Allt större efterfrågan på flerspråkiga kandidater

Så rensar ekonomiavdelningen luften på åtta språk. "Allt handlar inte om siffror i kontakten med dotterbolagen."

penna_vässad_färger_rosa_gul

Är du en person som avskyr eller kanske rent av mår fysiskt illa av tobaksrök i allmänna utrymmen? Eller en som efter en flygresa eller ett arbetspass med sug i blicken letar efter närmaste tillåtande rökruta? Oavsett vilket har du all anledning att skänka en tacksam tanke till QleanAir Scandinavia i Stockholm.

QleanAir har under senare år nått stora internationella framgångar med sina effektiva rökstationer – inte minst på världens flygplatser, från Europa i väster till Japan i öster. I rökstationerna renas den rökiga luften effektivt med en patenterad filterteknik. Rökstationerna behöver alltså inte anslutas till något yttre ventilationssystem, det enda som krävs är en vanlig elkontakt. Företagets CFO heter Henrik Resmark:

”Det är erkänt svårt att filtrera bort röklukt, men det har våra tekniker alltså lyckats med, och inte bara på flygplatser. Under 2015 räknar vi med att en stor del av tillväxten kommer från luftrening i kontors- och industrilokaler och från s.k. renrum vid hantering av läkemedel och andra känsliga produkter.”

Stöd för dotterbolag och agenter

För att ge både kunderna, de egna säljkontoren och marknadspartners ute i världen bästa möjliga uppbackning har företagets kombinerade ekonomi-, finans- och admin-funktion systematiskt rekryterat medarbetare med goda språkkunskaper. Henrik Resmark igen:

”Alla som jobbar här har gedigna kunskaper i bokföring och redovisning, men allt handlar inte om siffror. De avtal som säljarna upprättar med kunderna granskas och skrivs ut av oss på kundens eget språk. Dessutom hjälper vi ofta våra lokala medarbetare i deras kontakter med lokala skatteverk och andra myndigheter.”

De totalt 10 personer som nu arbetar inom avdelningen behärskar åtta språk, och flera av dem har även erfarenhet från andra kulturer. Cenker Oguzer, som jobbar här är t ex född i Turkiet och uppvuxen i Tyskland. För närvarande arbetar han med ekonomiavdelningens relationer i Tyskland, Polen, Danmark och Norge.

”Det är jättesvårt att hitta personer med gedigen ekonomisk kompetens som samtidigt är flytande på vissa språk och har rätt inställning till kund- och adminsupport. Cenker, och ytterligare ett par medarbetare, hittade vi med hjälp av bemanningsföretaget Amendo.”

QleanAir Scandinavia har egna dotterbolag i fem länder och verksamhet/marknadspartners i ytterligare ca 10 länder. 2014 omsatte företaget ca 230 MKr, varav mer än 80 procent utanför Sverige.

”Vi fortsätter att växa på befintliga och nya marknader, så det kommer säkert att bli ännu fler avtal att granska för våra språkkunniga medarbetare på ekonomiavdelningen, avslutar Henrik Resmark med ett nöjt leende.