Employer branding – hur funkar det i en gig-ekonomi?

Vad är employer branding och varför är det ett viktigt arbete för organisationer - speciellt i tider då det råder kompetensbrist på arbetsmarknaden? Här delar en av Amendos konsultchefer med sig av sina tankar kring vikten av ett starkt employer brand i en gig-ekonomi.

employer branding gig-ekonomi Amendo

Vad är employer branding?

Ett företag har ett varumärke och rykte, vare sig man jobbar med det aktivt eller inte. Det finns väl ingen som undgått ordet employer branding de senaste åren, eller ”arbetsgivarvarumärkesarbete” som det så fint heter på svenska. Men vad är egentligen employer branding och varför är det så viktigt för organisationer att arbeta med, speciellt i tider då det råder kompetensbrist på arbetsmarknaden? 

Att arbeta med employer branding innebär ett aktivt arbete – både internt och externt. Målet är att framstå som en attraktiv arbetsgivare där man har nöjda anställda i bolaget, men också har ett starkt varumärke utåt så att man som bolag kan locka till sig rätt kompetens.

Varför är employer branding viktigt?

Employer branding kräver ständig närvaro på kandidatmarknaden. I och med gig-ekonomins framfart har allt fler kandidater gått från fasta anställningar till att bli giggare. Giggare attraheras av flexibilitet, utveckling samt friheten att själv styra över sin arbetsvardag – vilket ställer krav på dagens organisationer att tänka om, tänka nytt och anpassa sitt arbetssätt för att lyckas locka till sig giggarna. Detta innebär att man måste använda andra typer av sociala kanaler och budskap för att nå fram till denna grupp på arbetsmarknaden. Men hur ska man då gå tillväga?

Nyligen läste jag Sarah Kesslers bok Gigged som berör utvecklingen av gigjobb under de senaste åren och hur det kommer att påverka framtidens arbetsmarknad. Ser man till USA framgår det att cirka 40 procent av arbetsmarknaden år 2020 kommer att bestå av så kallade giggare. 

Inte riktigt lika långt har vi kommit i Sverige, men ser man till dagens arbetsmarknad blir det allt vanligare för företag att ta in så kallade giggare – främst inom IT-branschen. Ordet gig är ett relativt nytt ord, men det skulle även kunna likställas med konsult eller konsultuppdrag. Men att hyra temporär arbetskraft har även blivit vanligt inom andra branscher. Det får mig att fundera över hur man som företag måste arbeta med sitt employer branding för att locka denna typ av ny arbetskraft och hur man som företag framstår som ett spännande bolag i framkant när det kommer till denna nya arbetsform. 

I kombination med detta är den nya generationen av millennials redan en stor del av de som är aktiva på arbetsmarknaden idag. Vilket också spelar in då vi idag ställer andra krav på arbetsgivare än vad vi tidigare gjort. Kan det finnas en korrelation?

Flexibilitet är en stor faktor – och att man har kontroll över sin egen tid och sina dagar. Upplägget med att ta ett gigjobb är nämligen att man själv kan välja när man vill jobba utifrån sitt liv och sin livsstil. Detta ställer krav på företaget att erbjuda. Utöver det står möjligheten att jobba hemifrån, eller från annan plats än kontoret, högt på listan. Även här handlar det om flexibiliteten. Nu efter en vår präglad av Covid-19 där många har tvingats ställa om och bli helt digitala, kommer detta ändra möjligheten till ”remote” arbete – även efter att vi har gått tillbaka till våra kontor?

Hur tror du att den svenska arbetsmarknaden och sättet man idag arbetar med sitt arbetsgivarerbjudande kommer att förändras i takt med denna förändring på arbetsmarknaden?

Att jobba som konsult ger dig unika möjligheter att få arbeta med spännande kunder på uppdragsbasis. Hos Amendo hittar du nya utmaningar som passar dig oavsett om du är specialist, chef eller har några års erfarenhet i branschen, men även dig som är nyutexaminerad. Är du intresserad av att gigga som egen konsult? Ladda ner vår gig-handbok, fullmatad med tips för dig som vill starta eget bolag som konsult.

Är du underkonsult eller egenanställd kan du läsa mer om hur det är att gigga genom Amendo.