Den gröna omställningen i Norrland – en viktig del i framtidens kompetensförsörjning

Den gröna omställningen har kommit att bli ett begrepp på allas läppar. Framför allt i de norra delarna av vårt avlånga land. Vad innebär den gröna omställningen, varför är det en viktig satsning - och hur påverkar den framtidens kompetensförsörjning? Här djupdyker vi inom ämnet och reder ut några av de vanligaste frågorna!

Hand håller jordglob.

Vad är grön omställning?

Kortfattat förklarat handlar den gröna omställningen om de stora pågående och planerade industrisatsningar runt om i Sverige i syfte att ställa om industrin för att den ska bidra till ett mer fossilfritt samhälle. Den mest omfattande satsningen sker i norra Sverige där över 1.000 miljarder kronor väntas investeras de närmaste 20 åren i nya och utbyggda produktionsanläggningar för bland annat fossilfri gruvdrift, produktion av fossilfritt stål och batteritillverkning.

Källa: Almega

Grön omställning för företag – en viktig satsning för Sveriges framtid

För att Sverige ska nå sina klimat- och miljömål, idag och i framtiden, är den gröna omställningen en viktig satsning. Men den bidrar inte bara till att bevara miljön, minska klimatpåverkan och främja en fossilfri framtid – satsningen skapar också möjligheter för ekonomisk tillväxt, gröna innovationer och en hållbar utveckling.

Arbetsmarknaden växer starkast i norra Sverige

De planerade satsningarna kommer ha stor påverkan på den redan starka arbetsmarknaden. Och ny kompetens kommer att efterfrågas. Många av de företag som nu etablerar sig i Norrland i samband med den gröna omställningen är i framkant när det gäller teknik, hållbarhet och digitalisering. Hela 50.000 nya jobb förväntas skapas i region Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Det handlar framför allt om jobb i tjänsteföretag som arbetar nära industrin – bland annat teknikkonsulter, arkitekter, fastighetstjänster, bevakning, ekonomiadministration, transporter och en rad andra tjänster.

Att få fram den arbetskraft som krävs för dessa nya jobb kommer bli en utmaning för regionen som, enligt Arbetsförmedlingens prognos inför 2024 och 2025, redan har en markant lägre arbetslöshet än resten av landet. Och skillnaden förväntas fortsätta att öka. Något som är starkt knutet till de stora, gröna investeringarna som genomförs i regionen. Kompetensbristen är ett faktum och hotar den viktiga gröna omställningen. 

Källa: Almega och Arbetsförmedlingen

Amendo – på plats mitt i omställningen

Vi kan konstatera att kompetensförsörjningen är, och kommer fortsätta att vara, en prioriterad fråga för hela Norrland. Som ett av landets ledande bemannings- och rekryteringsföretag med såväl rötter som lokal närvaro i regionen ligger den växande kompetensbristen oss nära om hjärtat och vi arbetar aktivt för att stötta näringslivet med rätt kompetens för framtiden.

– Kompetensförsörjningen är en stor utmaning i hela regionen. Olika aktörer måste kroka arm och samarbeta för att tillsammans lyckas hitta den bästa möjliga lösningen. Här är Amendo en självklar lokal partner som tillsammans med er bidrar till den kraftsamling som nu sker för att försörja regionen med rätt kompetens, säger Gitte Thorsén, Regional Branch Manager på Amendo.

– Amendo är redan etablerade i hela region Norrland. Med Gitte Thorsén i spetsen hjälper vi våra kunder att hitta rätt kompetens, idag och i framtiden. Vi ser fram emot att fortsätta vara med och bidra med kompetens som kan driva den gröna omställningen framåt i regionen, säger Erica Gjälby, VD på Amendo.

Lokal närvaro, förståelse för bygden – och 22 år i bagaget! 

Till allt från entreprenöriella startups och småbolag till stora tjänste- och industriföretag har vi på Amendo rekryterat och bemannat med kompetens inom ekonomi, bank, finans, försäkring, HR och kommunikation i över 22 år. Det är många år av kunskaper och erfarenheter i ryggsäcken. Men vi vet att det inte räcker! För att vara en självklar kompetenspartner för våra kunder krävs lokal närvaro och gedigen förståelse för branschen – dess behov, roller, möjligheter och utmaningar.

– Vår verksamhet i Norrland har länge varit en viktig del av Amendo. För oss är det ett självklart val att fortsätta ha en stark och lokal närvaro i regionen. Dels för att stötta våra kunder med rätt kompetens på en allt mer växande arbetsmarknad, dels för att mitt hjärta klappar lite extra för min hemort Örnsköldsvik. En gång norrlänning – alltid norrlänning, säger Amendos ägare och grundare Susanne Bagger.

En 360-partner

Den gröna omställningen har satt IT-sektorn högt upp på listan över områden att kompetensförstärka inom. Det råder stor efterfrågan på bland annat IT-projektledare, utvecklare och IT-säkerhetsspecialister hos bolag i alla storlekar och branscher i hela Norrland. Och efterfrågan kommer fortsätta att öka i regionen. Amendos systerbolag Amendo Tech är specialister på att tillsätta och rekrytera kompetens inom IT, tech och digital utveckling – och kan hjälpa dig att hitta rätt kompetens som kan driva utvecklingen framåt inom din organisation. Det gör oss till din trygga och engagerade 360-partner, redo att att hjälpa dig genom den gröna omställningen.

Låt oss prata vidare!

Framtiden för region Norrland ser ljus ut med flera pågående och planerade satsningar för att säkra kompetensförsörjningen. Vilket är avgörande för att kunna driva den gröna omställningen och bygga en grön arbetsmarknad. Amendo är glada över att vara en del av Norrlands starka tillväxt – och står redo att hjälpa dig med att säkra rätt kompetens för framtiden. Hör av dig till vår Regional Branch Manager Gitte Thorsén på gitte.thorsen@amendo.se eller 070-299 95 65 så berättar hon mer om hur vi kan kan stötta dig i ditt kompetensbehov.

Gitte Thorsén.

Gitte Thorsén, Regional Branch Manager, Amendo