Skandia Rådgivning Online Sundsvall – en attraktiv arbetsplats

Visionerna var stora när Skandia Rådgivning Online flyttade från Stockholm till Sundsvall under hösten år 2018. De skulle nämligen inte bara fortsätta ha de nöjdaste kunderna - även utgöras av de bästa medarbetarna som ville utvecklas, prestera och växa tillsammans med enheten. Med Robert Englund i spetsen gick startskottet för satsningen och Skandia Rådgivning Online Sundsvalls tillväxtresa.

Rosa penna på anteckningsblock

Ett framgångsrikt samarbete mellan Amendo och Skandia Rådgivning Online Sundsvall

Strax efter att enheten fått sitt säte i Sundsvall växte ett långsiktigt samarbete med Amendo fram. Behovet att rekrytera flertalet rådgivare löstes snabbt, där Amendo sedan dess varit delaktiga i att bygga upp Skandia Rådgivning Online Sundsvall med såväl rådgivare som gruppchefer. Framgången i samarbetet menar Robert Englund är den personliga kontakten.

– Amendo förstår vår verksamhet, vilka behov vi har och vart vi är påväg. Även vilka kandidater och profiler vi söker. Dessutom har samarbetet även innefattat väldigt roliga processer, berättar Robert Englund.

Skandia som arbetsgivare

Kundfokus och förstklassig service har alltid varit Skandias ledord. Detta samtidigt som bolaget värnar om sina medarbetare och eftersträvar att vara en attraktiv arbetsplats. I samband med att Skandia Rådgivning Online Sundsvall år 2018 fick nytt säte gjordes flertalet nya satsningar inom enheten. Möjligheten till utveckling och att klättra i karriären var prioriterade sådana.

– För att få sina medarbetare att trivas, uppnå sin fulla potential och ständigt utvecklas är det av största vikt att det finns en delaktighet, långsiktighet och hållbarhet i det man gör. Inom Skandia Rådgivning Online Sundsvall finns det gedigna utvecklingsmöjligheter i rollen som rådgivare. Karriärmöjligheterna är även stora inom hela Skandia med spännande roller för våra medarbetare att växa in i, såväl idag som i framtiden, betonar Robert Englund.

Starka värderingar

Genom regelbundna medarbetarundersökningar får Robert reda på vad hans medarbetare tycker om att jobba på enheten. Som ledare är det nämligen ur Roberts synvinkel utvecklande för honom att ta emot sådan feedback.

– Skandia Rådgivning Online Sundsvall är en framåtlutad och prestationsorienterad enhet som eftersträvar ett öppet och tryggt klimat, där varje medarbetare ska få möjligheten att vara med och påverka. Att ha ett tydligt mandat och stort ägandeskap över sin vardag är för oss a och o. Därför blir jag extra glad över att se att det är just dessa värderingar som får våra medarbetare att trivas och vilja fortsätta arbeta inom enheten, berättar Robert Englund.

 

Urval från medarbetarundersökning avseende Skandia Rådgivning Online Sundsvall:

  • ”Att hjälpa våra kunder att nå sina mål, vårt engagerade och starka team samt ett nära ledarskap är några av anledningarna till varför jag trivs så bra inom Skandia Rådgivning Online Sundsvall. Dessutom har jag stort eget mandat och ägandeskap över min arbetstid vilket passar mig väldigt bra.”
  • ”Skandia Rådgivning Online Sundsvall är en arbetsplats med starkt och coachande ledarskap där vi hela tiden strävar mot utveckling. Inom enheten har jag stor möjlighet att sätta min egen prägel på arbetet. Det är stor trivsel och stark samhörighet inom teamet.”
  • ”Skandia Rådgivning Online Sundsvall har ett bra team och en stöttande ledare. Vi är en enhet som drivs av professionalism, utveckling och framåtanda. Vi har bra gemenskap och roligt ihop, vi hjälper och ställer alltid upp för varandra.”

 

Thomas Nygren, Sales & Business Manager Amendo, och Robert Englund, Enhetschef Skandia Rådgivning Online Sundsvall.