Experttips för den som är nyfiken på IFRS

Anna-Lena Elmström är specialiserad på redovisning och rapportering av finansiella instrument enligt IFRS. Förra veckan föreläste hon på vår konsultträff. Här ger hon sina tips till andra ekonomer som vill arbeta med IFRS.

Skrivblock, penna och grön växt mot vit bakgrund, Amendo

Anna-Lena Elmström är i grunden civilekonom och har arbetat som redovisningschef, ekonomichef och CFO inom vitt skilda branscher. Sedan 14 år tillbaka arbetar hon som managementkonsult i eget bolag och driver sedan snart två år tillbaka Ameliora Management AB tillsammans med en kollega. Nu samarbetar hon som underkonsult med oss på Amendo där hon för närvarande har uppdrag som ekonomichef på Landshypotek Bank.

Har du några bra tips till ekonomer som vill börja jobba inom IFRS?

– Många som jobbar med redovisning på noterade företag inom EU kanske inte tänker på att de redan jobbar med IFRS. De allmänna redovisningsreglerna skiljer sig inte nämnvärt från svenska regelverk. Sedan kan man specialisera sig inom olika områden – huvudsaken är att man väljer något man tycker är kul. Själv valde jag att specialisera mig inom finansiell redovisning eftersom jag tycker det är intressant både med affärerna bakom och hur man bäst hanterar dem i redovisning och rapportering. Jag har inte gått någon särskild IFRS-utbildning, utan det har mest varit ”learning by doing”. Jag har lärt mig mycket genom att diskutera problem med kollegor och revisorer ute på mina uppdrag och min IFRS-volym är i regel vältummad när det är dags att byta ut mot den årliga nya versionen.

Hur kan en typisk arbetsdag för dig se ut?

– En typisk arbetsdag finns inte. Nu är jag ekonomichef så mycket tid går åt till personalledning och mer övergripande frågor. Om nästa uppdrag är mer åt specialisthållet kanske jag sitter dagarna i ända med ett specifikt redovisningsproblem, söker information om regelverk, dokumenterar osv.

Vilka utmaningar kan du se i samband med de nya regelverken som träder i kraft 2017?

– Vi vet inte hur den slutliga versionen blir ännu. Har man en fast tjänst som redovisningschef kanske man kan börja fundera över vilken påverkan det kan tänkas ha. Som konsult försöker jag bara hålla mig ytligt informerad kring hur diskussionerna går. Lobbyverksamheten i Bryssel är omfattande och vad som helst kan hända innan EU godkänt de nya reglerna. Dessutom har olika företag olika utgångslägen, så även fast jag är väl bekant med nuvarande regelverk brukar jag först sätta mig in i kundens situation. Först därefter funderar jag över vilka regler som är applicerbara och om jag behöver fräscha upp minnet eller fördjupa mig inom något speciellt område som jag inte arbetat med på sista tiden.