Vad är employer branding (arbetsgivarvarumärke) och hur kan det gynna ditt företag?

Ett starkt employer brand kan stärka ditt företags position på arbetsmarknaden och öka möjligheten att attrahera och behålla kompetens. Ett svagt eller missvisande employer brand kan däremot ha helt motsatt effekt. I den här artikeln förklarar vi vad employer branding är och går igenom varför det är viktigt att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke.

Torn av färgglada stenar, employer branding, Amendo

Vad betyder employer branding?

Ett företags employer brand, eller arbetsgivarvarumärke, utgörs av företagets rykte som arbetsgivare och speglar vad potentiella, tidigare och nuvarande anställda tycker om företaget som arbetsplats. Det handlar alltså om vad företaget erbjuder sina medarbetare, men gäller mer än bara löner och konkreta förmåner. Också mjuka värden, som företagskultur, arbetssätt och bemötande under rekryteringsprocessen, ingår i arbetsgivarvarumärket och påverkar bilden av er som arbetsgivare.

Ett employer brand är någonting ditt företag har, vare sig du vill eller inte. Att arbeta med employer branding innebär att försöka stärka arbetsgivarvarumärket, för att rätt personer ska vilja arbeta – och vilja stanna kvar – på ditt företag. Målsättningen bör vara att framstå som den bästa arbetsgivaren bland många på en konkurrenskraftig arbetsmarknad. Kort sagt handlar employer branding om att attrahera och behålla kompetens.

Varför är employer branding viktigt?

Arbetsmarknaden förändras och konkurrensen om kompetens är hårdare än någonsin. Idag är det inte längre en självklarhet för företag att kunna välja och vraka bland kandidater. Istället är det de arbetssökande som har makten att välja. En viktig komponent i detta urval har visat sig vara företagens arbetsgivarvarumärke.

En undersökning från Linkedin visar att hela 75 % av alla arbetssökande undersöker ett företags employer brand innan de ansöker om en tjänst. För att lyckas attrahera de bästa kandidaterna är det därför av största vikt att sticka ut bland potentiella arbetsgivare. Ett framgångsrikt employer brand är ofta den avgörande faktorn för om en kandidat väljer att arbeta hos er eller hos era branschkollegor. 

75% av alla arbetssökande undersöker ett företags employer brand innan de ansöker om en tjänst.

Ett starkt employer brand har också visat sig vara resurssparande, både när det gäller tid och pengar. Data publicerad i en artikel på Linkedin visar att företag med ett starkt employer brand i genomsnitt spenderar 43% mindre per rekrytering på Linkedin än sina konkurrenter. Dessutom ökar andelen kvalificerade sökande med 50% och rekryteringstakten tilltar med hela 20%.

Med ett starkt employer brand ökar du alltså chanserna att attrahera arbetsmarknadens talanger, samtidigt som du sparar både tid och pengar på dyra och tidsödande rekryteringsprocesser.

Exempel på hur man bygger ett starkt employer brand

Att bygga ett starkt employer brand går inte på en eftermiddag. Precis som med mycket annat krävs en tydlig strategi och kontinuerlig analys samt uppföljning av resultat. Vad som ses som attraktivt hos arbetsgivare kan också variera från bransch till bransch. Men det finns ett par allmänna saker som är extra viktiga att ha med dig när du bygger ditt arbetsgivarvarumärke. 

Employer branding och EVP

Inom employer branding talar man ofta om EVP – Employer Value Proposition. Om ett starkt employer brand är ditt mål så är ett relevant och unikt EVP ditt främsta verktyg.

Ditt Employer Value Proposition är helt enkelt en sammanställning av vad du och ditt företag erbjuder medarbetare. Det bör innehålla både hårda och mjuka förmåner och kan omfatta allt från företagets vision till konkreta erbjudanden som friskvård, resor i tjänsten och fortbildning.

Målet med ditt EVP är att ditt företag ska ses som det självklara valet av arbetsgivare. För att sticka ut från mängden behöver du därför ett EVP som klart och tydligt kommunicerar vilka fördelarna är med att jobba på just ditt företag – och vilka förmåner du erbjuder dina medarbetare, såväl nuvarande som framtida. Här är det alltså viktigt att du tänker till. Att förstå vilka behov och viljor som finns hos de talanger som du vill rekrytera är en stor del i arbetet med ditt EVP. Lika viktigt är förstås att EVP:t överensstämmer med dina affärsmål och är anpassat efter de roller som är viktiga för att bygga tillväxt inom just din organisation.

Idag tar de mjuka värdena allt större plats på arbetsmarknaden. Därför ska de också synas i ditt EVP. När dagens talanger ser sig om efter potentiella arbetsgivare, är företagets värderingar och företagskultur två av de viktigaste kriterierna. Det räcker inte längre att ha en uppsättning värdeord som låter bra i teorin. Dagens talanger eftersträvar värderingar som faktiskt omsätts i praktiken, och en stark och positiv företagskultur där man inte bara passar in utan också har möjlighet att påverka.

En annan viktig komponent i din EVP är de utvecklingsmöjligheter du erbjuder dina medarbetare. Idag vill allt fler ha arbeten där de får möjlighet att hela tiden utvecklas, både professionellt och socialt. En arbetsgivare som ser det ständiga lärandet som en självklar del av arbetslivet har därför en stor fördel när det gäller att både attrahera och behålla kompetens.

Använd dig av de resurser som finns

Ditt employer brand kommer inifrån och bygger på medarbetares och potentiella medarbetares faktiska erfarenheter och åsikter om dig som arbetsgivare. Det är därför centralt att den positiva bild som förmedlas av företaget kan bekräftas av medarbetarna själva.

Studier visar att arbetssökande är tre gånger mer benägna att lita på medarbetares ord om hur det är att arbeta på ett företag, än på arbetsgivarens. Att låta medarbetare vara en del av den strategiska processen och själva ge uttryck för sin bild av företaget, genom till exempel karriärsidor eller som en del av rekryteringsprocessen, är därför ett utmärkt sätt att bygga ett starkt och trovärdigt employer brand.

Arbetssökande är tre gånger mer benägna att lita på medarbetares ord än på arbetsgivarens.

Tala sanning

Sist men inte minst: tala sanning! Ett framgångsrikt employer brand handlar inte om att bara framstå som en attraktiv arbetsgivare, utan om att faktiskt vara det. Ett starkt och sanningsenligt varumärke attraherar fler arbetssökande och leder till att fler talanger väljer att stanna kvar inom företaget. Att erbjuda guld och gröna skogar för att sedan ge småpotatis är alltså inte ett framgångsrikt koncept, och riskerar att snarare skada ditt varumärke än tvärtom. Kom ihåg: ett framgångsrikt employer brand är inte en vision om vad företaget vill kunna erbjuda sina medarbetare, utan vad ni faktiskt erbjuder.

Ett ständigt pågående arbete

Arbetet med att bygga ett starkt employer brand tar inte slut när du har lanserat en ny karriärsida eller äntligen har lyckats rekrytera den där drömkandidaten. Employer branding handlar nämligen inte bara om att rekrytera nya talanger, utan lika mycket om att förvalta, utveckla och behålla den kompetens som redan finns inom företaget.

För samtidigt som du arbetar hårt med ditt eget employer brand, gör tusentals andra företag samma sak. Data visar att hela 92% kan tänka sig att byta från sin nuvarande arbetsgivare om de blir kontaktade av ett företag med ett mer attraktivt employer brand. För att behålla den kompetens du redan har är det därför viktigt att du ser på employer branding som en ständigt pågående process, och att alla de förmåner och värden du kommunicerar externt också erbjuds till befintliga medarbetare. Kom ihåg: det är dina medarbetares bild av dig som arbetsgivare som utgör ditt employer brand.

Människors behov och viljor är under ständig förändring, även vad som klassas som attraktivt och eftersträvansvärt hos en arbetsgivare. Till exempel har den senaste tidens pandemi påverkat människors viljor och vanor, inte minst när det gäller möjligheten att arbeta på distans. Att hålla sig à jour med arbetsmarknadens trender är därför A och O i den stenhårda kampen om kompetens.

 

Vill du veta mer om de senaste trenderna inom employer branding? Här kan du ladda ner vår trendspaning.