Sysselsättningsbarometern 2013

Oförändrad sysselsättning och ökade krav på kommunikationsförmågan hos chefer. Det tror finansbranschens chefer om 2013 i årets upplaga av Sysselsättningsbarometern.

Kvinna vid dator, Amendo

I samarbete med tidningen Finansliv har Amendo för fjärde året i rad tagit tempen på hur finansbranschen ser på årets sysselsättning.

Positiv framtidstro

En fjärdedel av de tillfrågade tror att sysselsättningen kommer att öka under året. Nästan hälften tror att den kommer vara oförändrad och knappt en av tre tror att den kommer minska. Det visar på en mer positiv framtidstro än den som Konjunkturinstitutet förutspått med en sänkning under året.

Siffrorna ser ungefär likadana ut som föregående år. Den största skillnaden är att andelen som tror att sysselsättningen kommer att minska har sjunkit med 5 procent.

– Idag automatiseras allt mer inom finansbranschen. Viss verksamhet läggs även ut till andra länder. Det kan vara en anledning till att man väljer att dra ner på personalstyrkan. En minskad sysselsättning innebär alltså inte alltid att det går dåligt för företagen, men det är en indikator på hur sysselsättningen kommer att se ut, berättar Amendos medarbetare som arbetar med HR och verksamhetsutveckling.

Ökade krav på kommunikationen

Undersökningen tittar även på hur finansmarknaden arbetar med kommunikation i företagsförändring. De senaste åren har det skett stora förändringar i branschen. Så många som 80 procent av cheferna i finansbranschen upplever att kraven på deras kommunikationsförmåga har ökat de senaste två åren.

– Vi har sett stora utmaningar för mellanchefer i samband med omorganisationer. Att kommunicera i förändring ställer höga krav på cheferna eftersom kommunikationen måste gå mycket snabbare nu, säger Amendos medarbetare.

Kräver mer av ledarskapet

Över hälften av respondenterna tycker att kommunikationen till medarbetarna är den som är mest utmanande.

– Medarbetarna är tuffare idag och ställer högre krav på kommunikationen. De vill veta och känna sig delaktiga. Mycket av ledarskapet handlar idag om att du är en bra kommunikatör, avslutar Amendos medarbetare.

Om undersökningen

Undersökningen vänder sig till 5600 chefer, HR-specialister och beslutsfattare inom bank-, finans- och försäkringsbranschen. 953 personer var respondenter. Undersökningsföretaget 3S står bakom utformning, analys och den statistiska säkerheten av materialet.