Möt Hubert: Amendos nya AI-assistent

Amendo följer digitaliseringens utveckling och välkomnar Hubert som ny AI-assistent. Vår nya digitala medarbetare kommer stötta upp i volymtillsättningsprocesser - och främja en mer datadriven, strukturerad och fördomsfri rekryteringsprocess.

Man håller telefon mot lila bakgrund, AI-assistent, Amendo

Vad är Hubert?

Hubert är en AI-assistent som via strukturerade, automatiska och kompetensbaserade chattintervjuer hjälper rekryteringsteam att effektivisera och skapa en mer datadriven och fördomsfri rekryteringsprocess. Hubert kommer framförallt hjälpa oss på Amendo att stötta upp i processer med stort inflöde av kandidater. 

– Vi har valt att implementera Hubert som en del i våra volymtillsättningsprocesser, där vi har många sökande kandidater och är i behov av stöttning i första urvalet. Detta för att bespara oss tid, men också för att jobba mer effektivt och helt fördomsfritt, säger Erica Gjälby, Affärschef Sverige på Amendo.

Så går processen till

Hubert bjuder i första skedet av rekryteringsprocessen in alla inkommande kandidater till en individuell chattintervju, där samtliga kandidater – i ett öppet men strukturerat format – har möjligheten att presentera sig, sina erfarenheter och kompetens. 

– Tack vare Hubert ges alla kandidater samma möjlighet att visa sin kompetens. Något som tyvärr inte alltid är möjligt i volymtillsättningsprocesser med över flera hundra sökande. Med Hubert tar vi ett steg i rätt riktning, säger Erica Gjälby, Affärschef Sverige på Amendo.   

Via Hubert får alla kandidater samma bemötande och strukturerade intervju, vilket främjar en helt fördomsfri rekryteringsprocess. Den data och information Hubert samlar in under intervjutillfället skickas efter avslutad intervju vidare som en exekutiv sammanfattning till ansvarig rekryterare. Informationen ligger i sin tur som underlag för vidare djupintervjuer i rekryteringsprocessen.

Här kan du läsa mer om Hubert.

Söker du dig om efter en ny utmaning? Vi har just nu många lediga tjänster inom ekonomi, bank, finans, försäkring, HR och kommunikation. Ta en titt bland våra lediga jobb.