Är du redo för morgondagens arbetsmarknad? 4 framtidsspaningar

Digitaliseringens utveckling och en såväl föränderlig som komplex omvärld har påverkat arbetsmarknaden, vilket fått många av oss att överväga våra val i karriären. Men vad kommer att krävas av morgondagens arbetskraft? Här delar vi med oss av vilka trender och kompetenser som väntas dominera på framtidens arbetsmarknad.

tjej_skugga_blå_rosa

Framtidens efterfrågade egenskaper och kompetenser

Kompetensbristen, eller snarare brist på kompetent arbetskraft, är idag ett faktum inom många olika branscher. Trots att allt fler väljer att utbilda sig tyder flera faktorer på att kompetensbristen kommer fortsätta i takt med den ökade digitaliseringen. Helena Persson, Talent Recruitment Manager på Amendo, delar med sig av sina spaningar kring framtidens attraktiva kompetenser.  

– Oavsett kundens verksamma bransch ser vi en ökande efterfrågan av kompetens inom data och teknologi. Framförallt betraktas kompetens inom systembyte såsom systemutveckling, automatisering och dataanalys som attraktivt. Allt fler kunder söker även kompetens inom hållbarhet och processutveckling i termer av ”smart ways of working”, berättar Helena Persson. 

Man bör även belysa att automatisering medför avancemang och ett ökat krav på medarbetarnas förmåga till upskilling. Begreppet upskilling handlar om att du ska kunna uppdatera och fylla på din befintliga yrkesroll med ny kompetens. En god upskillingförmåga är en eftertraktad egenskap på framtidens arbetsmarknad. Detta eftersom behovet av att kunna fortbilda sina medarbetare ökar i takt med att tekniska lösningar och automation ersätter de arbetsuppgifter som tidigare utförs av människor.

Morgondagens arbetsmarknad: trender, roller & spaningar

Som svar på eran av AI, automation och algoritmer kan vi vänta oss mycket av framtidens arbetsmarknad. Här listar vi viktiga trender, roller och spaningar för dig att hålla koll på!

 

  • Framtidens marknads- och kommunikationsavdelning

Marknadsföring, data och teknik sammanflätade i harmoni – det är framtiden inom marknad och kommunikation. På framtida marknadsavdelningar kan vi förvänta oss att teknologi kommer utgöra en nyckelroll och driva marknadskommunikationen mer än den gör idag. Var därmed beredd på att framtidens arbetsmarknad inom marknad och kommunikation kommer efterfråga expertis inom marknadsföring, men även minst lika mycket kompetens inom teknik och data.

Källa: Colin Lewis. 2021.

  • Nya och framtida roller inom HR-branschen

Second Act Coach är ett av många exempel på roller som nyligen tillkommit i HR-branschen. Denna coachande roll syftar till att hjälpa människor med nästa steg i karriären, oavsett ålder och erfarenhet. Nya HR-roller med mer tekniska inslag som väntas på framtidens arbetsmarknad är HR Data Detective och Human-Machine Teaming Manager. I rollen som HR Data Detective drar du slutsatser genom att analysera flera olika källor av HR-data. En samarbetsansvarig inom Human-Machine försöker istället kombinera styrkor hos AI och robotar (till exempel beräkning och uthållighet) med kompetenser som människor är bäst på (till exempel flexibilitet, empati, kreativitet). För att möta kraven på morgondagens arbetsmarknad väntas fler HR-roller dyka upp inom en snar framtid. 

Källa: Cognizant. 2020. 

  • Automatisering är framtiden för försäkringsbranschen

Automation av försäkringsprocesser som idag är manuella betraktas som den mest betydelsefulla tekniktrenden för försäkringsbranschens framtid. Sollers undersökning belyser att en automatiseringsgrad på 70% är möjlig, då datoriserade system hos dagens försäkringsbolag endast besitter grundläggande funktioner. Vidare väntas molntjänster vara den mest inflytelserika tekniken för att stödja denna automatiseringstrend.

Källa: Sollers. 2021.

  • Framtidstrender inom ekonomi, bank och finans

Framtidens arbetsmarknad inom ekonomi väntas präglas av en stor efterfrågan på erfarna ekonomer och ökade krav på specialistkompetens inom ekonomiområdet. Detta i kontrast till bank- och finansbranschen, vars framtid kretsar kring millennials. Då millennials – framtidens kund – upptar drygt en fjärdedel av dagens konsumentstock har allt fler banker börjat anpassa sitt tjänsteutbud till dessa kunders beteendemönster, en trend som väntas fortsätta i framtiden. Framtidens kund vill i större utsträckning utföra sina baktjänster genom automatiska produkter i digitala/mobila kanaler.

Är du nyfiken på att läsa mer kring morgondagens arbetsmarknad inom bank- och finans? Här får du ta del av fem bank- och finanstrender som du bör hålla koll på inför framtiden. 

 

ord_lila_blå

Framtidstrender och attraktiva kompetenser på morgondagens arbetsmarknad.