera finns till förfogande och utmana sig själva i att tänka kompetensbaserat.

 

Vi på Amendo vet vikten av att rekrytera på kompetens och framtida potential. Därför behöver du inte skriva ett personligt brev när du söker jobb hos oss. Ta gärna en titt bland våra lediga jobb. Vi har flera spännande tjänster ute för dig som är på jakt efter ditt första eller nästa steg i karriären. Du kan även connecta med oss på vår karriärsida för att hålla dig uppdaterad om nya lediga tjänster inom ditt område. Varmt välkommen till vårt nätverk!