Framtidsspaning: 4 rekryteringstrender under 2020

Vilka rekryteringstrender förväntas vi se mer av under 2020? Här kan du ta del av vår framtidsspaning!

rekryteringstrender - två män tar en promenad

Är det någonting vi har lärt oss under 2019 är det att förändring är det enda konstanta. Omvärlden snurrar allt fortare – ny teknik, nya behov som att jobba hemifrån och beteenden förändrar våra organisationer, våra arbetssätt och inte minst vår arbetsmarknad i grunden. Även om det kan kännas djärvt att förutspå framtiden (eller ens nästa vecka…) har vi här sammanfattat fyra rekryteringstrender vi räknar med att se mer av under 2020.

Artificiell intelligens

AI fortsätter att dominera inom HR-tech och det kommer knappast att stanna av under 2020. Artificiell intelligens används redan i flera delar av rekryteringsprocessen – från annonsskrivning och kandidatsourcing till intervju, testning och utvärdering – och vidare till onboarding och HR analytics. Trots alla verktyg och möjligheter är det bara 6% som uppger att de har börjat effektivisera sina HR-processer med artificiell intelligens eller robotisering, enligt Egde HR:s HR-barometer 2019.

Vi har med andra ord bara sett början av AI i rekryteringssammanhang. Men vi tror inte att det handlar om att robotisera och avpersonifiera det mänskliga och personliga i rekryteringsprocesser, utan snarare att avlasta och effektivisera de administrativt tunga delarna. Ett AI som skriver och publicerar jobbannonser utifrån målgruppen, bokar in intervjuer och administrerar gör att mer tid kan läggas på en kvalitativ kandidatrelation.

Anpassad kandidatupplevelse

Att företag arbetar med kandidatupplevelsen är ingenting nytt för 2020. Vi är alla helt införstådda i att kandidatupplevelsen är avgörande för att attrahera kandidater och få dem positivt inställda till oss som företag och arbetsgivare. Det vi däremot ser växa fram är ytterligare en nivå av kandidatupplevelse, som genom att bli allt mer skräddarsydd och målgruppsanpassad blir ännu mer effektiv och träffsäker.

En lyckad kandidatupplevelse går hand i hand med företagets employer branding, företagskultur, värderingar och målsättningar. Dela därefter upp kandidatupplevelsen i olika målgrupper, roller eller kategorier. Vad krävs för att en säljare, en gruppchef eller en ingenjör ska få en positiv kandidatupplevelse? Hur kan ni anpassa de olika stegen efter era målgrupper?

Idag finns fantastiska möjligheter att mäta och följa kandidatupplevelsen. Om du inte redan är insatt i hur er kandidatresa ser ut, se till att bli det! Vilka steg går kandidaten igenom i en rekryteringsprocess? Hur är bemötandet? Var har ni era styrkor och vad skulle ni kunna bli bättre på? Det finns många verktyg som hjälper er att följa upp, mäta och analysera kandidatupplevelsen och få värdefull feedback. Använd den datan! Följ upp på sikt, se hur ni utvecklas och lär av era kandidater.

Allt går att lära – rekrytera på soft skills

För att kunna anpassa sig till snabba förändringar, utveckling, ny teknik och nya beteenden hamnar mjuka egenskaper allt högre upp på önskelistan när det kommer till rekrytering av nya medarbetare. Samarbetsförmåga, kreativitet och förmåga till lärande är några nyckelegenskaper som blir allt viktigare framåt.

På bara några år har kreativitet blivit en allt mer eftertraktad kompetens. Det berättade Fredrik Ljungdell från hives.co under ett seminarium om artificiell intelligens och framtidens arbetsmarknad. Han hänvisade bland annat till en undersökning gjord av World Economic Forum som visar att kreativitet har gått från plats tio år 2015 till plats tre år 2020 bland de mest eftertraktade egenskaperna. Varför behöver vi kreativa medarbetare? I takt med ny teknik, nya beteenden och arbetssätt behöver vi vara kreativa för att kunna nyttja detta till fullo. Dessutom är det genom kreativitet som vi (än så länge) särskiljer oss från AI-kompetens och robotar.

Andra förmågor som AI inte kan efterlikna i dagsläget är interaktion och samarbetsförmåga. En studie från IFAU visar att sociala förmågor värderas allt högre av arbetsgivare samtidigt som kognitiv förmåga (intelligens) inte verkar värdesättas lika högt som tidigare – just på grund av att det är svårare att ersätta med AI och robotar.

Learnability, eller förmåga till lärande, är en annan egenskap som snabbt har blivit avgörande för att hänga med i dagens snabba utveckling. Att söka kunskap, omvärldsbevaka, vara nyfiken och motiverad att lära sig nytt är värdefulla egenskaper hos alla medarbetare.

Innebär det att erfarenhet blir utklassad av kreativitet och snabblärdhet? Inte nödvändigtvis – erfarenhet är alltid värdefullt. Men det handlar mer om vad personen kan dra för slutsatser tack vare sin erfarenhet, snarare än erfarenheten i sig. Att kunna applicera sin erfarenhet in i nya idéer, tänk och sammanhang är det som kommer göra att personen lyckas.

Investera i att kompetensväxla befintlig personal

Att rekrytera handlar inte bara om att hitta nya medarbetare. 65% av arbetsgivarna iWorld Economic Forums undersökning menar att deras viktigaste strategi för framtiden är att investera i att omskola befintlig personal. Det är inte bara ett hållbart och effektivt sätt att hitta rätt kompetens för din organisation – det är helt nödvändigt i en värld där kompetensbristen sprider sig över allt fler branscher.

Att kompetensväxla och vidareutbilda sina medarbetare handlar egentligen om, precis som mycket annat, att planera och engagera. En del av ansvaret ligger på medarbetaren själv och ditt jobb som chef är att se till att förutsättningarna finns. I större organisationer kanske ni kan dra nytta av befintliga kompetensutvecklingsprogram medan i mindre organisationer finns fördelen att kunna anpassa till individ och team.

Oavsett vad din organisation står inför behöver du som ledare uppmana ett ständigt lärande. I dagens snabba utveckling behöver vi fokusera på att vara lärande organisationer som möjliggör, värdesätter och utvecklar ett snabbt och konstant lärande.