Så kommer du igång med kreativt ledarskap – 5 steg för att lyckas

Kreativitet kan tyckas vara något som hör hemma inom designteam och marknadsavdelningar, men det är något som alla har nytta av - oavsett roll och funktion. Kreativitet kan hjälpa till att effektivisera och förbättra interna processer och rutiner - men också hitta nya kunderbjudanden, affärsmöjligheter och affärsmodeller. Vi dyker ner i det kreativa ledarskapets fördelar och tipsar om hur du kan tillämpa det i din organisation.

Färgglada glödlampor

Kreativitet – att skapa lösningar

Kreativitet handlar till stor del om problemlösning. Att vara kreativ kan översättas till en förmåga att skapa idéer och lösningar, hitta nya vägar och se möjligheter. Det är egenskaper som alltid varit eftertraktade, men som blir helt väsentliga i vår tids digitalisering och snabba förändringstakt.

För att hänga med i utvecklingen måste vi trampa upp nya vägar och tillåta oss själva att våga tänka i nya banor. Oavsett om du som chef ser dig själv som kreativ eller inte, har du alla förutsättningar för att uppnå ett kreativt ledarskap.

Kreativt ledarskap suddar ut gränserna mellan rätt och fel

Ett kreativt ledarskap bygger på ett coachande förhållningssätt, en tydlig kommunikation och ett öppet sinne. Det suddar ut gränserna mellan rätt och fel, och uppmanar istället till reflektion och ett positivt ifrågasättande av befintliga strukturer. Genom att anamma ett kreativt ledarskap bygger du självförtroende hos dina medarbetare, skapar motivation och uppmuntrar till nya sätt att angripa problem.

Grunden för kreativt ledarskap är att skapa utrymme för kreativitet, och en miljö där medarbetarna kan, vågar och får rätt förutsättningar för att komma med idéer och nya lösningar. I många fall är det medarbetarna som sitter på de bästa lösningarna, och genom en kreativ och tillåtande miljö där nytänkande välkomnas, möjliggör du som ledare för att dessa lösningar ska få komma upp till ytan. I ett arbetsklimat med högt i tak där alla tankar och idéer är välkomna, där rutiner och invanda mönster vågar ifrågasättas, och där medarbetare uppmuntras till att samarbeta över avdelningar eller kompetensområden har du möjlighet att fånga upp medarbetarnas innovativa potential.

Kreativitet i vardagen – lättare sagt än gjort

Att få in kreativitet i arbetsvardagen kan kännas som en hög tröskel att ta sig över. Faktorer som tidsbrist och att administrativa uppgifter upptar stor del av ledarskapet kan lätt göra att andra delar prioriteras bort. Andra svårigheter kan vara att förändra tankesättet till att samarbeta över gränser, i en organisation som är uppbyggd i silos.

Hos medarbetarna kan det vara vanligt med en rädsla över att göra fel eller sticka ut. Här har du som chef ett stort ansvar att skapa ett tillåtande och uppmuntrande klimat där alla idéer välkomnas. En galen idé kan hjälpa någon annan att komma på en mer realistisk version av idén – som i sin tur leder er in på en helt genomförbar och utmärkt lösning.

Hundra idéer är bättre än en

När det kommer till kreativitet och idégenerering bör fokus ligga på att få fram så många idéer som möjligt, snarare än den enskilt bästa idén. Vi behöver nämligen aktivt träna våra hjärnor på att tänka utanför invanda mönster och bortom det självklara. Vi uppnår inga nya resultat genom att göra och tänka på samma sätt som vi alltid har gjort.

Ju mer vi tränar vår hjärna på att förflytta oss från vårt befintliga tankemönster, desto lägre blir tröskeln till att våga tänka nytt och se andra lösningar. Uppmuntra därför till annorlunda, orealistiska och visionära idéer, och bearbeta idéerna tillsammans i gruppen genom att diskutera, ställa följdfrågor, vända på olika perspektiv och scenarier.

Förslag på frågor som hjälper dig att utveckla medarbetarnas kreativitet:

Färgglada bollar med frågor

 

5 steg: Så kommer du igång med kreativt ledarskap

  • Förtydliga syftet

Kreativitet kan verka både luddigt och skrämmande om medarbetarna är ovana. Var tydlig med att det inte handlar om att ni ska förvandla kontoret till en hoppborg eller att alla ska börja måla tavlor på måndagsmötet. Det handlar om att ni tillsammans ska utmana er själva och er organisation för att sträva mot förbättring, nytänkande och att ligga i framkant.

  • Skapa en kreativ miljö

En av de viktigaste grundpelarna för en kreativ organisation är att skapa ett tillåtande socialt klimat. Man behandlar varandra och varandras idéer med respekt, tilltro och utan att kritisera. Forma en trygg och lekfull stämning där ni uppmuntrar nya idéer, vågar chansa och vågar misslyckas. Det handlar inte om vem som kommer på den bästa idén utan sträva istället efter att komma på så många idéer som möjligt.

  • Fokusera på mångfald

Idégenerering mellan människor är ett kraftfullt verktyg och de bästa idéerna skapas när erfarenheter och kompetenser blandas. Bryt silotänket: se till att mötas över gränser, samarbeta mellan team och avdelningar, se till att medarbetare med olika perspektiv och bakgrunder får komma till tals. Arbeta aktivt för inkludering och mångfald inom hela organisationen och i alla sammanhang.

  • Hitta formen

Precis som allting annat är också kreativitet individuellt. Vissa blomstrar som bäst under avsatta kreativa tillfällen, som brainstorming-sessioner där gruppen samlas (utan telefoner och mail) och ni koncentrerar er på att lösa ett visst problem eller generera så många idéer som möjligt. Andra är som mest kreativa när de får tid att fundera på egen hand och sedan ta idéerna vidare i gruppen. Hitta former som passar er och få medarbetarna att känna att allas idéer är lika mycket värda, oavsett om de kommer från impulsiva idésprutor eller mer analytiska och eftertänksamma medarbetare.

  • Led som du lär

Att vara chef innebär inte att du måste ha alla svar eller kunna allting på en gång. Du tillåts också att få lära dig och utvecklas. Ta dig an det kreativa ledarskapet med nyfikenhet och – precis som du vill förmedla till dina medarbetare – en orädsla att våga testa, våga misslyckas och våga söka nya vägar.