Ishtar Touailat: ”Morgondagens ledare måste utöva ett värderingsstyrt ledarskap”

Under vårens #amendoinspire stod framtidens ledarskap i fokus. Tillsammans med affärskvinnan Ishtar Touailat och Susanne Bagger, vd för Amendo och grundare av Amendo Group, samtalade vi om de viktiga och högaktuella ämnena reskilling och upskilling, growth mindset, digitalisering och värderingsstyrt ledarskap.

Ishtar Touailat och Susanne Bagger

Ishtar Touailat, titulerad en av Sveriges mäktigaste affärskvinnor, framtidens ledare, årets IT-kvinna och supertalang, är en symbol för framtidens kvinnliga ledare. Hon brinner för ett värderingsstyrt ledarskap, inkluderande, digitalisering och innovation – men också för hur mötet mellan människa och teknik är av central betydelse för framtidens ledarskap.

Det värderingsstyrda ledarskapet

Framtidens talanger efterfrågar ett värderingsstyrt ledarskap i allt större utsträckning. Därför är det viktigt för bolag, oavsett storlek och bransch, att arbeta med för att hålla sig relevant och attraktiv på arbetsmarknaden. För Ishtar Touailat är det framförallt tre värderingar som kännetecknar hennes ledarskap.

– Mina topp tre viktigaste värderingar är mångfald, jämställdhet och inkludering. Dessa värderingar bär jag alltid med mig när jag bedriver mitt ledarskap: när jag leder människor, i mitt beslutsfattande och även när jag bygger produkter och tjänster, säger Ishtar Touailat.

En tydlig könsfördelning och mångfald på arbetsplatsen menar Ishtar är a och o för att attrahera framtidens kompetens. Något hon själv alltid arbetar med.  

– När jag rekryterar ställer jag alltid konkreta mål på vilka kompetenser en person har och på mångfalden. Och när jag säger mångfald menar jag inte hur en person ser ut, utan jag lägger stor vikt vid vad personen har gjort tidigare och hur han eller hon kompletterar teamet. Jag är tydlig med vad jag efterfrågar och lägger även stor vikt vid könsfördelningen. Jag tror att man i framtiden inte vill söka sig till en arbetsplats där det inte finns mångfald eller könsfördelning, säger Ishtar Touailat. 

Ett värderingsstyrt ledarskap ökar även välmåendet hos medarbetare – och stärker bolagets kultur. 

När du bedriver ett värderingsstyrt ledarskap ökar du välmåendet inom organisationen eftersom det får dina medarbetare att känna sig respekterade, inkluderade och viktiga. När dessa känslor växer fram presterar man även bättre och blir mer konkurrenskraftig – vilket i sin tur leder till att man blir mer innovativ. Och genom innovation lyckas man attrahera, och dessutom behålla, talanger vilket bygger en stark kultur, säger Ishtar Touailat. 

Framtidens kompetenser – reskilling och upskilling

Reskilling och upskilling – två begrepp som ofta används i sammanhang om framtidens kompetens. Men vad betyder dem och vad är egentligen skillnaden? Ishtar redan ut begreppen och dess betydelse.  

– Medan reskilling handlar om att återuppfinna sig själv och de kompetenser man redan besitter, handlar upskilling om att uppgradera sig själv och sin kompetens, säger Ishtar Touailat. 

Ishtar fortsätter med att berätta att människan bör, enligt dagens prognoser, återuppfinna sig själv upp till sex till nio gånger under ett yrkesliv. Men vad innebär det egentligen för en enskild individ att återuppfinna sig själv så många gånger – och hur går man tillväga?

– Först och främst måste man förstå att det inte är någon annan som kommer återuppfinna åt dig, utan det är helt på eget ansvar. Man måste också komma ihåg att synen på och inhämtning av kunskap inte bara är på ett sätt, utan vad som fungerar för dig kanske inte alltid fungerar för andra. Vad det handlar om är att förstå vilka färdigheter du behöver utveckla för att kunna återuppfinna dig själv om och om igen. Färdigheter som agilitet, kreativitet, ett starkt och högt EQ, förmågan att förstå olikheter och förmågan att lära. Dessa färdigheter är en färskvara som man måste träna på och praktisera om och om igen, säger Ishtar Touailat.

Ett growth mindset rustar dig för framtiden

För att rusta och hålla sig relevant för framtiden menar Ishtar kräver rätt mindset.

– Låt oss skilja på ett fixed och growth mindset. Människor med ett fixed mindset har en statisk approach till livet. Man ser saker och ting på ett visst sätt och det är så det förblir. Människor som har ett growth mindset å andra sidan utför dagligen handlingar och fattar beslut som gör att man kommer närmre sin dröm. Det kan vara en dröm om att ha ett balanserat liv, bygga ett bolag eller lära sig ett nytt språk. Att ha ett growth mindset skapar och formar en ny livsstil. Alla kan få ett growth mindset, det tar dock tid att bygga och utveckla, säger Ishtar Touailat. 

Hur bör man då rusta sig för en teknikdriven framtid?

– Det är en jättebra fråga! Många blir passiva och drar sig tillbaka för att de tror att man behöver bli teknikdriven och väldigt IT-kunnig. Men så är det inte. Det man behöver är att våga vara ute och prata med människor, att arbeta på sitt EQ och möta folk för att förstå olika kulturer. För om man ska vara en global medborgare, jobba krossfunktionellt och över olika industrier, branscher och gränserna måste vi förstå hur vi resonerar och tänker kring olika saker. Att vi har olika synsätt. Självklart behöver man inte alltid hålla med om allt, men vi behöver förstå våra olika värderingar och kulturer samt hålla oss uppdaterade, säger Ishtar Touailat.  

Ishtars tre viktigaste tips för ett bättre (själv)ledarskap

  • Jobba med dina farhågor och ditt ego! 
  • Fundera över vilka värderingar som är viktiga för dig och implementera det i ditt ledarskap. 
  • Be dina medarbetare, vänner, grannar och din partner om feedback. De första gångerna kommer det vara jobbigt, men att få feedback ökar ditt EQ och hjälper dig att förstå inte bara hur du själv uppfattas utan även hur du förstår andra människor – och bygger starka relationer.

 

Vill du ta del av fler insikter, reflektioner och framtidsspaningar? Här kan du ladda ner en inspelning från vårt #amendoinspire-webinar om framtidens ledarskap.