Robert jobbar som portfolio analyst på Swedbank

Robert började via ett konsultuppdrag på Swedbank. Det gick så bra att han så småningom rekryterades och fick stanna kvar.

Man bärandes portfölj och tidning, Amendo

Kan du berätta lite kort om dig själv?

Jag är uppväxt på landet och fick efter nationalekonomistudierna i Uppsala anställning på ett konsultuppdrag via Amendo. När jag inte stirrar in i en datorskärm eller sitter på möten så gillar jag att umgås med min flickvän, lira golf och laga mat.

Vad innebär din tjänst på Swedbank?

Som portfolio analyst utvecklar och arbetar jag med värdering- och indexgruppens dagliga leveranser i form av NAV-sättning, performencerapporter och hantering av indexdata. Jag representerar även gruppen i olika forum, däribland Swedbanks Valuation Committee och Fondbolagens förening. När ordinarie chef varit föräldraledig har min roll varit som funktionsansvarig för gruppen med ansvar att strukturera gruppens arbete, fördela löpande uppgifter och hålla gruppmöten etc.

Du gick från att vara konsult till att få en anställning på Swedbank. Hur gick det till?

Jag använde min konsultroll som en möjlighet att skaffa mig erfarenhet och prova på olika delar av banken. Började på Custody med att prova på både Reconcilation och sedan Foreign Settlement. Gick sedan över till Middle Office på Robur där vi kom överens om att jag borde stanna. Jag hade en en öppen och ärlig dialog kring att jag ville ”utnyttja” konsultrollen till att prova på och utvecklas brett, men att jag i slutändan ville bli anställd om allt klaffade. Det var aldrig några problem från mina konsultchefers håll.

Har du haft några tidigare konsultuppdrag?

Jag började på kassa/kundtjänst på Östgöta Enskilda Bank (Danske Bank) där jag var på ett halvårsuppdrag. Därefter jobbade jag cirka ett halvår med avstämningar på ett konsultuppdrag på gruppen Reconcilation på Custody-Swedbank Markets. Nästa uppdrag var också på Custody men denna gång på Foreign Settlement. Där arbetade jag med alla våra kunders utländska affärer.

Vad gillar du mest med att jobba som konsult?

Möjligheten att få prova sig fram. Jag hade ingen riktig koll på vad jag ville göra när jag tog min examen. Att arbeta som konsult gav mig möjlighet att prova på och relativt fort få en inblick i olika delar av finansvärlden.

Finns det några nackdelar med konsultyrket?

Om man är en person som gärna är delaktig i längre projekt så är det en nackdel att vara konsult på korta uppdrag.

Vad tror du att du gör om 5 år?

Om 5 år svär jag nog fortfarande över hur snett mina golfklubbor slår och klappar den hund jag alltid tänkt att skaffa.