Fånga rekryteraren på 6 sekunder

Sex sekunder tar det i genomsnitt för en rekryterare att ta ett första beslut om kandidaten passar för ett jobb utifrån sitt CV. Detta visar en ny studie som företaget The Ladders genomfört med hjälp av tekniken ”eye tracking”.

Kvinna arbetar vid dator, Amendo

Genom tekniken eye tracking mäter man hur ögonen rör sig över skärmen och kan därmed få reda på vad som fångar läsarens uppmärksamhet mest. I undersökningen deltog 30 rekryterare som fick titta på olika typer av CV:n digitalt.

Branscherfarenhet och utbildning viktigast

Under de sex sekunder som rekryterarna i genomsnitt ägnade åt varje enskilt CV, spenderade de omkring 80 procent av tiden på namn, titel och nuvarande arbetsplats, start- och slutdatum på tidigare arbetsplatser samt utbildning. Utöver dessa punkter scannade rekryterarna igenom övrig text och tittade efter nyckelord som matchade den aktuella tjänstens beskrivning.

Foton distraherar

Visuella element, som exempelvis foton och andra grafiska detaljer visade sig mest distrahera rekryterarna och stjäla tid från annan relevant information.

Hur skriver man för att fånga intresset?

Att skriva sitt CV strukturerat och lättöverskådligt är nyckeln till framgång för att rekryterarna snabbt ska kunna få en bild av vem du är och vad du har för kompetenser. Använd tydliga rubriker och lyft alltid fram den viktigaste informationen först!

Se originalbilderna och läs hela studien från The Ladder här.