Vad är egentligen bemanning och hur kan det hjälpa ditt företag?

Bemanning eller konsultuthyrning är en form av rekryteringslösning där extern kompetens hyrs in till ditt företag under en längre eller kortare period. I den här artikeln diskuterar vi mer kring bemanning i stort, dess fördelar samt hur en bemanningslösning kan gynna din organisation på olika sätt.

Färgglada pilar.

Vad betyder bemanning?

Bemanning eller konsultuthyrning grundar sig i att företag och organisationer hyr in personal under en period och därmed ser till att fylla sitt tillfälliga eller långsiktiga kompetensbehov. Bemanning är en smidig och flexibel lösning där ditt företags behov av specifik kompetens snabbt kan fyllas.

En bemanningslösning fungerar som ett komplement för din ordinarie personal och kan både grunda sig i behovet av specifik kompetens eller behov av ytterligare arbetskraft. Det finns ett flertal exempel på anledningar till att företag väljer att hyra in konsultkompetens. Nedan listar vi några av dem.

Exempel på när bemanningslösningar kan vara fördelaktiga

 • Vid ett tillfälligt bortfall i personalstyrkan. Exempelvis sjukskrivning, tjänstledighet eller föräldraledighet.
 • Om ett företag får tillfällig ökad arbetsbelastning och exempelvis behöver hyra in säsongspersonal.
 • Vid behov av att hålla nere personalkostnaden och undvika kostnaderna för en heltidsanställning.
 • När specifik kompetens som idag saknas hos företaget behövs.
 • Vid förändringsarbete eller omorganisationer.
 • Vid planerade projekt som kräver extra kompetensförstärkning.

Bemanning som rekryteringsmetod

Det går att påstå att bemanning är en slags rekryteringsmetod även om det visserligen finns avgörande skillnader mellan just bemanning och rekrytering. Men bemanning grundar sig precis som rekrytering i att fylla ett personalbehov.

När det kommer till bemanning har företaget däremot större möjligheter att anpassa både uppdragets längd och omfattning. Det är alltså möjligt att avsluta och påbörja konsultsamarbetet när behovet väl finns.

Fördelar med bemanning

Det finns ett antal fördelar med bemanningslösningar som på många sätt kan gynna ditt företag. Utöver de uppenbara fördelarna i att du kan få ett lyft kompetensmässigt kan olika konsultlösningar även vara ekonomiskt gynnsamt. Nedan listar vi ett urval.

 • Bemanning är en flexibel lösning – Ditt företag har möjlighet att själv välja både kring uppdragets längd och omfattning.
 • Du kan få hjälp snabbt – Om ditt företag snabbt är i behov av personal kan bemanning vara ett bra alternativ.
 • Uppfattning om potentiella medarbetare – Att hyra in en konsult är ett bra sätt att upptäcka framtida potentiella heltidsanställda.
 • Avlastning för medarbetare – Med en bemanningslösning kan du avlasta din ordinarie personalstyrka och frigöra mer tid för arbetsuppgifter där deras kompetens behövs mest.
 • Intern utbildning – En konsult med en eller flera spetskompetenser kan gynna ditt företag genom att dela med sig av kunskap till dina ordinarie anställda.
 • Kostnadseffektivitet – Bemanningslösningar gör att det finns möjlighet att enbart betala för kompetensen när du verkligen behöver den.

Fördelarna med bemanning är flera till antalet och kan gynna ditt företag på många sätt både kortsiktigt och långsiktigt. Innan du anlitar en konsult är det viktigt att du noggrant ser över vilken typ av kompetens som behövs för att det ska bli en så bra match som möjligt.

Att få konsultsamarbetet att lyckas

När man inleder ett konsultsamarbete , vill man som företag givetvis se till att samarbetet med konsulten fungerar så bra som möjligt. Att ta hand om sin konsult går att göra på olika sätt men den kanske absolut viktigaste aspekten handlar om tydlighet. Se till att tydligt definiera behovet och vad du vill ha hjälp med, så kommer förutsättningarna för ett effektivt och lyckat samarbete att öka.

Att anlita en konsult på egen hand är inte helt enkelt. Det kan därmed vara bra att gå via ett bemanningsföretag som med sin expertis och erfarenhet inom området kan se till att du får en bemanningslösning som passar just dina behov.

Vanliga frågor om bemanning

Nedan har vi samlat några av de vanligaste frågorna kring konsult- och bemanningslösningar. Om du inte får svar på dina funderingar, är du givetvis varmt välkommen att kontakta oss!

Vad kostar bemanning och konsultlösningar?

Priset för en konsult kan variera en hel del beroende på vilken typ av bemanningslösning och vilken kompetens du är ute efter. Att hyra in en konsult för en chefsposition kommer naturligtvis att bli dyrare än om du exempelvis fyller en mer junior position.

Om du är intresserad av mer precisa prisuppgifter kring din planerade bemanningslösning är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Hur fungerar ett bemanningsföretag?

Ett bemanningsföretag som Amendo, hjälper företag att fylla sina kompetensbehov. Genom ett stort nätverk av konsulter samt erfarenhet av bemanning i stort, kan ett bemanningsföretag hitta rätt lösningar för det specifika företaget och uppdraget.

Hur väljer jag rätt bemanningsföretag?

Det finns en hel del bemanningsföretag att välja på. Att anlita ett bemanningsföretag som både har erfarenhet och förståelse kring din bransch kan på många sätt vara fördelaktigt. Det kan därför vara bra att se över vilka branscher som bemanningsföretaget i fråga främst verkar inom.

Amendo har stor erfarenhet och kunskap av bemanningslösningar inom ekonomi, bank, finans, försäkring, HR och kommunikation.

När passar det att anlita en konsult?

Det finns olika tillfällen där en bemanningslösning kan vara en bra lösning för ditt företag. Några exempel är:

 • Om du behöver fylla en tjänst snabbt
 • Om du är i behov av specifik kompetens
 • Om du är i behov av tillfällig förstärkning under en kortare eller längre period

Hitta rätt kompetens för ditt företag

Välkommen att kontakta oss på Amendo för att veta mer om hur vi kan fylla ditt kompetensbehov. Med hjälp av vårt stora nätverk av kompetenta konsulter och långa erfarenhet inom bemanningsbranschen, hjälper vi dig att hitta rätt kompetens för just ditt företag.