Så blir du en framgångsrik ledare – 4 tips!

Genom självinsikt, stort mod och en stark vilja att lära har du alla förutsättningar att axla ledarrollen med bravur. Här betonar vi vikten av ett bra ledarskap - och delar med oss av våra bästa tips och råd för hur blir morgondagens framgångsrika ledare!

ledarskap_överstrykningspenna_rosa

Ledare och chef – två olika roller

Skillnaden mellan ledare och chef kan tyckas självklar, men dessa begrepp tenderar ofta att blandas ihop. Chefskap innefattar att en person tilldelats en yrkesroll eller formell position med uttalad makt. Detta i kontrast till ledarskap, vilket är något som du själv utövar formellt eller informellt i relation till andra. Förmågan att få medarbetare att beslutsamt och engagerat sträva mot samma riktning och mål är en vanlig definition av ledarskap som begrepp. Ledarskap innebär även att en ledare kommunicerar med såväl personligt som känslomässigt engagemang till en grupp som låter sig ledas. Självklart kan du vara ledare och chef samtidigt, men bara för att du är en ledare innebär det inte per automatik att du är en chef – och vice versa. 

Vikten av ett bra ledarskap

Oavsett bolag och bransch utgör ledarskapet en viktig grundpelare. Många skulle till och med betrakta ett bra ledarskap som nyckeln till ett framgångsrikt företag – framförallt genom att skapa trivsel, engagemang och lönsamhet. I många fall har nämligen ledarskapet visat sig vara den faktor som påverkar engagemanget på en arbetsplats allra mest. Engagerade medarbetare som trivs på jobbet är i sin tur mer motiverade till att ta större ansvar och göra sitt yttersta för att nå framgångsrika resultat. Medarbetare tenderar även att stanna kvar i det trivsamma arbetsklimat som ett gott ledarskap genererar, vilket innebär att företag kan behålla kompetens inom företaget på ett kostnadseffektivt sätt tack vare en framgångsrik ledare. 

Hur är en framgångsrik ledare?

Vad som kännetecknar en bra ledare är såväl individuellt som subjektivt, vilket förklarar varför alla dras till olika typer av ledare. Alla ledare måste dock hitta sitt sätt att leda andra – även du! En framgångsrik ledare besitter förmågan att anpassa sitt ledarskap efter situation, grupp och individ. Med en positiv attityd kommunicerar även framgångsrika ledare på ett sätt som inspirerar, engagerar och motiverar medarbetarna till att gemensamt arbeta mot företagets mål och vision. Framgångsrika ledare delegerar även arbetsuppgifter fullt ut med befogenheter, snarare än att förutsättningslöst dumpa uppgifter till sina medarbetare. Utöver att utstråla en hög dos energi så lägger en framgångsrik ledare fokus på att lyfta styrkorna hos respektive medarbetare och lyckas i slutändan skapa verksamhetsnytta utifrån företagets visioner.

 

Framgångsrik_ledare_ord

Kan man utveckla och förbättra sitt ledarskap?

Forskare inom ledarskap har inte lyckats identifiera tydliga genetiska bevis som stödjer argumentet att vissa personer är ”födda till att vara ledare”. Idag främjar många synvinkeln att alla har potential att uppfattas som naturliga ledare inför nya bekantskaper – även om det faller sig mer naturligt för vissa än för andra. Oavsett om du sitter i en formellt ledande position eller inte kan du alltså växa in rollen som ledare. Ett gott råd till dig som är ny i ledarrollen är att noggrant studera och imitera goda ledarbeteenden hos framgångsrika ledare. Som ledare bör du även vara adaptiv till de faktorer som attraherar dagens talanger och får företaget att framstå som en attraktiv arbetsgivare, vilket betonar vikten av att du inkluderar framtidsaspekter för att utveckla och förbättra ditt ledarskap. 

Amendos ledarförebild Erica Gjälbys syn på ledarskap

Erica Gjälby, VD på Amendo, ansvarar för hela Amendos affär – vilket givetvis kräver en hängiven och skicklig ledare. Efter att ha blivit utsedd till Årets ledare 2021 på Recruitment Awards fick Erica lyfta sina erfarenheter och synvinklar på ledarskapsscenen under Personal & Chefs mässa i Kista. Erica delar här med sig av sina fyra bästa tips för att du ska kunna bli en framgångsrik ledare:

  • Tips 1: Ärligt och transparent ledarskap

Ett transparent ledarskap är prio ett! Du ska alltid vara ditt sanna och ärliga jag i din ledarroll. Att vara ledare betyder nämligen inte att du ska försöka vara någon annan eller kliva in i en kostym som du själv inte är bekväm i. Genom att tydligt kommunicera vad du gör och förverkliga dina ord i praktiken utstrålar du som ledare en önskvärd ärlighet. En framgångsrik ledare visar även sin transparens genom att kunna visa sig sårbar och dela med sig i såväl medgång som motgång. 

  • Tips 2: Bygg ett team med psykologisk trygghet

Alla ledare bör eftersträva att skapa psykologisk trygghet i sitt team – en trygg atmosfär med högt i tak och där medarbetarna upplever en acceptans för misslyckanden. I ett psykologisk tryggt team kan du som ledare även ge medarbetarna mer frihet under ansvar. Din höga tilltro i ledarposition begrundar även ett mod hos dina medarbetare som får dem att våga främja idéer och blomstra i sin fulla potential, vilket kokar ner i nya affärer. 

  • Tips 3: Alltid vara närvarande

En närvarande ledare är en förutsättning för att skapa ett team med psykologisk trygghet. Att alltid finnas tillgänglig som ledare är därmed A och O för ett framgångsrikt ledarskap. Denna närvaro kan ta uttryck fysiskt, digitalt, muntligt – ja, alla kommunikativa lösningar är välkomna så länge medarbetarna känner att du som ledare alltid finns vid deras sida.

  • Tips 4: Säkerställ dina egna bollplank

Utöver att ha örat mot rälsen och finnas där för dina medarbetare så är det minst lika viktigt att du som ledare säkerställer ditt eget stöd. Utan hjälpsamma bollplank och en stöttande omgivning blir det svårt för dig att bli morgondagens framgångsrika ledare.

 

Erica_ledarskapsscen_ledare

Amendos Erica Gjälby fick lyfta sina erfarenheter och synvinklar på ledarskapsscenen under Personal & Chefs mässa i Kista.

 

Nyfiken på att läsa mer om hur du blir en framgångsrik ledare? Här kan du ta del av vårt #amendoinspire-webinar om framtidens ledarskap, där vi gästas av affärskvinnan Ishtar Toualiat. Tillsammans för vi viktiga och intressanta samtal om bland annat värderingsstyrt ledarskap och vilka egenskaper som finns hos morgondagens ledare.