Specialisten Piia-Pauliina på Bankomat

Piia-Pauliina Junkkila är den erfarne projektledaren som nu jobbar som specialist och ser till att Bankomats processgruppsteam når sina mål. Rätt personlighet tror hon är viktigt som konsult!

Guldmynt mot rosa och blå bakgrund, Amendo

Hej Piia-Pauliina, kan du berätta kort om dig själv?

Jag arbetar som konsult för Amendo sedan 3 år tillbaka och har sammanlagt 8 års erfarenhet från projektledning, marknad och kundrelationer inom bank och finans. Privat har jag rötter i Finland men är nu stockholmare sedan 8 år tillbaka.

Vad innebär ditt nuvarande uppdrag?

Som specialist/processgruppsansvarig på Bankomat har jag drivit de processer jag ansvarat för inom Operations, samt koordinerat mitt team så vi når våra uppsatta mål och deadlines. Mina ansvarsområden har främst inneburit att ta fram kravspecifikationer gentemot leverantören, ta fram interna processer samt interna rutinbeskrivningar kopplade till processer jag ansvarat över tillsammans med min grupp. Just nu arbetar jag mycket med kvalitetssäkring och validering.

Hur har dina tidigare uppdrag sett ut?

Mitt första uppdrag var på GE Capital där jag arbetade med ärendehantering av företagsfordringar. Jag drev in pengar, planerade och följde upp betalningsplaner samt hade kontakt med inkassoföretag vid behov. I arbetet ingick även konkurs- och rekonstruktionsövervakning. Mitt andra uppdrag för Amendo var på NASDAQ OMX. Där arbetade jag med planering och koordinering av Global Corporate Client Groups (GCCG) kundevent och seminarier, underhåll av GCCGs hemsida samt med diverse webbprojekt.

Vad är roligast med att jobba som konsult?

Absolut roligast är alla nya fina arbetskollegor man får träffa och de nya kontakterna man knyter. Den andra stora fördelen är att man får möjlighet att samla på sig erfarenheter från olika områden.

Några nackdelar med konsultyrket?

Att lyckas i ett konsultuppdrag kräver mycket eget engagemang. Tidsbegränsade uppdrag kan vara en stressfaktor för vissa men å andra sidan finns det nya utmaningar att ta tag i. Man måste ha rätt personlighet för konsultuppdrag och kunna lita på att man tillför något värdefullt till uppdragsgivaren.

Vad gör du om 5 år?

Då ansvarar jag för, eller är involverad i något spännande projekt.