Amendo samarbetar med My Dream Now

Under 2015 har Amendo inlett ett partnerskap med My Dream Now, ett socialt företag vars främsta syfte är att motverka utanförskap och ungdomsarbetslöshet. Det är ett samarbete som vi är väldigt stolta över. Här har vi pratat närmare med Jonas Bygdeson, grundare av My Dream Now.

My Dream Now logotyp

– Många elever förstår inte vad de ska ha skolan till. De saknar motivation, förebilder och kontakt med näringslivet, säger Jonas Bygdeson.

Den tanken blev till grund för My Dream Now, ett socialt företag som arbetar med att öka ungdomars motivation i skolan och ge dem bättre förutsättningar inför ett framtida arbetsliv. En bidragande anledning till att studieresultaten försämrats i många områden är att klyftorna mellan skolorna ökar och att ungdomarna saknar motivation. Genom att stötta och inspirera elever i områden med sämre studieförutsättningar, arbetar My Dream Now med att motverka ungdomsarbetslöshet, segregation och utanförskap.

Vill hjälpa elever att nå sina drömmar

Idén bygger på att företag i olika branscher blir samarbetspartners till högstadie- och gymnasieskolor, främst i områden med svaga studieresultat och hög ungdomsarbetslöshet. Genom ett nära samarbete mellan skolor och företag vill My Dream Now sänka tröskeln in i arbetslivet och hjälpa ungdomar att blicka framåt.

– Vi vill få eleverna att känna sig välkomna i arbetslivet, visa dem vilka möjligheter som finns och hjälpa dem att nå sina drömmar, säger Jonas Bygdeson.

Företagen som ingår i partnerskapet kan erbjuda sina medarbetare att bli klasscoach i någon av de skolor som My Dream Now samarbetar med. Klasscoacherna besöker sin klass ett par gånger per termin för att inspirera, motivera och hjälpa eleverna att hitta vägar för att nå sina mål. Skolklasserna får också komma på studiebesök ute hos företagen, för att på så sätt öka förståelsen för arbetslivet och få upp ögonen för vilka möjligheter som finns.

Positiv respons från skolor och företag

Jonas Bygdeson har länge engagerat sig ideellt mot utanförskap och segregation, och 2011 kom idén att skapa ett samarbete mellan företag och skolor. Jonas tog kontakt med en skola i Husby och fick genast positiv respons, vilket blev startskottet för My Dream Now.

– Det ligger i tiden att många företag vill engagera sig och satsa på mångfald och göra något konkret åt diskriminering och utanförskap, säger Jonas Bygdeson.

Företagen som har anslutit sig har haft lätt att få medarbetare att engagera sig, och även lärare och rektorer har varit uppmuntrande. Även om Jonas gläds åt framgången, är det responsen från eleverna som han uppskattar mest.

– Att få komma ut och träffa elever och se den potential som finns i ungdomarna, se gnistan tändas i deras ögon, är det absolut bästa, säger han.

I dag samarbetar My Dream Now med 14 skolor i Stockholm, Göteborg och Östergötland. Till hösten kommer de att starta verksamhet i Malmö, och på sikt även på andra orter.

Är du intresserad av att veta mer om My Dream Now eller hur du själv kan engagera dig? Läs gärna mer på deras webbplats!