Så hanterar du en dålig chef

Det finns många olika orsaker till att en chef kan upplevas som dålig. Att favorisera medarbetare samt att vara frånvarande och oengagerad är bara några mindre uppskattade egenskaper som kännetecknar en dålig chef. Här listar vi de vanligaste problemen svenska anställda har med sina chefer – och hur du kan hantera dem.

Skrivblock, pennor och rosa blomma mot vit bakgrund, Amendo

Chefen favoriserar en medarbetare

Ibland kan det kännas som att chefen har en medarbetare som hen gillar extra mycket. De äter lunch ihop och tar långa möten med höga skratt och när det finns möjlighet till mer ansvar är det alltid samma person som får visa framfötterna. Att känna att man själv aldrig är den som prioriteras kan vara riktigt jobbigt.

Lösning: 

Om favoriseringen visar ett tydligt mönster som flera personer i gruppen är överens om är det läge att lyfta problemet. Berätta för chefen om hur ni upplever situationen och låt hen få en ärlig chans att ändra sitt beteende. Försök att inte vara för personlig utan förklara att detta är något som påverkar hela gruppen. Om problemet ändå kvarstår, lyft det högre upp i organisationen. 

Chefen kan inte ta kritik

Att som chef kunna ge konstruktiv kritik till sina anställda ses ofta som en väsentlig egenskap, men att själv kunna ta kritik är minst lika viktigt. Hur ska annars ledarskapet kunna utvecklas och bli så bra som det kan bli? Trots det är det många som upplever att deras chef inte verkar kunna ta kritik utan istället blir kränkt av den och ignorerar de ändringar som behöver göras. Hur ska man hantera det? 

Lösning: 

Det här är ett problem som kan vara svårt att lösa, då det egentligen kanske handlar om osäkerhet hos chefen. Ett tips på vägen är iallafall att när du ger kritik, flytta fokus från det du tycker är negativt och peka istället på den förändring du vill se. På så vis kanske chefen inte ser kritiken som ett påhopp utan blir motiverad att utveckla sitt ledarskap.

Chefen utför ”micro management” 

Är din chef väldigt kontrollerande och styr det du gör in i minsta detalj? Då kan det röra sig om den väldigt ökända ledarskapsmetoden ”micro management”. Anledningen till att det upplevs som så frustrerande är för att det tyder på att det inte finns något förtroende för medarbetaren och ingen frihetskänsla på arbetsplatsen, men egentligen rör det sig ofta bara om chefens allt för stora kontrollbehov. 

Lösning 

Ett sätt att vinna ett högre förtroende hos sin chef kan vara att visa, på ett överdrivet sätt, att du är någon att lita på. Jobba ”i förväg” och presentera saker när det redan är klart – om chefen inte vet vad du jobbar med är det svårt att utföra ”micro management”. Nästa gång du gör samma sak vet din chef om att du klarar det själv och hen behöver förhoppningsvis inte känna samma behov av att styra och ställa. 

Om du försökt hantera detta ett tag utan att det blivit bättre, eller om du känner dig stressad över att behöva jobba i förväg hela tiden, är det dags att ta samtalet. Ofta vet chefen kanske direkt vad du menar om du nämner ”micro management”. Förklara hur det får dig att känna utan att skuldbelägga, det brukar ge bäst resultat. 

Chefen är frånvarande och oengagerad 

I olika undersökningar har det visat sig att anställda tycker att en passiv chef är den allra sämsta sortens chef. Dels kan det handla om en chef som helt enkelt inte är fysiskt närvarande på arbetsplatsen och därför inte verkar engagerad i verksamheten, men det kan också röra sig om en chef som är konflikträdd och låter medarbetarna göra lite som de vill. En frånvarande chef löser inte de problem som finns på arbetsplatsen och hjälper inte medarbetare med feedback som gör att de kan komma framåt.

Lösning: 

Kan det vara så att din chef faktiskt inte själv tänkt på att ledarskapet upplevs som passivt? Din chef kanske bara har högt förtroende för verksamheten och sina anställda och vill undvika stilen ”micro management” (se punkt 3). Ge konstruktiv kritik och var tydlig med att du önskar mer feedback och input i ditt arbete och att du upplever chefen som frånvarande ibland. Det kan vara en viktig tankeställare.

Chefen är motvillig till förändring

På vissa arbetsplatser är det medarbetarna som tycker att förändringsarbete är jobbigt, men på andra är det istället chefen. Att vara rädd för förändring är en mänsklig egenskap, men hos en chef är det ofta en problematisk egenskap att ha – ett av chefens huvudsakliga uppgifter är ju att utveckla verksamheten och skapa en framåtrörelse hela tiden.

Lösning: 

Har du flera gånger lyft ett förändringsförslag som din chef verkar positiv till, men sedan inte tar tag i och ser till hända? Samla ihop några medarbetare som står bakom dig och prata ihop dig med dem. Lägg upp en presentation med fakta som styrker varför den här förändringen skulle göra nytta för företaget och visa också på en konkret handlingsplan och era olika ansvarsområden. Gör det så enkelt som möjligt för chefen att säga ja till förändringen. Om ni ändå får ett nej är det troligtvis dags att gå högre med problemet – en chef ska inte vara en bromskloss för företagets utveckling. 

Vill du läsa mer om relationen chef och medarbetar emellan – och vilka egenskaper chefer uppskattar mest? Läs också Bäst egenskaper enligt cheferna.