I huvudet på en Marketing Manager

I takt med att allt fler organisationer har fått upp ögonen för vikten av digital kommunikation och marknadsföring har efterfrågan på kompetens inom området ökat. Men vilka kompetenser efterfrågas - och hur ser framtiden ut för branschen? Olivia Magnusson arbetar som Marketing Manager inom Amendo Group. Här berättar hon om vad rollen som Marketing Manager innebär, hur kompetensbehovet ser ut - och vad hon tror kommer att hända inom branschen i framtiden.

Vit pratbubbla i papper mot rosa bakgrund, i huvudet på en marketing manager, Amendo

Hej Olivia! Du arbetar som Marketing Manager inom Amendo Group. Vad innebär din roll?

Likt många andra titlar inom digital marknadsföring är rollen svår att sammanfatta, eftersom den är bred – och arbetsuppgifterna många och varierande. Rollen skiljer sig mycket åt beroende på vilket bolag du arbetar, dess storlek och bransch. Om jag ska sammanfatta min roll som Marketing Manager inom Amendo Group kan jag säga att jag har det övergripande ansvaret för den digitala marknadsföringen inom koncernen och är ofta spindeln i nätet – involverad i många olika projekt. Jag arbetar både operativt och strategiskt där en stor del av min vardag går ut på att producera och analysera innehåll – både på webben och i olika digitala kanaler. Från copywriting och SEO till nyhetsbrev, sociala medier och digitala kampanjer ansvarar jag för att kommunikationen löper i linje med bolagets tonalitet och att bilder, videos och andra grafiska element stämmer överens med bolagets grafiska profil. Jag leder projekt, lägger upp den digitala strategin och stöttar den övriga verksamheten i all intern och extern kommunikation. 

Rollen som Marketing Manager skiljer sig åt beroende på vilket bolag du arbetar, dess storlek och bransch.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

Oj, det är sällan jag har dagar som ser exakt likadana ut. För i rollen som Marketing Manager får man räkna med snabba puckar – och att det ofta dyker upp uppgifter som måste tas tag i omgående. Men en rutin jag har (och har haft under hela min tid inom Amendo Group) är att jag börjar min dag med att gå igenom Amendos och Lagottos sociala kanaler för att hålla mig uppdaterad om vad som har hänt på våra sidor de senaste timmarna. Har det kommit in några kommentarer som jag behöver svara på, har vi fått några delningar av våra senaste inlägg, har vi blivit taggade i något inlägg, har det tillkommit innehåll under våra hashtags och sist men absolut inte minst – hur går det för våra kampanjer?

När jag inte har kameran i högsta hugg, skriver på en ny artikel, genomför intervjuer, uppdaterar våra sajter eller deltar i (eller leder) olika webinar sitter jag i en hel del möten eller grottar ner mig i analysarbete. För oavsett hur kreativ och operativ rollen som Marketing Manager än är innefattar rollen även strategiskt arbete. Mycket tid går åt till planering och analyser. Jag måste kunna mäta att vi gör rätt saker, och om inte ha svar på frågan – vad kan vi göra annorlunda?

Nämn tre viktiga egenskaper som du ser är viktiga för att lyckas i rollen som Marketing Manager

  • Förändringsbenägen
  • Innovativ
  • Digital 

Vilka kompetenser efterfrågas av era kunder?

På Lagotto och Amendo ser vi en stor efterfrågan på T-formad kompetens; medarbetare som har en bred generell bas, kompletterad med spetskompetens på ett eller flera områden. Kommunikations- och marknadsföringsbranschen har varit och nosat på kompetensen under en längre tid – och vi ser hur allt fler roller generaliseras med en eller flera specialistkunskaper i spetsen. Vi tar min roll som Marketing Manager som exempel. Jag har det övergripande ansvaret för den digitala marknadsföringen. Samtidigt underhåller jag våra hemsidor, skriver texter på webben och uppdaterar våra sociala medier med relevant innehåll – arbetsuppgifter som ligger på webbredaktörens, copywriterns och den sociala medier ansvariges bord. Förmågan att kunna se och förstå helheten, i kombination med en specialisering inom något område, och egenskapen att vilja lära nytt, lära om och söka förändring och utveckling tror jag kommer fortsätta att vara högt efterfrågat inom branschen.

Vad tror du kommer hända inom branschen i framtiden?

Marknadsförings- och kommunikationsbranschen är ett område där det har hänt en hel del bara under de senaste åren. Området har breddats och nya roller har dykt, och dyker fortfarande, upp likt nya punkter på din to do-list. Kunskapen om digital kommunikation och marknadsföring har fått större utrymme inom organisationer och de digitala plattformarna har kommit att bli avgörande för organisationers framgång. Jag tror, rättare sagt jag vet, att allt fler kommer få upp ögonen för vikten av digital kommunikation och marknadsföring. Det har inte minst den senaste tidens tuffa arbetsmarknad visat prov på. Medan många verksamheter drabbas av varsel är kommunikation- och marknadsföringsbranschen en av de branscher som står starkast. Kommunicera och marknadsföra måste vi göra även i en lågkonjuktur, och jag ser att branschen kommer fortsätta att blomstra med nya roller, nya områden och fler möjligheter för framtidens kompetens.

Vi måste kommunicera och marknadsföra även i en lågkonjunktur.

marketing-manager-amendo-group-olivia-magnusson

Lagotto och Amendo finns här för att hjälpa dig med både junior och senior kompetens inom kommunikation och marknadsföring. Våra konsulter finns redo att hjälpa dig inom 24 timmar. Kontakta oss så berättar vi mer.

Läs mer om vårt erbjudande inom media, kommunikation och marknadsföring här.   

Olivia Magnusson,
Markting Manager inom Amendo Group